SMMM Armağan Yörük

29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği

29 yaş altı genç girişimci desteği
Kendi işini kurmak isteyen 29 yaş altı gençler için destek amaçlı uygulamalar bulunmaktadır. Bu girişimci gençlere 1 yıl boyunca prim desteği verilirken 3 yıl da vergi istisnası sunulmaktadır.Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer edinmeleri sağlanmıştır. Girişimci teşvikleri, ilave istihdam teşvikleri ile genç işsizleri ticari hayata sokarak işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır. Hem ticaret hayatının canlanması hem de genç nüfusun iş sahibi olmadı için atlan yapıcı adımlar ülke ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir.

Ülkemizdeki işsizliğin azaltılması amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 29 yaş altı genç girişimci nüfusun ticari hayata girdikleri zaman zorlanmamaları, varlıklarını sürdürebilmeleri ve ekonomiye katkı sağlayabilmeleri amacıyla Gelir Vergisi Kanunda yapılan düzenlemeyle birlikte girişimcilere birtakım kolaylıklar sağlandı. Genç girişimciler için önemli bir fırsat olan 29 yaş altı vergi muafiyeti için belirli şartları taşımak gerekmektedir.

 

3 Yıl Vergi İstinası

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, belirli şartlarda gelir vergisinden müstesnadır”.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödememiş olacaklardır. Yalnızca kazançları bu miktarı aşıyor ise vergi ödeyeceklerdir. 29 yaş altı girişimciler için sağlanan bu kolaylıktan faydalanma süresi ise toplam 3 yıldır. Bunun için İlk defa şirket kurmuş olmanız ve 29 yaş altında olmanız gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

BAĞ-KUR Ödemeleri 1 Yıl Devlet Tarafından Yapılıyor!

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesine göre 29 yaş altı kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere prim desteğini 1 yıl boyunca hazine karşılayacak. 29 Yaş altı girişimciler kendi işlerini açtıklarında vergi ve primleri hazine tarafından karşılıyor. İlk kez iş yeri açmış olan SGK’ya Bağ-Kur’lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl süresince Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödenmiş oluyor. Böylelikle genç girişimci bir yıl boyunca SGK’ya prim ödemeden işini yapmış oluyor. Kendi işini kuran 29 yaş altı girişimcilere verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplanmıştır.

YARARLANMA ŞARTLARI

 

 • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış kişiler için geçerlidir.
 • Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigorta edilen kişiler yararlanabilir.
 • Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış kişiler başvurabilir.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar.  İçin uygundur.
 • Adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmuş olanlar için geçerlidir.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılabilir. Her iki durumda da ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilir.
 • Kendi işinde çalışılması ya da işin kendisi tarafından idare edilmesi şartı vardır.
 • Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekir.
 • Ortaklardan herhangi biri teşvik şartlarını taşımıyorsa, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamaz. Tüm ortakların şartlara uymasına mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Farklı bir işletmede çalışırken de girişimci avantajlarından yararlanmanız mümkündür.

Konu ile ilgili özelge 1: “…..sigortalı ve vardiyalı olarak bir işverene tabi çalışmanız genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden istisnadan yararlanmanız mümkündür.”

Konu ile ilgili özelge 2: “İşinizin sevk ve idaresinin elinizde tutulması ve maddede yer alan diğer şartları da sağlamanız koşulu ile başka bir işyerinde ücretli olarak çalışmanız ve yanınızda yardımcı personel çalıştırmanız genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanıza engel değildir.”

Bir vergilendirme döneminde genç girişimcilerin kazancı teşvik tutarının altına düşüyorsa, teşvikten yararlanılamayan tutar ertesi seneye devredilememektedir.

Teşvikten 1 defa yararlanılabilmektedir. Böylece daha çok gence şans verilmesi kolaylaşır.,

İletmeye veya faaliyete sonradan ortak olanlar teşvikten yararlanamaz. Fakat kurulmuş olan işletmeyi ya da mesleki faaliyeti satın almak mümkün kılınmıştır. Devralınan kişi 3. Dereceye kadar akraba değil ise teşvikten yararlanabilmektedir.

