SMMM Armağan Yörük

2024 Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı

2024 fatura kesme düzenleme sınırıVUK Genel Tebliği 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2024 yılında uygulanacak olan fatura kesme ve düzenleme sınırı belirlenmiştir. Bu kapsamda fatura kesme ve düzenleme sınırı 2024 yılı için 6.900 TL olmuştur. 2024 yılı fatura kesme ve düzenleme sınırı 01.12.2024 tarihi itibarıyla tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

2024 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının 6.900 TL olarak belirlenmesiyle birlikte bu tutar ve üzerinde yazar kasa satış fişi düzenlenmesi mümkün değildir. Bu tutar ve üzerindeki işlemler için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

 • Fatura,
 • Yazar kasa fişi,
 • Serbest meslek makbuzu,
 • Gider pusulası almayan ve vermeyenlere,
 • E-belge düzenlemesi gerekmesine karşın kağıt fatura düzenleyenlere,
 • Taşıma irsaliyesi düzenlemeyenlere,
  Sevk irsaliyesi düzenlemeyenlere

3.400 TL’den aşağı olmamak kaydıyla bu belgelere yazılması gereken meblağın ya da meblağ farkının %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Yıllara Göre Fatura Düzenleme Sınırı Tablosu

 • 2024 – 6.900 TL
 • 2023 – 4.400 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:544)
 • 2022 – 2.000 TL
 • 2021 – 1.500 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:522)
 • 2020 – 1.400 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:513)
 • 2019 – 1.200 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:504)
 • 2018 – 1.000 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:490)
 • 2017 – 900 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)
 • 2016 – 900 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:460)
 • 2015 – 880 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:442)
 • 2014 – 800 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:432)
 • 2013 – 800 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:422)
 • 2012 – 2012 – 770 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:411)

Fatura düzenleme sınırı hükümlerine göre; satılan malın ya da ifa edilmekte olan hizmetin bedeli belirlenen hadleri geçerse, malı satan ya da işi yapan fatura kesebilir. Fatura kesme ve düzenleme sınırı 2024 yılı için 6.900 TL olarak belirlenmiştir.

Fatura Düzenleme Sınırına KDV Dahil midir?

Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutma zorunluluğu bulunan çiftçilerin;

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
 • Serbest meslek erbabına,
 • Defter tutma mecburiyeti olan çiftçilere, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
 • Vergiden muaf esnafa
  Sattıkları emtialar ya da yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak zorunluluğu bulunduğu belirtilmektedir.

Bunların dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutma zorunluluğu olan çiftçilerden satın aldıkları emtia ya da onlara yaptırdıkları iş bedeli belirlenmiş tutarı geçer ya da bedeli belirlenmiş tutardan az olursa dahi, istemeleri halinde işi yapan ya da emtiayı satan kişinin fatura verme zorunluluğu vardır. Fatura düzenleme sınırı KDV dahil rakamlar üzerinden dikkate alınmaktadır.

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı ile İlgili Merak Edilenler

Fatura kesme ve düzenleme sınırı, bir işletmenin ya da bireyin belirli bir ticari faaliyet ya da gelir seviyesini aşması halinde fatura düzenleme zorunluluğu olup olmadığını vergi kanunları ya da ticari düzenlemeler ile belirler. Söz konusu sınır çoğunlukla KDV dahil tutarlar üzerinden belirlenmektedir. Diğer bir deyişle satışın KDV’si de dikkate alınıp belirli bir tutarı aşması halinde fatura düzenleme zorunluluğu doğabilir.

Diğer yandan fatura kesme ve düzenleme sınırı bazı sektörlerde ya da ticari faaliyetlerde farklılık gösterebilir. Fatura kesme ve düzenleme sınırının aşılması halinde bireyler ya da işletmeler, vergi yasalarına ve ticari düzenlemelere uygun olacak şekilde fatura kesme yükümlülüğüne sahiptir. Bu yasal gerekliliklerin takip edilmesi son derece önemlidir.

Ayrıca fatura kesme ve düzenleme sınırını aşan işletmelerin belirli kayıt tutma yükümlülükleri de bulunabilir. Buna bağlı olarak, vergi beyannamelerinin hazırlanması sırasında söz konusu kayıtların tutulması ve ibrazı talep edilebilir.

İşletmelerde kayıt dışı ticareti önlemek için kademeli olarak yazar kasa kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonraki dönemde vergi takibi yapmak, diğer yandan işletmelerin satış ve faturalandırma süreçlerini kolaylaştırmak için farklı adımlar atılmış, bu kapsamda yazar kasa POS kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Yazar kasa kullanmak mecburiyetinde olan ve perakende mal/hizmet satışı yapan işletmelerin yazar kasa POS kullanması gerekir. Ülkemizde geçerli olan 3100 sayılı Kanunun 1’inci maddesine göre satış yapılan malları direkt olarak ya da işlendikten sonra satanlar dışında kalanlara yani nihai tüketicilere satış yapan ya da aynı kişilere hizmet sağlayan birinci ve ikinci sınıf ticaret erbabıyla ilgili Kanun gereğince ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Perakendeciler nakite göre daha çok kredi kartı ödemesi ya da çek aldığı için nakit para gereksinimleri çok fazla olmayabilir. Diğer yandan yaklaşık satış hacmi, müşterilerin genellikle hangi ödeme yöntemini tercih ettiği ve paranın ne kadar güvenli bir şekilde saklanabildiği gibi unsurlar değerlendirilerek perakendecilerin mağazada ne kadar para tutması gerektiği belirlenebilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?