SMMM Armağan Yörük

Asgari Ücret 2023 – Asgari Ücret Ne Kadar?

Geçtiğimiz günlerde 2023 yılı için asgari ücret aylık brüt 10.008,00 TL, aylık net 8.506,80 TL ve günlük brüt 333,60 TL olarak açıklanmıştır. %74,43 seviyesinde artış yapılmış olan asgari ücretten aynı zamanda Damga Vergisi ve Gelir Vergisi de kaldırıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun uzun süren görüşmeler sonrası belirlediği asgari ücret 2023 net ve brüt tutarları Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 01.01.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücret 01.01.2023 – 31.12.2023 Yasal Kesintileri

Brüt ücret 10.008,00 TL

Sigorta primi işçi payı 1.401,12 TL

İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,08 TL

Gelir vergisi matrahı 1.501,20

Kesintiler toplamı 750,60 TL

Net ücret (Asgari ücret+AGİ dahil) 8.506,80 TL

Asgari Ücret İşverene Maliyeti 2022

Asgari ücret 6.471,00

SGK primi %15.5 işveren payı 905,94 TL

İşveren işsizlik sigorta fonu 129,42

İşverene toplam maliyeti 7.926,98 TL

01.01.2022 – 31.12.2022 Tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları:

Günlük kazanç alt sınırı 166,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı 5.004,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı 1.251,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı 37.530,00 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları:

Yemek parası (166,80 TL x %6) 10,01 TL (günlük)

Çocuk zammı (5.004,00 TL x %2) 100,08 TL (aylık)

Aile zammı/yardımı (5.004,00 TL x %10) 500,40 TL (aylık)

5510 sayılı Kanun’un 41.maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında esas alınacak tutarlar ve ödenecek prim tutarları (askerlik-doğum):

5510 sayılı Kanun’un 41.maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas olan günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla, sigortalıların kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’si olmaktadır. Bu kapsamda 5510 sayılı Kanun’un 41.maddesine göre yapılacak olan hizmet borçlanmalarında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek olan borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı;

Alt sınırı 166,80 TL x %32 53,38 TL

Üst sınırı 1.251,00 TL x %32 400,32 TL’dir.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışmakta olan sigortalıların, kısmi süreli olarak çalıştıkları aylara ilişkin eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında; 01.01.2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıkları için bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu varsa %32 oranı, borç bulunmaması durumunda ise %20 oranı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Söz konusu kişilerin borçlanacakları her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı;

Alt sınırı 166,80 TL x %20 33.36 TL

Üst sınırı 1.251,00 x %20 250,20 TL’dir.

3201 sayılı Kanun’a göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar ile ödenecek prim tutarı:

Yurt dışı borçlanmalarda borçlanılacak olan günlük tutar başvuru tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla başvuru sahipleri tarafından belirlenecek olan günlük kazancın %45’idir. Buna göre yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak olan her bir gün için tahakkuk ettirilecek olan borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı 166,80 TL x %45 75.06 TL

Üst sınırı 1.251,00 x %45 562,95 TL’dir.

SGK İdari Para Cezaları

5510 sayılı Kanun’da öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanun’un 102.maddesi gereğince fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanır. Bu kapsamda 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için uygulanacak olan idari para cezalarında 5.004,00 TL asgari ücret esas alınır.

Kıdem Tazminatı Tutarı

01.01.2022 tarihinden itibaren sigortalı olarak çalışan işçilere ödenecek olan kıdem tazminatının alt sınırı brüt asgari ücret yani 5.004,00 TL’dir. Asgari ücretin yıllık tavan tutarı 2022 yılı için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalı çalışanın son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanmakta olan günlük ortalama brüt kazancın %40’ı olarak hesaplanır. Bu doğrultuda hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. İşsizlik ödeneğine damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti uygulanması söz konusu değildir.

Asgari Ücret Nedir?

Asgari Geçim İndirimi personelin gelir vergisiyle doğrudan ilintili olmasının yanı sıra gelir vergisinden mahsup edilir. Gelir vergisi hesaplanmadığı durumlarda mevcut mevzuata göre AGİ hesaplaması da olmaz. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?