 

Destek Miktarı

Destek miktarı hesabı asgari ücrete göre yapılmaktadır. Brüt asgari ücret 2,558,40 TL’dir.

Aylık Prim: Asgari Ücret X %34,5 = 882,65 TL

Yıllık Prim: 882,65 x 12 = 10,591,78 TL

Devleti vereceği toplam destek tutarı 10.591,78 TL’dir.

Genç Girişimci Teşviği Nedir?

TBMM’den geçerek 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan torba yasa ile pek çok farklı alanda devlet teşvikleri ve çeşitli aflar içeren Ekonomi Destek Paketi açıklanmıştır. Bu kapsamda Ekonomik Destek Paketi; geçmiş dönem borçlarının yeniden yapılandırılması, öğrenci affı, imar barışı, Bağ-Kur prim desteği ve emekli ikramiyesi gibi farklı konuları buna bağlı olarak toplumun son derece geniş bir kesimine yönelik çözümler sunmaktadır. Ekonomik Destek Paketi içerisinde aynı zamanda ilk kez iş hayatına adım atacak gençlerin karşı karşıya kalması olası finansal zorlukları azaltmaya yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır.

Ülkemizde genç nüfus sayıca fazla olmakla birlikte gençlerin ekonomik hayatta aktif rol alması konusunda çeşitli zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Yüksek potansiyel sektörler dahil olmak üzere farklı sektörlerde iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençlerin harekete geçmesini önleyen konuların başında maddi kaynaklarının yetersiz olması gelmektedir. Bu aşamada devreye giren devlet destekleri, belirli şartları sağlayan gençlere kendi işlerini kurmaları amacıyla birtakım destekler sunmaktadır. Ekonomik hayatta gençlerin daha aktif bir şekilde rol alması amacıyla sağlanan desteklerin başında Genç Girişimci Desteği gelmektedir. Peki, Genç Girişimci Desteği nedir?

29 Yaş Altı Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Teşvikten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20’nce maddesi kapsamında, bağlı oldukları vergi dairesinden ‘’Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’’ belgesi almaları gerekmektedir. Genç girişimciler aldıkları belge ile tescil işlemlerini yaptırmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinde yaptırırlar.

Tescil işlemi yaptırılmadan teşvikten yararlanmak mümkün değildir. Şartlara uyulması halinde gençler teşvikten bu işlemler sonrası yararlanabilir.

 

 

genç girişimci desteği hesaplaması nasıl yapılır

 

Genç Girişimci Desteği Hesaplaması Nasıl Yapılır?

18-29 yaş arası olup için ilk defa gelir vergisi mükellefi olarak iş yeri açtığınız takdirde genç girişimcilere 3 yıl boyunca vergi istisnası sunulmaktadır.

Bu istisna üç vergilendirme döneminde toplam 75 bin lira olarak uygulanır. 150 bin liralık fatura kesen bir girişimcinin işletme giderleri 50 bin lira ediyor ise bu girişimcinin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenir.

Örnek olarak 2020 yılında 75 bin TL gelir elde etmiş bir genç girişimci, teşvik uygulanmazsa 98 bin TL’nin 40 bin TL’si için 7 bin 100 TL, fazlasına ise yüzde 27 gelir vergisi öder.

75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcide istisna sayesinde 16 bin 550 lira teşvikten faydalanır.

 

29 Yaş Altı Desteğinin Yararları

Milyonlarca üniversiteli gencin işsiz olduğu bu dönemde devlet tarafından mutlaka destek sağlanmalıdır. Desteğin genç girişimcilere yapılması enerji kullanımı açısından daha doğru bir adımdır.

