SMMM Armağan Yörük

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetler

bordro ve personellerle ilgili hizmetler

İşletmelerin personellerine ilişkin tüm bordrolama, güncel yasalara ve mevzuata uygun bildirgeleri hazırlama, ödemeler, raporlamalar, hesaplamalar ve belgelendirme işlemleri bordrolama hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir. Bordrolama yapılırken işletmenin tüm çalışanlarının maaşları ve yan hakları esas alınarak bordroları hazırlandıktan sonra resmi kurumlara ödenmesi gereken tutarlar belirlenerek yasal bildirimler gerçekleştirilir. Bu hesaplamaların ve bildirimlerin hizmet alan şirket adına yürürlükte olan mevzuat kuralları dahilinde gerçekleştirilmesi için bordrolama hizmetlerinden yararlanılabilir. Böylece şirketler, söz konusu işlemlerin yasal sonuçlarını ve risklerini bordrolama hizmeti veren şirkete yansıtmış olurlar.

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetler Nedir?

Personelin işe girişinden işten çıkışına kadar olan süreçlerin tamamı bordrolama hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu kapsamda;

 • Personelin işe giriş ve işten çıkış işlemleri ile eğer kıdem ve ihbar tazminatı varsa işten çıkış durumunda bu hesaplamalar yapılır.
 • E-bildirgeler hazırlanarak tahakkuk işlemleri gerçekleştirilir. 
 • İş gücü çizelgeleri bildirimleri yapılır.
 • Şirketin finans ve muhasebe departmanlarının talep ettiği raporlar düzenlenir.
 • Muhasebe fişinin hazırlanmasına ek olarak ihtiyaç duyulan raporlar hazırlanır ve şirket yönetimiyle paylaşılır.

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetler Ne İşe Yarar?

Yasal düzenlemeler nedeniyle sürekli olarak değişiklik gösteren SGK mevzuatında muhtemel risklerin asgari seviyeye indirilmesi amacıyla şirketlerin bordro ve personel ile ilgili işlemlerdeki yük fazlalığı alınarak küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki karmaşıklık giderilebilmektedir. Bu sayede şirketler bordro hizmetlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasıyla büyüme faaliyetleri üzerine odaklanabilir, şirket politikaları dahilinde ücret gizliliğini maksimum düzeyde sağlayabilir ve personel motivasyonunu yüksek düzeyde tutabilirler.

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetlerin Faaliyet Alanları

Bordro ve personeller ilgili hizmetler kapsamında işletmelerin;

 

 • Personel işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri düzenlenir.
 • Personel özlük dosyaları bir bütün olarak hazırlanır.
 • Aylık ücret bordroları tanzim edilir. 
 • SGK bildirgeleri düzenlenir.
 • Personel ücret ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için banka ödeme formları hazırlanır.
 • SGK teşvik danışmanlığı hizmetleri verilir.
 • Yabancı uyruklu personeller için yabancı çalıştırma izin belgesi alınır.

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetleri Nelerdir?

Bordro ve personelle ilgili hizmetler kapsamında;

 • Bordrolama hizmetleri şirketlerden alınan bilgilere göre net ücret, kesinti, vergi maliyetleri hesaplanır ve gerekli listeler hazırlanır.
 • Bordrolama hizmetlerinde kurucu ortaklar ile SGK üzerinden işveren maliyetleri şirketlere göre değerlendirilerek gerekli şekillerde yön verilebilir.
 • Hazırlanan ücret bordroları ve pusulaları bordro sahiplerine iletilerek resmiyete dönüştürebilir.
 • İşe giriş ve işten ayrılış evrakları hazırlanır, gerekli evraklar düzeltilir ve iletilir. 
 • İşten ayrılış bildirgelerinde yasal düzenlemelere uygun olacak şekilde şirket yetkililerinin bilgisi ve onayı alınmak kaydıyla her tür tazminat, ücret hesaplamaları yapılır ve iletilir.
 • Özlük dosyaları ve diğer çalışma bilgileri hazırlanır. Şirket yetkililerinin onayları alınarak muhafaza edilir.
 • Şirket yetkililerinden alınan bilgiler ışığında yıllık izin takibi ve izin defterleri tutulur.
 • Zorunlu BES kapsamındaki işlemler işverenlere ve muhasebe personeline anlatılır ve en doğru şekilde yönlendirme yapılır.
 • Resmi dairelere ibraz edilmesi gereken bilgiler ve evraklar hazırlanır. Teslimleri ve takipleri süreçleri gerçekleştirilir.
 • Şirketlere iş yasaları ve uygulamaları hakkında danışmanlık verilir, yasal değişiklikler konusunda bilgilendirmeler yapılır.

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetler Nereden Alınır?

Bordro ve personelle ilgili hizmetler bu alanda uzman, deneyimli ve profesyonel hizmetler sunan kişi ve kurumlardan alınabilir. Bordro ve personelle ilgili hizmetlerin profesyoneller tarafından gerçekleştirilmesi sayesinde ücret gizliliği sağlanabilir. Şirketlerin prosedürleri eksik ya da hatalı bir şekilde yerine getirmesi nedeniyle olası bir ceza yüküyle karşı karşıya kalması engellenir. Çok ciddi bir iş yüküne neden olan bordrolama hizmeti sürecinin şirketin insan kaynakları departmanından alınmasıyla insan kaynakları etkinliklerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanabilir. Şirketler bu süreci yönetecek bir personeli istihdam etme zorunluluğundan kurtulurlar. Bu süreci yürüten personelin işten ayrılması durumunda ilgili süreçlerin aksaması önlenir.

Bordro ve Personelle İlgili Hizmetler Nasıl Yapılır?

Bu alanda hizmet alınacağı zaman şirketin bordrolama ve personel bilgileri paylaşılır. Hizmetin başlamasıyla birlikte söz konusu şirketteki işe başlama, işten ayrılma, çalışan pozisyonu, çalışma yeri, hakları gibi değişen durumlar ve çalışanlar ile ilgili tüm işlemler gerçekleştirilmeye başlanır. Personel giriş çıkışı ile ilgili bilgiler ulaşır ulaşmaz yasal düzenleme ve süreler çerçevesinde işlemler tamamlanır.

Bordro ve personelle ilgili hizmetler kapsamında şirketlere, iş hukuku ve Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde mevzuat hakkında bilgi verilerek danışmanlık yapılır. Mevzuat ve şirket politikalarının gerektirdiği özel ya da genel raporların tamamı belirlenen periyot ve içeriğe bağlı olarak gerçekleştirilir. Alınabilecek teşvikler yakından izlenerek şirketlerin maddi yönden ciddi kazançlar elde etmesi sağlanır. 

Personel yönetimi ile ilgili olarak ek bir iş gücü ayırmak ya da ücret bilgilerinin şirket içinde paylaşılmasını engellemek isteyen şirketlere verdiğimiz hizmetler arasında;

 • Ücret hesap pusulalarının basılması,
 • Muhasebe kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşten çıkış hesaplamalarının yapılması ve belgelerinin hazırlanması,
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması,
 • SGK aylık prim hizmet belgelerinin onaylanması,
 • Çalışamazlık belgesi girişi işlemlerinin yapılması,
 • Yıllık izin bakiyelerinin takip edilmesi,
 • Türkiye İş Kurumu evraklarının düzenlenmesi,
 • Aylık periyotlarda insan kaynakları raporlarının hazırlanması,
 • Yıllık personel maliyet bütçesinin hazırlanması sayılabilir.
Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?