SMMM Armağan Yörük

2023 Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı

Yapılan açıklamalara göre fatura kesme ve düzenleme sınırı 2024 yılı için 6.900 TL olarak belirlenmiştir. 21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan VUK Genel Tebliği’ndeki ilgili tutar 01.01.2024 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Fatura düzenleme sınırı hükümlerine göre; satılan mal ya da ifa edilmekte olan hizmet bedeli hadleri geçerse malı satan ya da işi yapan fatura kesebilir. Fatura kesme ve düzenleme sınırı 2024 yılında 6.900 TL olarak uygulanmaktadır.

Yıllar İtibarıyla Fatura Düzenleme Sınırı Tablosu

 • 2024 – 6.900 TL
 • 2023 – 4.400 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:544)
 • 2021 – 1.500 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:522)
 • 2020 – 1.400 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:513)
 • 2019 – 1.200 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:504)
 • 2018 – 1.000 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:490)
 • 2017 – 900 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)
 • 2017 – 900 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)
 • 2016 – 900 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:460)
 • 2015 – 880 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:442)
 • 2014 – 800 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:432)
 • 2013 – 800 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:422)
 • 2012 – 770 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:411)
 • 2011 – 700 TL
 • 2010 – 680 TL
 • 2009 – 670 TL
 • 2008 – 600 TL
 • 2007 – 560 TL
 • 2006 – 520 TL
 • 2005 – 480 TL
 • 2004 – 440 TL
 • 2003 – 350 TL
 • 2002 – 250 TL
 • 2001 – 150 TL

Kuyumcular için 2022 yılında fatura düzenleme sınırı 6.000 TL olarak belirlenmiştir. İşlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul eşyaların satışında düzenleme sınırı 2022 yılı için 6.000 TL’dir.

04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sarraflık, kuyumculuk ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunmakta olanların kuyum satışlarında fatura düzenleme sınırı, genel sınırın üç katına çıkarılmış olmaktadır.

Fatura Düzenleme Sınırına KDV Dahil midir?

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutma mecburiyetinde olan çiftçiler;

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
 • Serbest meslek erbabına,
 • Kazançları basit usulde tespit edilmekte olan tüccarlara,
 • Defter tutma zorunluluğu olan çiftçilere,
 • Vergiden muaf olan esnaflara sattıkları emtia ya da yaptıkları işler karşılığında fatura vermek, bunlara ilişkin fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Bunlar dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilmekte ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia ya da onlara yaptırdıkları iş bedelinin belirlenmiş tutarı geçmesi ya da bedeli belirlenmiş tutardan az olsa dahi istemeleri durumunda emtiayı satan ya da işi yapan fatura vermek mecburiyetindedir. Fatura düzenleme sınırı KDV dahil rakamlar üzerinden dikkate alınmalıdır.

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı Hakkında Merak Edilenler

İlgili madde hükümlerine göre satılan herhangi bir malın ya da verilen bir hizmet bedelinin belirtilen sınırları geçmesi durumunda malı satan ya da işi yapan tarafından fatura kesilmesi zorunludur. 

Fatura kesme ve düzenleme konusunda her yıl maliye tarafından bazı sınırlar belirlenir. Bu sınırlara göre hareket eden ve fatura kesme zorunluluğu bulunan satıcılar belirlenen limitleri dikkate alma yoluyla ticari faaliyetlerini sürdürmekte, fatura yerine geçen diğer resmi evrakı kullanma hakkına sahip olmaktadırlar. Buna göre; fatura düzenleme sınırı ile ilgili madde hükümlerini dikkate alan tüccarlar sattıkları mal ya da yaptıkları hizmet bedelinin ilgili belirtilen tutarları geçmesi halinde fatura kesmek zorunda kalırlar. Belirtilen tutar 2.000 TL olmakla birlikte müşteri istediği takdirde rakamın ne olduğuna bakılmadan fatura kesilmelidir. 

Yazar Kasa Kullanma Zorunluluğu Nedir?

3100 sayılı Kanun’un 1.maddesine göre satış yapılan malları direkt olarak ya da işlendikten sonra satanlar dışında kalan kimselere yani nihai tüketicilere satış yapan ya da aynı kişilere hizmet sağlayan birinci ve ikinci sınıf ticaret erbabı ile ilgili Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu vardır. 

Perakendeciler nakitten daha fazla kredi kartı ödemesi ya da çek aldığından genellikle çok fazla nakit paraya gereksinim duymazlar. Ancak perakendecilerin mağazada tutması gereken para bazı etkenlere göre belirlenmelidir. Bunlar arasında; yaklaşık satış hacmi, müşterilerin genellikle nasıl ödeme yaptığı ve paranın ne kadar güvenli şekilde saklanabildiği sayılabilir. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?