Hali hazırda iş sahibi insanların yanında yeni iş yerleri açılmalı, hizmet kalitesi iyileştirilmesi için destekler her zaman var olmalıdır. Bu iyileştirmeler aynı zamanda devlet için de olumlu bir etki yaratmaktadır. Bir ülke devletinin kendi gencine yatırım yapması diğer yatırımlarına göre ileriye dönük bir yatırımdır. Öngörüsü güçlü devletler her zaman genç nüfusu beslemektedir.

Genç girişimciler desteklenirse, gençlerin kendine güveni oturur. Piyasadan korkmadan bir iş yeri açabilirler. Tecrübesiz zamanlarını destek ile olumlu yönde anlatan gençler ileriki zamanlarda işlerini büyüterek başka iş arayan kişilere destek olabilirler.

Gençlerin uzun süre ticari hayatta kalmaları hem ticareti canlandıracak hem de başka gençlere iş alanı sağlayacaktır. Yapılan tüm teşvikler aynı zamanda cesaret edilemeyen parlak fikirlerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır. Bu sayede yeni iş alanları ve iş kolları ortaya çıkabilecektir.

Genç Girişimci Teşviği Ne İşe Yarar?

Genç Girişimci Desteği kapsamında ilk kez iş kuran gençlere; faaliyet göstermeye başladıkları takvim yılından itibaren geçerli olmak kaydıyla 3 yıl boyunca elde ettikleri kazancın belirli bir kısmının vergiden muaf tutulması aynı zamanda vergi ve sigorta prim teşviki sunulması söz konusu olmaktadır.

Bağ – Kur Prim Desteği Tutarı Ne Kadardır?

Yapılan düzenlemeye göre, genç girişimcilere vergi istisnasının yanı sıra Bağ – Kur prim desteği de bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasında Genç Girişimci Desteği Bağ – Kur primine ait esaslar yer almaktadır. 

Bu maddeye göre hazine, 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olan genç girişimcilerin primlerini 1 yıl boyunca karşılamaktadır. 2023 yılı itibarıyla aylık 3.452,76 Türk Lirası olan bu tutar yıllık olarak yani toplamda 41.433,12 Türk Lirası’na tekabül etmektedir.

Kimler Genç Girişimci Desteğinden Faydalanabilir?

18 yaşını tamamlamış ancak 29 yaşını tamamlamamış olan kişiler genç girişimci desteğinden faydalanabilirler. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar ile adi ortaklık ya da şahıs şirketi kullanan kişilerin genç girişimci desteğinden faydalanması gerekir. Ticari ya da serbest meslek faaliyeti dolayısıyla adına ilk kez vergi mükellefiyeti açılmış olması genç girişimci desteğinden yararlanmak için sağlanması gereken şartlar arasında yer almaktadır. Tüm bu şartlara haiz olan girişimcilerin söz onusu destekten faydalanması mümkündür.

Genç Girişimci Desteği Avantajları

Genç girişimci desteği kapsamında 18 ila 29 yaş arasındaki gençlere 3 yıllık bir süre boyunca her yıl için 75.000 TL’ye kadar elde edecekleri kazanç için vergi muafiyetinden yararlanma hakkı elde edilir. Bu durum 29 yaş altı gelir vergisi muafiyeti olarak da adlandırılmaktadır. 2022 yılı itibarıyla en düşük aylık Bağ-Kur primi 1.601 TL olup bu genç girişimci desteğinden faydalanan kişiler 1 yıllık toplam 19.212 TL Bağ-Kur primini devlete ödeme yükümlülüğünden kurtulurlar. 

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile Genç Girişimci Desteği başvurusunda bulunmak mümkündür. İlgili şartları karşılayan başvuru sahiplerinin şirket kuruluş aşamasında mali müşavirden destek alması fayda sağlayabilir. Mali müşavir tarafından vergi dairesine verilen dilekçe sonuçlandığında “Genç Girişimci Desteği’nden faydalanabilir” yazısı ikâmet adresine en yakın SGK Müdürlüğü Bağ-Kur Sigortalı Tescil Servisi’ne bizzat vererek desteklerden faydalanmaya başlamak mümkündür. Eğer başvuru sürecinde ortaya çıkan Bağ-Kur prim borçlarını bu aşamada sürdürmek mümkün olabilmektedir.

