SMMM Armağan Yörük

A’dan Z’ye Genç Girişimci SGK – Prim Teşviği

genç girişimci

Günümüzde iş alanları giderek genişlemekte olup yeni nesil iş üretme alanındaki girişimler de giderek popülerleşmektedir. Ancak özellikle gençlerin, son derece yaratıcı projelere imza atma konusundaki girişimleri maddi kaynakların yetersizliğinden dolayı sekteye uğramaktadır. Bu aşamada devreye devlet destekleri girmekte ve cinsiyet fark etmeksizin bazı koşulları yerine getiren gençlere farklı miktarlarda girişimcilik desteği verilmektedir. Genç Girişimci desteği adıyla anılan proje kapsamında kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik destek sağlanmakta ve fikirlerini hayata geçirmelerine de yardım edilmektedir. 

Bu kapsamda yeni iş kuran gençlere; faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmının vergi dışı bırakılması ve gençlerin girişimci yönünün desteklenmesi için vergi ve sigorta prim teşviki getirilmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 10.02.2016 tarihinden itibaren; zirai, ticari ve mesleki faaliyet nedeniyle kendi adlarına ilk kez vergi mükellefiyeti tesis olunacak olan genç girişimler; faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançların 75.000 TL’lik kısmı için gelir vergisinden istisna tutulmaktadırlar. 

Genç girişimci şirketi kurmak bu avantajlar açısından oldukça cazip bir alternatiftir. Bu avantajlardan yararlanmak için; ticari, mesleki ya da zirai faaliyetler nedeniyle adlarına ilk kez gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması gerekmektedir. Ayrıca mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler bu imkandan yararlanabilirler. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler; beyana tabi kira, sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratları olması durumunda yalnızca ticari, mesleki ve zirai kazançları dolayısıyla teşvik uygulamasından yararlanabilirler. Teşvik kapsamında bulunan mükellefler, bir vergilendirme döneminde zirai, mesleki ve ticari faaliyetlerinden birinden ya da birkaçından kazanç elde ettikleri takdirde teşvik, beyan edilmiş olan gelirlerin tamamına uygulanabilmektedir. 

Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı tutulmaktadır. Önceki faaliyetlere devam edilirken yeni bir faaliyete başlanılması durumunda teşvik süresinin uzatılması mümkün değildir. Söz konusu teşviklerden yararlanmakta olanların vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna o yıl elde etmiş oldukları gelir üzerinden teşvik tutarının düşülmesinden donra kalan tutar gelir olarak yazılmaktadır.

Genç Girişimci Desteği’nden Yararlanın, Kendi İşinizin Sahibi Olun

genç girişimci destegi

Yapılan düzenlemeler sonucunda kendi işini kuran ve belirlenmiş olan şartları yerine getiren ve genç girişimci şirketi kurmak isteyen genç girişimcilere, 2018 yılından bu yana prim teşviki uygulanmaktadır. Üç yıl boyunca, yıllık kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı vergiden muaf tutulan genç girişimcilerin; asgari ücretin % 34.5’i oranındaki sigorta primleri de 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Genç girişimci teşvikinden bir defaya mahsus olarak yararlanılabilmekte olup kişi, teşvik almakta olduğu faaliyeti terk ettikten sonra, üç yıllık süre içerisinde olsa dahi yeni bir faaliyete başladığı takdirde teşvikten yararlanma hakkını kaybetmiş olmaktadır. Çünkü teşvikten yararlanabilmenin ilk koşulu olarak; teşvikten yararlanacak olan kişi adına ilk kez gelir vergisi mükellefiyetinin tesis edilmiş olması gerekliliği kabul edilmektedir. 

Genç girişimcilere sağlanmakta olan vergi ve prim teşviklerinden yararlanılabilmesi için, kişinin kendi işini kurmuş olduğu tarih itibarıyla 18-29 yaş aralığında bulunması gerekiyor. Teşvikten yararlanabilmek için 29 yaşını doldurmamak şartı aranmakla birlikte örneğin 29 yaşını doldurmasından bir ay önce kendi işini kuran ve istenilen diğer şartlara da haiz olan genç girişimciler, üç yıl boyunca teşvikten yararlanabiliyorlar.Aynı zamanda; zirai, ticari ya da mesleki faaliyet dolayısıyla ilk kez gelir vergisi mükellefi olma şartının da yerine getirilmesi zorunluluğu bulunuyor. 

Belirtilen tüm şartları yerine getirmiş olan genç girişimciler; üç yıl süre ile, yıllık kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısımları için vergiden muaf oluyorlar. Yıllık 75.000 TL’ye kadar olan kazançlarda uygulanacak olan istisna kapsamında yalnızca ticari, mesleki ve zirai kazançlar yer alıyor. Eğer genç girişimcinin; menkul sermaye iradı, kira ya da ücret geliri gibi başka gelirleri de bulunuyorsa, bunlar yıllık 75.000 TL’lik kazanç istisnası kapsamında değerlendirmeye alınmıyor. Genç girişimcinin bir yıllık dönem içerisinde teşvik tutarının altında bir kazanç elde etmesi durumunda, yararlanılamayan teşvik tutarının bir sonraki yıla devredilmesi gibi bir uygulama söz konusu olmuyor. 

29 yaş altı genç girişimci desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin; adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyetlerine başlamaları durumunda; tüm ortakların gerekli koşulları taşıyor olması şartı aranıyor. Ortaklardan birinin gerekli şartları durumunda teşviklerden yararlanılması söz konusu olmuyor.

Genç girişimci desteğinden yararlanmak için başvurular KOSGEB veri tabanına kayıt olduktan sonra yapılabilmektedir. Sistem içerisinden KOBİ beyannamesi doldurulması gerekmektedir. Bu beyannamenin aktif ve güncel durumda olmaması başvurunun reddedilmesine neden olmaktadır.

Destek başvurusu yapılması için gereken tüm şartlar sağlandığı takdirde e-Devlet üzerinden başvuru yapılır. Kişi TCKN ve şifresi ile e-Devlet platformuna girip KOSGEB sayfasına girer. Daha sonra sistem içinden Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu’nu doldurur. 

Doldurulan form KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınır. Daha sonra değerlendirme sonucu kabul, ret ya da revize şeklinde başvuru sahibine iletilir. Başvuru kabul olduysa taahhütname talep edilmekte olup e-Devlet üzerinden doldurularak teslim edilmesi gerekir. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?