SMMM Armağan Yörük

E-Tebligat Nedir? Ne İşe Yarar?

e-tebligat nedir ne işe yarar

Gerekli resmi bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil de elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesine elektronik tebligat adı verilir. E-tebligat tebligatı yapan birimler tarafından düzenlenmektedir. Elektronik bir sistem olması nedeniyle farklı amaçlara yönelik olarak kullanılmakta olan diğer birçok elektronik sistem gibi gereksiz masraf ve zaman kaybının önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle ticari faaliyette bulunan kişiler için son derece büyük bir kolaylık olarak kabul edilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’nde bulunan açıklamalar ve 213 sayılı kanun hükümlerinin gerektirdiği belgelerin e-tebligat sistemi aracılığıyla mükelleflerin e-posta adresine tebliğ edilmesi yoluyla e-tebligat gerçekleştirilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat fiziki ortamda yapılan tebligat ile eşit şartları doğurmakta olup alıcılara Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi aracılığıyla gönderilir.

E-tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-tebligat sistemine iki farklı şekilde başvuru yapılabilmektedir. Bunlar;

 • Kamu kurumları ve tüzel kişiler içi ve
 • Bireysel olarak yapılan başvurular olarak sınıflandırılır.

Kamu kurumları ve tüzel kişiler için e-tebligat başvuruları; elektronik yolla tebligat oluşturması zorunlu olan kurumlar ve kişiler için başvurular, bu zorunluluğun oluştuğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde ilgili kurumlar tarafından PTT’ye yapılır. E-tebligat başvuru işlemi sırasında talep edilen belgeler şu şekildedir:

 • DETSİS’e (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) kaydı olmayanlar için tabi oldukları sisteme ait bilgiler, kamu kurumları ve kuruluşlarıyla birlikler için DETSİS’te yer alan kuruma özel numara ile sistem bilgileri,
 • T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda T.C.kimlik numarası ve gerekli kimlik bilgileri; yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilen başvurularda yabancı kimlik numarası ile diğer kimlik bilgileri,
 • MERSİS’e kayıtlı olan tüzel kişilerin MERSİS numarasıyla sisteme ait bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişilerin tabi oldukları sisteme ait bilgileri,
 • PTT’nin talep ettiği diğer bilgiler ve belgeler

Bireysel e-tebligat başvuruları; online başvuru ya da PTT şubeleri aracılığıyla fiziki başvuru şeklinde yapılabilmektedir. Bireysel e-tebligat başvuruları ön başvuru ve asıl başvuru adımlarından oluşmaktadır. Ön başvuru PTT’ye gitmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde yer alan ön başvuru ekranı üzerinden yapılabilir. Bu yalnızca gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Ön başvuru ekranından ön başvuru numarası alınır. Başvuru sırasında gereken kimlik bilgileri ile PTT merkezlerine müracaat edilir.

Online başvuru da yalnızca gerçek kişiler tarafından PTT şubelerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde yer alan başvuru ekranından elektronik imza, e-devlet veya mobil imzayla online ortamda hesap açılarak yapılabilir.

Gerçek kişilerle tebligatı elektronik ortamda yapma zorunluluğu bulunmayan tüzel kişiler e-tebligat adresi almak için PTT şubelerine başvurabilirler. PTT’nin başvuruda bulunanın kimliğini tespit etmek için talep edeceği bilgiler ve belgeler şu şekildedir:

 • Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olduğu durumlarda T.C.kimlik numarası, T.C.kimlik kartı, pasaportu, yasal olarak kimlik yerine geçen resmi bir başka belge ya da elektronik imza,
 • Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olmadığı durumlarda yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport ya da elektronik imza,
 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda tüzel kişinin tabi olduğu sistem bilgileri bildirildikten sonra tüzel kişiler başvuru sırasında işlemler için yetkilendirmiş oldukları kişilerin kimlik belgelerini içeren belgeleri PTT’ye iletmektedirler.

E-Tebligat Başvuru Süresi Nedir?

E-tebligat başvuru işlemi esnasında yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükellefleri, işe başlamış oldukları tarihi izleyen 15 gün içerisinde e-tebligat talep bildirimini, kurumlar vergisi kapsamında bağlı oldukları vergi dairesine vermelidirler. Bu işlem kanuni temsilcileri aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Yeni mükellefiyet kazanan ve elektronik tebligat sistemini kullanma zorunluluğu bulunan gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyetleri oluştuğu sırada söz konusu bildirimi gerekli vergi dairesine verebilecekleri gibi İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimi de yapabilmektedirler. 

e-tebligat ne işe yarar

E-Tebligat Görüntüleme Nasıl Yapılır?

E-tebligat görüntüleme e-devlet sisteminden yapılabilir. E-devlet şifresi, mobil imza ya da elektronik imza ile sisteme girildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden e-tebligat görüntüleme seçeneği kullanılarak elektronik tebligatların görüntülenmesi mümkündür. Bunun yanı sıra e-tebligat sistemine e-imza, e-devlet şifresi ya da şifre ile giriş yapılarak da e-tebligatlar görüntülenebilir.

E-Tebligat sisteminin Yararları Nelerdir?

E-tebligat sistemi kişisel verilerin korunmasında ve bilgi güvenliğinin sağlanmasında etkin bir yöntemdir. Hizmet kalitesinin iyileşmesine katkı sağlar. Fiziki ortamlarda yapılan tebligat işlemleri haftalarca sürebilirken e-tebligat işlemleri elektronik ortamda saniyeler içerisinde tamamlanır. Belgeler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması riski ortadan kaldırılır. E-tebligat sisteminde tebligat tarihi, alıcı ve gönderici adı, gönderilmiş olan tebligata ilişkin bilgilerin görüntülenebilir olması sayesinde ihtilaf oluşması ihtimali de en aza indirilmektedir. Fiziki ortamda oluşturulan tebligatlar masraflı olmakla birlikte elektronik tebligatlar masraf içermemektedir.

E-Tebligat Sistemi Kimler İçindir?

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ için uygun olan elektronik adres kullanma zorunluluğu getirdiği,
 • 4458 sayılı Kanun kapsamında gümrük yükümlülüğü olan kişiler,
 • Kendi isteğiyle elektronik tebligat yapılmasını talep edenler elektronik tebligat adresini alarak e-tebligat sistemini kullanabilirler. Bunun yanı sıra tüzel kişilik bünyesinde bulunan ya da bulunmayan tüm gümrük müşavirlerinin de e-tebligat sistemini kullanması gerekmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?