Genç Girişimci Desteği’nden Kimler Yararlanamaz?

01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan girişimcilerin Genç Girişimci Desteği’nden faydalanması mümkün değildir. Buna ek olarak başka bir şirkette ortaklığı bulunan ya da daha önce vergi mükellefi olan ancak bu mükellefiyeti kapatmış olan kişilerin Genç Girişimci Desteği’nden faydalanması söz konusu değildir. Tüm bunlara ek olarak limited ya da anonim şirket kuruluşlarında Genç Girişimci Desteği’nden ve teşviklerinden faydalanılması söz konusu olmamaktadır. Genç Girişimci Desteği’nden faydalanılması için dikkat edilmesi gereken noktaların başında işe başlama tarihinin göz önüne alınması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı Ne Kadar?

Kendi işini kurmak isteyen genç nüfusun vergi maliyetleri ve sigorta maliyetleri yüzünden çekimser kalması noktasında Genç Girişimci Desteği önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Genç Girişimci Desteği’nden faydalanan gençler 3 vergilendirme dönemi ve 1 yıl boyunca SGK (4B) primlerinden muaf tutulurlar. Genç Girişimci Desteği’nden faydalanan girişimcilerin 3 yıllık süre boyunca 75.000 TL’ye kadar geçerliliğe sahip olan gelir vergisinden muaf olması söz konusudur. Buna ek olarak 19.112 TL toplam tutarındaki Bağ-Kur primi 1 yıllık süre boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.

Bağ-Kur Genç Girişimci Desteği Nasıl Olur?

Genç Girişimci Desteği ve kazanç istisnasından faydalanmak için gereken şartlara haiz olan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olan kişilerden ilk kez sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıllık süre boyunca prime esas kazanç alt sınırı üzerinden olmak kaydıyla Hazine tarafından karşılanmaktadır. Adi ortaklıklarda ve şahıs şirketi ortaklıklarında bu destekten yalnızca 1 ortağın faydalanması söz konusu olmaktadır. Bunun için işe başlangıç tarihinin kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gibi noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kimler Sigorta Prim Desteğinden Yararlanabilir?

Ticari, zirai ya da mesleki faaliyete bağlı olarak ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olan ve tam mükellef gerçek kişiler diğer şartları da sağladıkları takdirde genç girişimci sigorta prim desteğinden faydalanabilirler. Bunun yanı sıra işe başlama kanuni süre içinde bildirilmeli, kişi kendi işinde bilfiil çalışmalı ya da işi kendisi sevk ve idare etmelidir.  Faaliyet adi ortaklık ya da şahıs şirkti bünyesinde gerçekleştirildiği durumlarda tüm ortaklar işe başlama tarihi itibarıyla gerekli şartları taşımalıdır.

Genç Girişimci Vergi İstisnası

Ülkemizdeki ağır ve karmaşık vergi yükümlülüklerinden dolayı birçok girişimci ticari hayata girmekte zorlanıyor. Şirket açarken neyle karşılaşacağını bilmediği için korkuyor. Bu konularda birçok girişimciden sorular alıyordum. Bu sorulardan yola çıkarak binlerce kişi tarafından incelenen ve iş kurma konusunda kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldıran “İş Kurma Rehberi” ‘ni hazırladım. İş kurma rehberine web sitemden ulaşabilirsiniz. Hazırladığım rehberler ve yazılarımla girişimcilerin iş kurma yolculuğunda önündeki engelleri kaldırıyorum. İş kurma yolculuğunda ışık olmaya, yol göstermeye devam edeceğim. Bugün sizlerle genç girişimcileri ilgilendiren ve girişimciler için önemli bir fırsat olan Genç Girişimciler için 29 Yaş Altı 75.000 TL vergi muafiyetini paylaşacağım. Genç girişimcilerin ticari hayata girdiklerinde zorlanmaması ve ekonomik hayatta etkinliklerinin arttırılması amacıyla Gelir Vergisi Kanunun da yapılan düzenleme ile belirli şartlar dâhilinde genç girişimcilere kolaylıklar sağlanmakta. Bunlardan en önemlisi 75.000 TL Kazanç İstisnasıdır. İlgili Kanun Maddesi: “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır” Özetle; İlk defa şirket kuran 29 yaşın altındaki girişimciler üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödemeyecek.

