SMMM Armağan Yörük

Bağkur Primi Nedir? Ne Kadardır?

Bağkur Primi Nedir? Ne Kadardır?

Bağ-Kur olarak da bilinen Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu bir sosyal güvenlik kurumu olarak 1479 sayılı Kanun ile 1971 yılında kurulmuştur. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 2006 yılında tüm sosyal güvenlik kurumlarını aynı çatı altında birleştirmiş ve bu sayede SGK kurulmuştur. Bunun sonucunda ayrı bir sosyal güvenlik birimi olarak Bağ-Kur’un varlığı yasal olarak sona erdirilmiştir. 5510 sayılı sosyal güvenlik yasasının 4/b maddesinde Bağ-Kur sigortalılığı yeniden düzenlendiğinden bu kapsamda Bağ-Kur yerine 4/b tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Bağ-Kur sigortalısı olmak ve isteğe bağlılık dışında sigortalılığın sona ermesi çalışma şekline ve tabi olunan statüye göre farklılık gösterebilmektedir. 5510 sayılı Kanun’un kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından Bağ-Kur diğer bir deyişle 4/b kapsamında sigortalı sayılan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancından dolayı basit ya da gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler,
 • Gelir vergisinden muaf olan aynı zamanda esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan kişiler,
 • Şirket ortakları,
 • Köy muhtarları ile mahalle muhtarları,
 • 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a tabi jokeyler ile antrenörler,
 • Tarımsal faaliyette bulunan kişiler.

2022 Bağ-Kur Primi Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta kollarından biri olan Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan kişilerin aylık kazançlarının. %32’si oranında prim ödemesi yapması gerekmektedir. Bu primin %20’si yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası kapsamında değerlendirilirken %12’si genel sağlık sigortası primi kapsamında yer almaktadır.

2022 yılı için yapılan değişiklikler doğrultusunda 4/B kapsamındaki çalışanların primleri;

 • Asgari ücret üzerinden ödemelerini alan 4/B çalışanları için aylık en az 1.908,95 TL en fazla 14.317,09 TL olarak belirlenmiştir.

2022 Esnaf Bağ-Kur Primi Ne Kadar?

Bağ-Kur kapsamında yer alan esnaflar bu sigorta bağlamından emeklilik hakkı elde edebilmek için her ay belirli bir tutarda sigorta primi yatırmalıdırlar. 4/B hizmet kapsamı dahilinde sigorta prim ödemesi yapan kişilerin sigorta primlerini kendi adlarına yatırmaları gerekir. Bunun sonucunda ilgili sigorta kolundan emekli olma hakkını elde ederler. 4/B sigorta kolu aylık prim ödemesi her yıl gerçekleştirilen asgari ücret zamlarına göre değişmektedir. Esnaf, şirket ortağı, avukat gibi kişilerin düzenli olarak 4/B esnaf Bağ-Kur primi ödemesi yapması durumunda %5 oranında indirim yapılmaktadır. 2022 yılı için yapılan değişiklikler doğrultusunda 4/B kapsamındaki esnaf Bağ-Kur primleri;

 • 2.232,50 TL olmasına karşın %5 oranında indirim uygulanmasıyla birlikte en düşük esnaf Bağ-Kur primi 2022 yılı için 1.908,95 TL olmaktadır.

Tarım Bağ-Kur Primi Ne Kadar?

Bağ-Kur sigorta kapsamında yer alan çiftçi Bağ-Kur sigorta primi ödemesi çiftçilik mesleği üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sigorta çiftçilerin kendileri tarafından ödenir. Aynı zamanda herhangi bir prim borcu bulunmayan çiftçilerin %5 oranında indirimden yararlanarak sigorta primlerini ödeme hakkı vardır. Emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak için çiftçilerin ödemesi gereken Bağ-Kur primleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Aylık kazanca bağlı olarak %5 oranında indirimli çiftçi Bağ-Kur alt limiti ödemesi 1.845,31,
 • %5 oranında indirim hakkı bulunmayan çiftçilerin Bağ-Kur ödemesi 2.158,08,
 • %5 oranında indirimli en yüksek çiftçi Bağ-Kur primi ödemesi ise 13.839,85 TL’dir.

Engelli Bağ-Kur Primi Ne Kadar?

Engelli statüsünde bulunan ve herhangi bir iş kolunda çalışan kişilerin, çalıştıkları süre dahilinde sigortalı olmaları halinde en az 15 yıl çalışma ve erken emeklilik hakkından yararlanma imkanı vardır. En az 15 yıl süreyle sigortalı olarak çalışan ve 3600 gün prim ödemesi yapılan engelli kişiler diğer çalışanlara göre daha erken emekli olma hakkına sahiptirler. Engelli Bağ-Kur prim ödemesi yapmak isteyen kişiler en az %40 oranında engel haline sahipse bu engellilik durumu sağlık kurulu tarafından verilmiş olmalıdır. Engelli statüsünde yer alan Bağ-Kur’luların tabi olacağı emeklilik koşulları kişi özelinde sahip olunan engellilik derecesine göre belirlenmektedir. 2003 yılı ve sonrasında sigortalı olan engelli bireylerin emeklilik hakkı elde edebilmesi için;

 • 1.derece engelli bireylerde sigortalı olarak 15 yıl çalışma ve 3600 gün prim ödeme,
 • 2.derece engelli bireylerde sigortalı olarak 18 yıl çalışma ve 4000 gün prim ödeme,
 • 3.derece engelli bireylerde sigortalı olarak 20 yıl çalışma ve 4400 gün prim ödeme şartı aranır.

Ancak 2022 yılı için engelli Bağ-Kur çalışanlarının emeklilik hakkı elde etmesi için ödemesi gereken prim gün sayısı kişi özelinde engellilik derecesi kapsamında değişebilmektedir.

 • Çalışma iş gücü kaybı %60 ve üzerinde olan engelli BAĞ-KUR çalışanları sigortalı olarak 15 yıl çalışmalı ve 3960 gün prim ödemesi yapmalı,
 • Çalışma iş gücü kaybı %50-59 arası olan engelli BAĞ-KUR çalışanları sigortalı olarak  16 yıl  çalışmalı ve 4230 gün prim ödemesi yapmalı,
 • Çalışma iş gücü kaybı %40-49 ve üzerinde olan engelli BAĞ-KUR çalışanları sigortalı olarak 18 yıl çalışmalı ve 4680 gün prim ödemesi yapmalıdır.
Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?