29 Yaş Altı Genç Girişimci Desteği

29 yaş altı genç girişimci desteği

Kendi işini kurmak isteyen 29 yaş altı gençler için destek amaçlı uygulamalar bulunmaktadır. Bu girişimci gençlere 1 yıl boyunca prim desteği verilirken 3 yıl da vergi istisnası sunulmaktadır.

Son yıllarda yapılan düzenlemeler ile gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer edinmeleri sağlanmıştır. Girişimci teşvikleri, ilave istihdam teşvikleri ile genç işsizleri ticari hayata sokarak işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır. Hem ticaret hayatının canlanması hem de genç nüfusun iş sahibi olmadı için atlan yapıcı adımlar ülke ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir.

Ülkemizdeki işsizliğin azaltılması amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 29 yaş altı genç girişimci nüfusun ticari hayata girdikleri zaman zorlanmamaları, varlıklarını sürdürebilmeleri ve ekonomiye katkı sağlayabilmeleri amacıyla Gelir Vergisi Kanunda yapılan düzenlemeyle birlikte girişimcilere birtakım kolaylıklar sağlandı. Genç girişimciler için önemli bir fırsat olan 29 yaş altı vergi muafiyeti için belirli şartları taşımak gerekmektedir.

3 Yıl Vergi İstinası

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, belirli şartlarda gelir vergisinden müstesnadır”.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 29 yaş altındaki girişimciler, üç vergilendirme dönemi boyunca kazandıkları paranın 75.000 TL’si için vergi ödememiş olacaklardır. Yalnızca kazançları bu miktarı aşıyor ise vergi ödeyeceklerdir. 29 yaş altı girişimciler için sağlanan bu kolaylıktan faydalanma süresi ise toplam 3 yıldır. Bunun için İlk defa şirket kurmuş olmanız ve 29 yaş altında olmanız gerekmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

BAĞ-KUR Ödemeleri 1 Yıl Devlet Tarafından Yapılıyor!

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. Maddesine göre 29 yaş altı kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere prim desteğini 1 yıl boyunca hazine karşılayacak. 29 Yaş altı girişimciler kendi işlerini açtıklarında vergi ve primleri hazine tarafından karşılıyor. İlk kez iş yeri açmış olan SGK’ya Bağ-Kur’lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir yıl süresince Bağ- Kur primleri devlet tarafından ödenmiş oluyor. Böylelikle genç girişimci bir yıl boyunca SGK’ya prim ödemeden işini yapmış oluyor. Kendi işini kuran 29 yaş altı girişimcilere verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplanmıştır.

YARARLANMA ŞARTLARI

  • 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış kişiler için geçerlidir.
  • Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigorta edilen kişiler yararlanabilir.
  • Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış kişiler başvurabilir.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar.  İçin uygundur.
  • Adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmuş olanlar için geçerlidir.
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılabilir. Her iki durumda da ortaklar arasında sadece en genç ortak sigorta prim teşvikinden faydalanabilir.
  • Kendi işinde çalışılması ya da işin kendisi tarafından idare edilmesi şartı vardır.
  • Prim teşvikinden faydalanabilmek için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekir.
  • Ortaklardan herhangi biri teşvik şartlarını taşımıyorsa, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamaz. Tüm ortakların şartlara uymasına mutlaka dikkat edilmelidir.
  • Farklı bir işletmede çalışırken de girişimci avantajlarından yararlanmanız mümkündür.

Konu ile ilgili özelge 1: “…..sigortalı ve vardiyalı olarak bir işverene tabi çalışmanız genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden istisnadan yararlanmanız mümkündür.”

Konu ile ilgili özelge 2: “İşinizin sevk ve idaresinin elinizde tutulması ve maddede yer alan diğer şartları da sağlamanız koşulu ile başka bir işyerinde ücretli olarak çalışmanız ve yanınızda yardımcı personel çalıştırmanız genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanıza engel değildir.”