Genç Girişimciler için 75.000 TL Kazanç İstisnasından Faydalanma Şartları?

 • Ticari, Zirai veya Serbest meslek faaliyeti nedeniyle kendi adınıza ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmiş olmalısınız. Yani ben mevcut işletmemi kapatayım sonra yeniden açarım derseniz bu istisnadan faydalanamazsınız.
 • İşe başlama bildiriminin zamanında yapılmış olması gerekiyor. İşe başlama bildirimi mükellefin işe başlamasından itibaren on gün içinde bağlı bulunduğu vergisine yapılır. Bu süreyi kaçıran genç girişimciler 75 bin TL kazanç istisnasından faydalanamazlar.
 • Genç girişimci kendi işinin başında bir fiil bulunmalı ve işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.
 • Genç girişimci Anonim veya Limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendisi gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalı. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle vergi mükellefiyeti olarak bu istisnadan yararlanabilirsiniz.
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
 • Eğer bir işletme veya mesleki faaliyeti devralmak suretiyle bu muafiyetten yararlanmak istiyorsanız, o halde devraldığınız işletme veya mesleki faaliyetinin sahibinin yakınınız (eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımları) olmaması gerekmektedir; ancak eğer ölüm dolayısıyla devir gerçekleşmişse, o halde bu muafiyetten yararlanabilirsiniz. Yani ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devam ettirilmesi hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması halinde istisnadan yararlanabilir.

Genç Girişimciler için 75.000 TL Kazanç İstisnasını bir örnekle açıklamak daha anlaşılır olacaktır.

İstisna için tüm şartları yerine getirdiniz ve bir işletme kurdunuz. İşletme faaliyete başladı ve 1 yıllık süreçte 125.000 TL fatura kestiniz. Aynı yıl içinde kira, elektrik, su derken 25.000 TL işletme gideri yaptınız. Örneği genç girişimci istisnası olmadan çözersek; 125.000 TL gelirden, 25.000 TL gideri düşerek işletmemizin gelir matrahı 100.000 TL’dir. Vergi muafiyetinden yararlanmayan biri olarak bu matrah üzerinden ödeyeceğiniz gelir vergisi 25.480 TL’dir. Örneği 75.000 TL Genç Girişimci kazanç istisnası ile çözersek; 75.000 TL kazanç istisnasını işletme gideriymiş gibi değerlendirip gelir vergisi matrağımızı öyle bulacağız. 125.000 TL gelirden, 25.000 TL işletme gideri, 75.000 TL istisnayı düştüğümüzde gelir vergisi matrahımız 25.000 TL’dir. Vergi muafiyetinden yararlandığımız için ödeyeceğimiz gelir vergisi 4.260 TL’dir. Tüm mali rakamları aynı olan bir şirket 75.000 TL Genç Girişimci Kazanç istisnasından yararlanmazsa 25.480 TL vergi öderken, istisnadan yararlanan şirket 4.260 TL vergi ödemektedir. Her zaman anlattığım gibi bir şirketin en önemli aşaması kuruluş aşamasıdır. Şirketinizi kurarken mutlaka bu konuda uzaman ve tüm istisna, muafiyetlere hakim kişilerle çalışın. Temelleri sağlam olan bir şirket için başarı kaçınılmazdır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?