SMMM Armağan Yörük

2023 Yılı Personel Maliyeti Nedir?

Her personel, çalıştığı işletme için bazı maliyetlere neden olur. Bu maliyet personele yaptığı iş karşılığında verilen maaşın yanı sıra bazı ek giderler değerlendirilerek belirlenir. Bahsi geçen işletme giderleri arasında prim ve vergi ödemelerini saymak mümkündür. Bir işletmenin aylık maliyetleri hesaplanırken personel masraflarının mutlaka hesaba katılması gerekir. Yazımızın devamını okuyarak 2023 yılı işveren personel maliyeti hesaplama ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Bir Personelin Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Personel maliyeti hesaplama işlemi sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilk ve en önemli kalem maaş ödemesidir. Maaş ödemesi, saatlik çalışma ücretleri baz alınarak aylık hesaplanmaktadır. İşveren yalnızca personele maaş vermekle değil aynı zamanda personele ilişkin sağlık ve emeklilik ödemelerini yapmakla da yükümlüdür. 

İşveren maliyeti hesaplanırken değerlendirilmesi gereken konulardan biri, vergi mükellefiyetidir. İşletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmek için farklı vergi kalemlerini ödemesi gerekir. Bu ödemelerin bazıları personel maaşı üzerinden belirlenmektedir. Personelin maliyeti maaşın yanı sıra SGK ve vergi ödemeleri ile belirlenmekle birlikte prim ve vergi ödemelerinin hesaplaması genellikle 30 günlük periyotlarda yapılmaktadır.

2023 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar?

Ülkemizde asgari ücret her yıl ekonomik göstergelere bağlı olarak artmaktadır. 2023 yılının Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı uyarınca düzenleme yapılmış olup 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla net asgari ücret 11.402,32 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutara  SGK ve işsizlik primlerinin eklenmesiyle birlikte asgari ücret maliyeti 15.762,04 TL’ye ulaşmaktadır.

2023 Asgari Ücret SGK Primi Ne Kadar?

Asgari ücret SGK primi brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre brüt maaşın %15.5’lik oranı SGK primidir. Bu tutar işverenin ödemekle yükümlü olduğu miktar olup netten brüte işveren maliyetinin hesaplanması sırasında bu kalemler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 2023 yılının Haziran ayı itibarıyla yapılan düzenleme kapsamında 2023 asgari ücret SGK primi 3.957,28 TL olmuştur. 

SGK primi, SGK işveren payı ve SGK işçi payı olarak ikiye ayrılmaktadır. 2023 Temmuz ayından itibaren SGK işçi payı 1.878,03 TL ve SGK işveren payı 2.079,25 TL olmaktadır.

1 Aylık Sigorta Primi Ne Kadar?

Asgari ücret işveren maliyeti içerisinde sağlık ve işsizlik primleri de bulunmaktadır. İşsizlik ödeneği dışında kalan tutar sigorta primi olarak adlandırılmakta olup 2023 aylık sigorta primi Temmuz ayından itibaren geçerli olmak kaydıyla 2.749,87 TL’dir. Bu tutar %5’lik SGK işveren teşvikiyle birlikte 2.079,25 TL olarak ödenmektedir. 268,28 TL’lik işsizlik priminin de dahil edilmesiyle birlikte işveren maliyeti 15.762,04 TL olmaktadır. 

2023 İşveren SGK Primi Ne Kadar?

Brüt maaş tutarında yer almakta olan SGK primleri, işçinin payına düşen prim ödeme tutarlarıdır. İşçinin işverene maliyeti hesaplanırken işveren payına düşen tutarlar da dahil edilmelidir. 2023 yılında yapılan düzenlemelere göre SGK primi üzerinde %20.5 işveren hissedi bulunmaktadır. Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20’si olarak belirlenmiş olup bunun %11’i işveren ve %9’u sigortalı çalışan hissesidir. Asgari ücret hesaplama işlemi yapılırken bahsedilen primler dikkate alınmaktadır. 

%5 Puanlık SGK İndirimi Nedir?

2022 yılı itibarıyla işveren desteği kapsamında yürürlüğe girmiş uygulamalar arasında SGK indirimi de yer alır. Bu indirim, SGK primindeki %20.5  işveren payında %5 tutarında uygulanmaktadır. Söz konusu tutar işveren adına devlet tarafından karşılanmakta olup bu indirimden yararlanılması personel maliyetlerinin belirli bir miktar azaltılması avantajını sağlar.

Bununla birlikte %5 oranındaki indirimden faydalanılması için sağlanması gereken bazı şartlar vardır. Bunlardan biri işverenin prim borcunun olmamasıdır. Bu tür bir durumda işveren payı yine %20 olarak hesaplanmaktadır. Primlerin düzenli olarak ödendiği durumlarda işverenler SGK’ya başvuruda bulunarak indirimden yararlanmayı talep edebilirler. Bu olanaktan fyadalanmak için aranan koşullara sahip olunup olunmadığı SGK’nın web sitesinden başvuru yapılarak öğrenilebilir.

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

İşverenin personelin sosyal güvencesini sağlaması yasal bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için personel maaşına bazı prim eklemeleri yapılır. İşveren, çalışana yaptığı iş karşılığı ücret ödemesinin yanı sıra çalışan adına sigorta primlerini de yatırmaktadır. Bahsedilen primlerin eklenmesiyle hesaplanan tutar, personelin brüt maaşıdır.

Brüt maaşa, sağlık ve emeklilik aktivasyonu için ödenen aylık primler de dahil edilir. İşveren bu primleri her maaş döneminde yatırma yükümlülüğüne sahiptir. Brüt maaş tutarının içinde işsizlik primi de bulunur. Söz konusu primin amacı, personel işten çıkarıldığı takdirde bir maddi istikrarsızlık yaşanmasını önlemektir. Personelin net aylığı, ödenmesi gereken prim tutarlarıyla vergiler personelin brüt maaşı üzerinden belirlenmektedir. İşverenin mükellefiyeti, brüt maaşın en az asgari ücret seviyesinde tutulmasıdır.

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Brüt maaştan işçinin payına düşen prim ve ödemelerin çıkarılmasıyla net maaş tutarına ulaşılır. Net maaş personelin yaptığı iş karşılığı eline geçen rakamı gösterir. Personelin eline geçen net maaş üzerinden hiçbir prim ya da vergi ödemesi yapma mükellefiyeti bulunmaz.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?