SMMM Armağan Yörük

Ayni Yardım Nedir Avantajları Nelerdir?

ayni yardım nedir avantajları nelerdirDoğrudan parasal olmayan bir şekilde, diğer bir deyişle ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardım türü, ayni yardım olarak tanımlanır. Ayni yardım bir yandan toplum içi bir yandan da toplum içi birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme özelliğine sahiptir. Özellikle yılbaşı, bayram ve diğer önemli günlerde toplumun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yansıtan unsurlar olan ayni yardımlar, aynı zamanda birtakım vergisel avantajlara da sahiptir.

İşletmelerin çalışanlarına ya da ihtiyaç sahiplerine doğrudan para olarak değil de; giyim yardımı, erzak yardımı, Ramazan yardımı gibi çeşitli türlerde sunduğu yardımlar ayni yardım kapsamında yer alır. Ayni yardımlar sayesinde işletmeler hem sosyal sorumluluklarını yerine getirir hem de çalışanlarına ve topluma destek olma imkanını elde ederler.

Kendilerine yapılan yardımlar, çalışanlar açısından ekonomik yüklerin hafifletilmesini sağladığı gibi iş yerine olan bağlılıklarının ve motivasyonlarının artmasını sağlayan bir unsur haline de gelebilir. İşletmelerin ayni yardım uygulamaları sayesinde çalışanların yaşam kalitesi yükseltilebilir, sosyal birlik ve beraberlik duygusu güçlendirilebilir. Çalışanlar arasında dayanışmanın ve iş birliği duygusunun pekiştirilmesi, iş ortamında olumlu bir atmosfer oluşturmaya yardımcı olur. Bu tür uygulamalar, işletmelerin yalnızca maddi değil aynı zamanda manevi anlamda değer yaratmaya da odaklandığını açıkça gözler önüne serer. Sonuç itibarıyla hem çalışan memnuniyetini artırmak hem işletmelerin toplum nezdindeki itibarını güçlendirmek mümkün olabilir.

Ayni Yardım Türleri Nelerdir?

Ayni yardımın, genellikle mal ya da hizmet şeklinde yapılan yardımlar olmak üzere farklı türleri vardır. İşletmelerin yaptığı ayni yardımlar, zamanına ve verilme nedenine bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar. İşletmeler tarafından en sık yapılan ayni yardım türlerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Bayram ya da tatil öncesinde yapılan erzak yardımı çoğunlukla market yardımı, gıda yardımı ya da yardım kolisi adı altında olur. Bu kapsamda, ihtiyaç sahiplerine çeşitli gıda ürünlerini içeren paketler ya da market alışveriş kartları verilir.

İşletmeler zaman zaman çalışanlarına giyim yardımı yapar ve onların ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamayı hedefler. Bu kapsamda, belirli dönemlerde ayakkabı ya da kıyafet şeklinde giyim yardımı yapılabilir.

Ramazan yardımı, işletmeler arasında en çok tercih edilen yardım türlerinden biri olmaz özelliğine sahiptir. Ramazan kolisi olarak da adlandırılan bu yardımlar, içinde çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu paketler şeklinde hazırlanarak sunulur. Ayrıca marketlerin hazırlayarak satışa sunduğu Ramazan kolilerinin, farklı içeriklere ve fiyat etiketlerine sahip olması söz konusu olabilir.

ayni yardım nedir avantajları nelerdirAyni Yardımın Vergisel Avantajları Nelerdir?

Ayni yardımların vergisel avantajları, kuruluşlar açısından son derece önemli bir teşviği ve fırsatı da beraberinde getirir. Bu avantajlar arasında, ayni yardım yapan kuruluşların vergi beyannamelerinde çeşitli indirimlerden ve vergi avantajlarından faydalanması sayılabilir.

Ayni yardımlar kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapıldığında vergi beyannamelerinde indirilebilir olacaktır. Kuruluşların kar amacı gütmeyen kuruluşlara yaptığı ayni yardımların, beyan edilen karın %5’ine kadar indirilmesi mümkündür. Buna bağlı olarak kuruluşlar ayni yardım yoluyla sosyal sorumluluklarını yerine getirebilir, aynı zamanda çeşitli vergisel avantajlardan faydalanabilirler.

Buna ek olarak, ayni yardımların kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapıldığında da vergi avantajları sağlaması mümkündür. Kuruluşlar gıda, giyim, sağlık malzemeleri ve eğitim materyalleri gibi ihtiyaçları karşılama amacıyla ayni yardımlarda bulunabilirler. Bu sayede kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirebilirler.

Ayni yardımların sağladığı bir diğer vergisel avantaj ise gelir vergisi indirimi olmaktadır. Kurumların çalışanlarına yaptığı ayni yardımlar, gelir vergisi kapsamında ücret olarak değerlendirilmekte ve işverenin kurum kazancından indirilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda hem işveren hem çalışan vergi avantajı sağlar.

Tüm bunların yanı sıra ayni yardım yapılan kuruluşlara yapılan bağışlar da vergi beyannamelerinde indirimli olarak gösterilebilir. Bu şekilde ayni yardım yapan kuruluşlar, ayni yardım muhasebe kaydı yapabilir ve vergi ödemelerinde indirimden faydalanabilirler.

Ayni yardımların sağladığı vergisel avantajlar, kuruluşlara sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı sunduğu gibi vergisel yükümlülüklerinin azalması imkanını da sunar. Böylece kuruluşları ayni yardımlara teşvik etmek, bu şekilde toplumsal bir fayda sağlamalarını ve toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturmalarını desteklemek mümkündür.

Ayni Yardım Vergilendirilmesi

Ayni yardımların bazı durumlarda gelir, katma değer, bağış ve yardım vergileri ile gümrük vergilerinden muaf tutulması mümkündür. Ayni yardım yapan kişiler ve kuruluşlar belirli koşulları sağlamaları halinde, ayni yardım gelir vergisinden muaf olabilir. Yardımların toplumsal fayda sağlanmasına yönelik olarak yapıldığının belgelenmesi, vergi avantajı sağlamaya yardımcı olabilir.

Ayni yardımlar çoğunlukla; mal ve hizmet alımlarında uygulanan bir tüketim vergisi olan KDV’den muaf tutulmaktadır. Ayni yardım kamu yararına yapıldığı ve belirli koşulları sağladığı takdirde, KDV muafiyeti uygulanması gündeme gelebilir. Ayrıca ayni yardımlar, belge ve işlemlerde uygulanan bir vergi türü olan damga vergisinden muaf tutulabilirler. Yapılan yardımlar için ayni yardım teslim belgesi hazırlandığında damga vergisi muafiyeti sağlanabilir.

Vergi muafiyetinin sağlanabilmesi için yardımın yapıldığı kişinin ve kuruluşun statüsü, yardımın amacı ve niteliği gibi faktörlere ek olarak vergi mevzuatında belirlenen koşullar ve sınırlamalar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?