Bir vergilendirme döneminde genç girişimcilerin kazancı teşvik tutarının altına düşüyorsa, teşvikten yararlanılamayan tutar ertesi seneye devredilememektedir.

Teşvikten 1 defa yararlanılabilmektedir. Böylece daha çok gence şans verilmesi kolaylaşır.,

İletmeye veya faaliyete sonradan ortak olanlar teşvikten yararlanamaz. Fakat kurulmuş olan işletmeyi ya da mesleki faaliyeti satın almak mümkün kılınmıştır. Devralınan kişi 3. Dereceye kadar akraba değil ise teşvikten yararlanabilmektedir.

Destek Miktarı

Destek miktarı hesabı asgari ücrete göre yapılmaktadır. Brüt asgari ücret 2,558,40 TL’dir.

Aylık Prim: Asgari Ücret X %34,5 = 882,65 TL

Yıllık Prim: 882,65 x 12 = 10,591,78 TL

Devleti vereceği toplam destek tutarı 10.591,78 TL’dir.

29 Yaş Altı Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Teşvikten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 20’nce maddesi kapsamında, bağlı oldukları vergi dairesinden ‘’Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’’ belgesi almaları gerekmektedir. Genç girişimciler aldıkları belge ile tescil işlemlerini yaptırmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinde yaptırırlar.

Tescil işlemi yaptırılmadan teşvikten yararlanmak mümkün değildir. Şartlara uyulması halinde gençler teşvikten bu işlemler sonrası yararlanabilir.

genç girişimci desteği hesaplaması nasıl yapılır

Genç Girişimci Desteği Hesaplaması Nasıl Yapılır?

18-29 yaş arası olup için ilk defa gelir vergisi mükellefi olarak iş yeri açtığınız takdirde genç girişimcilere 3 yıl boyunca vergi istisnası sunulmaktadır.

Bu istisna üç vergilendirme döneminde toplam 75 bin lira olarak uygulanır. 150 bin liralık fatura kesen bir girişimcinin işletme giderleri 50 bin lira ediyor ise bu girişimcinin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenir.

Örnek olarak 2020 yılında 75 bin TL gelir elde etmiş bir genç girişimci, teşvik uygulanmazsa 98 bin TL’nin 40 bin TL’si için 7 bin 100 TL, fazlasına ise yüzde 27 gelir vergisi öder.

75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcide istisna sayesinde 16 bin 550 lira teşvikten faydalanır.

29 Yaş Altı Desteğinin Yararları

Milyonlarca üniversiteli gencin işsiz olduğu bu dönemde devlet tarafından mutlaka destek sağlanmalıdır. Desteğin genç girişimcilere yapılması enerji kullanımı açısından daha doğru bir adımdır.

Hali hazırda iş sahibi insanların yanında yeni iş yerleri açılmalı, hizmet kalitesi iyileştirilmesi için destekler her zaman var olmalıdır. Bu iyileştirmeler aynı zamanda devlet için de olumlu bir etki yaratmaktadır. Bir ülke devletinin kendi gencine yatırım yapması diğer yatırımlarına göre ileriye dönük bir yatırımdır. Öngörüsü güçlü devletler her zaman genç nüfusu beslemektedir.

Genç girişimciler desteklenirse, gençlerin kendine güveni oturur. Piyasadan korkmadan bir iş yeri açabilirler. Tecrübesiz zamanlarını destek ile olumlu yönde anlatan gençler ileriki zamanlarda işlerini büyüterek başka iş arayan kişilere destek olabilirler.

Gençlerin uzun süre ticari hayatta kalmaları hem ticareti canlandıracak hem de başka gençlere iş alanı sağlayacaktır. Yapılan tüm teşvikler aynı zamanda cesaret edilemeyen parlak fikirlerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır. Bu sayede yeni iş alanları ve iş kolları ortaya çıkabilecektir.

Sorun / Yorum Yapın

WhatsApp Şimdi görüşme başlatın...