SMMM Armağan Yörük

Cari Hesap Ekstresi Nedir? Nasıl Gönderilir?

cari hesap ekstresi nedir nasıl gönderilir

Bir işletmenin ya da kurumun ilişki içerisinde olduğu tüm tüzel ve gerçek kişiler cari olarak adlandırılır. İşletme ve kurumun satış, alış, para transferi gibi kayıtlarının tutulduğu hesaba ise cari hesap denilir. Cari hesaplar, şirketlerin ticari işlemlerini takip edebilmesi noktasında son derece büyük bir öneme sahiptir. Alacak ve borçlu arasında yalnızca para değil hizmet ve mal değişimlerinin de olması mümkündür. Bu tür işlemler de cari hesapta toplanmalı ve takiplerin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Cari hesapları birbiriyle alacak borç ilişkisi içerisinde olan şirketler oluştururlar. Şirketlerin müşterileri ve tedarikçileri arasındaki tüm işlemler cari hesaplarda toplanmakta olur herhangi bir ücret ödemeksizin bilgilerin karşılıklı olarak cari hesapta takibe alınması, şirketler için maliyet açısından  son derece avantajlı bir durumdur. Çünkü alacak ve borç tarafları sürekli değiştiğinden ve sabit olmadığından titizlikle takip edilmelidir.

Cari Hesap Takibi İhmale Gelmez

Alacak ve borçların birbirleriyle karşılıklı ödeme ilişkisi cari hesap takibi ile yapılabilmektedir. Cari hesap takibi firmalarla da gerçek kişilerle olan ilişkileri de konu alabilir. Alacak ve borç ilişkisinin değişken olduğu ticari ilişkilerde iki tarafın mal ve hizmet ilişkisi kayıt altında olmalı ve cari hesap takibi son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Cari hesap takibinin dikkatli bir şekilde yapılması durumunda en güncel verilere anlık olarak ulaşılması mümkündür. 

Cari hesaplarda alacak, borç ve bakiye sütunları bulunur. Bu kayıtların yer aldığı döküme ise cari hesap ekstresi denilir. Cari hesap ekstresinde bulunan bakiyelerde “B” carinin borçlu, “A” ise alacaklı olduğunu gösterir. Cari hesap bakiyesi borçlu görünüyorsa karşı taraftan tahsilat yapılması gerekir. Müşteri ile olan sözleşmeye göre nakite, çek, senet, kredi kartı gibi farklı yöntemlerle ödeme tahsil edilebilir. Cari hesap bakiyesi alacaklı görünüyorsa karşı tarafa ödeme yapılması gerekir. 

Cari hesap hareketleri, cari hesap ekstresi aracılığıyla görüntülenebilir. Gerçekleştirilmemiş olan ödemelerin anlık takibi cari hesap yardımıyla son derece kolay bir şekilde yapılabildiğinden cari hesap ekstresinin borçların ve alacakların takibinde çok önemli bir rolü vardır. Cari hesap ekstresi aynı zamanda cari hesap sözleşmesine dayanan hukuki bir niteliğe de sahiptir. Cari hesap sözleşmesi, iki tarafın gerek hukuki olarak gerek doğrudan alacaklarını ve borçlarını tek tek ya da ayrı istemekten vazgeçtiğine ve hesap kesildikten sonra kalan borcu ödemelerine ilişkin bir sözleşme olarak ifade edilebilir. Cari hesap ekstreleri e-posta ile gönderilebilmektedir.

Cari Hesap Takibi Neden Önemlidir?

İşletmeler için en önemli kavramlardan biri olan cari hesaplarda, şirketlerin tedarikçileri ve müşterileri ile arasında mevcut tüm işlemler toplanır. İşletmelere ait ticari faaliyetlerin en etkin şekilde kaydedilmesi ve takip edilmesi açısından cari hesaplar çok önemlidir. Birbirlerinden sürekli olarak mal ya da hizmet alan kişiler, yaptıkları her işlem için ücret ödemektense bunları borç alacak kaydı altında cari hesaplarda takibe alırlar. Cari hesaplarda borçlu ve alacaklı taraflar sabit değildir ve yapılan işlemlere bağlı olarak değişebilir. 

Cari hesap takibi ile birbirleri ile mal ya da hizmet alım satımı ilişkisi içerisinde olan taraflar, bu akışı kayıt altına alarak hizmet ve ödeme ilişkisini görebilmektedirler. Genellikle firmalarda geçmişe dair tüm bilgiler ve evraklar muhasebe departmanlarının kaydı altında olur. Cari hesap takibi ile yalnızca geçmiş dönemlere ait bilgilerin değil güncel bilgilerin de takibi yapılabilir. Bu nedenle cari hesap takibi oldukça önemlidir.

Cari hesap takibi mevcut alacakların durumunu belirler ve herhangi bir aksama durumu söz konusuysa bu sayede kolaylıkla tespit edilebilir. Bunların dışında firma, alacaklarını tahsil etmeyi planladığı tarihler üzerinden kendi ödeme takvimini planlayabilir. İşletmeler cari hesap takiplerini farklı şekillerde gerçekleştirebilmektedir.

Cari hesap takibinde kullanılan en eski yöntem cari hesap defteridir. Bu defterde alacaklar, borçlar ve vergi borcu gibi borç alacakların olduğu 3 ana bölüm bulunur. Diğer bir yöntem Excel üzerinden cari hesap takibidir. En sık kullanılan ve kolay yöntem ise çeşitli cari hesap programları kullanılarak cari hesap takibinin gerçekleştirilmesidir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

cari hesap takibi nasıl yapılır

Cari hesap takibi işletmelerin alacaklarını ve borçlarını takip etmesi, bakiye takibi yapması ve nakit akışı yönetimlerinin kolaylaşması noktasında son derece büyük katkı sağlar. Dönem sonlarında hazırlanan finansal raporlar da dönem boyunca gerçekleştirilmiş olan cari hesap takibine bağlı olarak hazırlanabilmektedir. Etkin bir cari hesap takibi ve yönetimi için yalnızca geçmiş dönemlere ait ödeme ve tahsilat bilgileri değil aynı zamanda güncel finansal veriler de göz önünde bulundurulmalıdır. Cari hesaplar borç bakiyesi de alacak bakiyesi de verebilirler. Bakiye borç ile alacak arasındaki farklı göstermekte olup işletmeler bu sayede karşı taraf ile olan bakiye durumlarını, taraflardan hangisinin borçlu hangisinin alacaklı olduğunu kolaylıkla tespit edebilmektedirler. Cari hesap bakiyesi borçlu çıkıyorsa karşı taraftan tahsilat yapılması değer cari hesap bakiyesi alacaklı çıkıyorsa karşı tarafa ödeme yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?