SMMM Armağan Yörük

Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

beyanname sorgusu nasıl yapılır

Beyanname düzeltmesi işlemine gereksinim duyulduğunda dikkat edilmesi gereken noktaların başında beyannamenin hangi ortam üzerinde verildiği gelir. Kağıt ortam üzerinde verilen beyannamelerin düzeltilmesi işlemi yine kağıt ortam üzerinde yapılmalıdır. Aynı şekilde elektronik ortam üzerinde verilen beyannamelerin düzeltme beyannamesi de yine elektronik ortam üzerinde gerçekleştirilmelidir.

Düzeltme beyannamesi verilirken daha önce yapılan hataların ya da eksikliklerin yeni beyannamede görülecek şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Düzeltme beyannamesiyle birlikte beyanı artırıcı bir etki oluştuysa iki tahakkukun farkı kadar tahakkuk fişi kesilmesi gerekir. Eğer düzeltme beyannamesinin beyanı azaltıcı olarak verilmesi söz konusuysa elektronik ortamda kabulünün ardından damga vergisinden oluşan bir tahakkuk fişi kesilmelidir. Daha sonra bağlı olunan vergi dairesi tarafından gerekli düzeltmeler gerçekleştirilir.

Elektronik ortamda gerçekleştirilen beyanname düzeltme işlemleri mevcut beyanname düzenleme programı üzerinde yapılmalıdır. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından ise onay verilerek işlem tamamlanmalıdır. Beyanname düzeltme işlemi yasal süre içerisinde yapıldığı takdirde herhangi bir cezai durum oluşmaz. Ancak yasal süre aşıldıktan sonra yapılan düzeltme beyannamelerinde usulsüzlük cezası alınması söz konusu olabilir.

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?

Beyanname oluşturulduktan sonra gerekli sorgulama ve takip işlemleri T.C.Ticaret Bakanlığı’na ait web sitesinin beyanname sorgulama bölümü üzerinden yapılabilir. Bunun yanı sıra e-Devlet kapısı üzerinden veya İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla bilgiler gerekli alanlara girilip sisteme giriş yapılır. Beyannameler de buradan takip edilebilir.

Beyanname Düzeltme Dilekçe Örneği

Düzeltme beyannamesi verme gerekliliği oluşan gerçek ya da tüzel kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan resmi web sitesi üzerinde bulunan Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ni doldurup Başkanlığa iletmelidirler. Bu işlem elektronik ortam üzerinde gerçekleştirilmekte olduğundan sonra derece pratik bir şekilde tamamlanabilir. 

Bu aşamada dilekçe üzerinde yer alan boşlukların tamamı doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Açıklama alanına da düzeltmenin ne için yapıldığına dair bir açıklama girilip düzeltme talebine netlik kazandırılması gerekir. 

Muhtasar Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Muhtasar beyannameleri günümüzde SGK bildirimleriyle aynı ekran üzerinde gerçekleştirilmektedir. MuhSGK olarak da adlandırılan bu bildirim şeklinde düzeltme beyannamesi işlemleri ilgili ekranda yapılır.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmelerin yapılması için;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bölümünün vergi kesintileriyle ilgili hesap hatası, eksik bildirim, T.C.Kimlik Numarası gibi kişisel ve önemli bilgilerinde hata olduğu durumda düzeltme beyannamesi verilmelidir. Bu bölgede yapılan düzeltmelerde tüm bilgiler olması gereken haliyle yeniden yazılmalıdır.

Düzeltme beyannamesi vergi dairesine iletilince vergi kesintilerinde eski beyanname hükümsüz olmakla birlikte önceki tahakkuklar geçerli olur. Yapılan düzeltme matrah artırıcı özellikteyse sistem, düzeltme beyannamesinde belirtilmiş olan matrah ve önceki beyanname arasında bulunan fark kadar tahakkuk düzenlediğinden iki beyannamenin de tahakkuku geçerlidir.

Düzeltme beyannamesi matrah azaltıcı özellikteyse sistem tahakkuku sıfır olarak düzenleyecektir. Yapılan düzenleme haklı bir nedene dayanıyor ve belgelenebiliyorsa vergi dairesi tahakkuku düzeltir. Eğer yazılı açıklama vergi dairesi müdürü tarafından yeterli bulunmazsa düzeltme beyannameleri üzerinde inceleme yapılıp sonuç bu doğrultuda belirlenir.

SGK bildirimlerine ilişkin düzeltmelerin yapılması için;

SGK bildirimleri alanında hata yapıldığı durumlarda düzeltme beyannamesi verilmek için “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu üzerinde sadece iptal edilmek ya da eklenmek istenilen bilgiler girilmelidir. Daha önceden beyan edilen ve düzenlemeye gerek duyulmayan alanlar için yeniden ibare eklenmesi gerekmez.

Düzeltme işlemi sadece prim ve hizmet bilgilerine ilişkin olduğu ve vergi kesintilerine ilişkin düzeltme ihtiyacı olmadığı durumlarda vergi kesintilerine ilişkin önceki beyannamede belirtilen bilgiler düzeltme beyannamesinde de bulunmalıdır.

beyanname düzeltmesi nasıl yapılır

KDV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Geçmiş dönemlere ilişkin KDV beyannamesinin düzeltilmesi gerektiğinde bu beyannameyle son beyanname arasında farklı beyannameler varsa bunların hepsi için düzeltme beyannamesi oluşturulmalıdır. Bu düzeltmeler sonucunda ödenecek bir vergi çıkmazsa her dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmelidir. Bu durumda düzeltmenin yapıldığı dönemle son vergilendirme dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmelidir.

Önceki dönemler için yapılan düzeltme beyannamesi yasal süre dışında kaldığından usulsüzlük cezası kesilmesi söz konusu olabilir. Bu cezalar düzeltme beyannamesinin matrah artırıcı ya da azaltıcı olduğu durumlarda farklı şekillerde uygulanır.

ÖTV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

ÖTV düzeltme beyannamesi;

  • Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nin düzeltilmesi,
  • Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi durumunda yapılacak düzeltme,
  • KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenecek ÖTV’nin iadesi şeklinde yapılabilir.

Gelir Vergisi Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Gelir vergisi beyannamesi defter beyan sistemi üzerinden oluşturulabilir. GİB’e bağlı olan bu sisteme kullanıcı kodu ve şifreyle girilir. Sistem üzerinde, oluşturulan gelir vergisi beyannamesi düzeltilebilir. Oluşan beyannameler paket halinde birer taslak şeklinde sisteme kayıt olduğundan oluşturulan her beyanname doğrudan ilgili birimlere iletilmez. Taslak kontrol edildikten sonra verilen onay sonrası beyannameye dönüşür. Onay vermeden önce gerekli düzenlemeler taslak üzerinde yapılabilir. Bununla birlikte bu tür düzenlemeler kanuni süre içinde yapılmalıdır. Gerekli onaylar verilip beyanname oluşturulduktan sonra hata fark edilirse önceki beyannameyi kapsayacak şekilde düzeltme beyannamesi düzenlenip ilgili birime gönderilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?