SMMM Armağan Yörük

E-Ticaret Vergi Yükümlülükleri

E-Ticaret Yapanların Bilmesi Gereken E-Ticaret Vergi Yükümlülükleri

E-Ticaret vergi yükümlülükleri yazımızda internet üzerinden satış yapanların bilmesi elzem olan bilgileri paylaşacağız. İnternet üzerinden alışveriş sektörünün gelişmesiyle birlikte ticaret alanında birçok yenilikler hız kazanmıştır. E-Ticaretin bu kadar popüler olmasının başlıca nedenlerinin başında zamandan ve mekândan bağımsız olması ve kira giderlerinin olmaması gibi avantajları sayabiliriz.

İnternet üzerinden yaptığımız satışlarla fiziki mağazalardan yapılan satışlar arasında vergi yükümlüğü açısından hiçbir fark yoktur ve fiziki mağazalardaki satışlardaki gibi fatura düzenlemek ve vergi sorumluluğu zorunludur.

İnternet üzerinden süreklilik arz edecek şekilde ticaret yapıldığı zaman vergi kanunlarına göre vergi dairesine kayıt yaptırmak zorunludur. Bu aşamada öncelikle bir Mali Müşavir ile anlaşma yapılmalı ve sonrasıyla Müşaviriniz sizin adınıza aşağıdaki resmi işlemleri takip etmelidir.

Aşağıda yazacak olduğum sorumluklar İnternet üzerinden satış yapan arkadaşlarımızın gözü korkutabilir. Fakat bu işlemlerin aslında hiçbirini siz yapmayacaksınız sizin adınıza anlaştığınız Mali müşaviriniz tüm bu bildirim ve beyanları sizin adınıza verecektir. Siz sadece sürekli bir satış işlemi yapıyorsanız bunun vergi mükellefi olarak yapılması gerektiğini bilin bu durum söz konusu olur ise mutlaka bir mali müşavire danışın.

E-Ticaret Vergi Yükümlülükleri :

  • Bir işyeriniz varsa bu işyerinizin adresinin bağlı bulunduğu,

Bir işyeriniz yok ancak işlerinizi ikametgâhınızdan sürdürüyorsanız ikametgâhınızın bağlı olduğu vergi dairesine gerçek kişi mükellefiyet kaydı,

İşletme, şirket olarak çalışılacak ise “tüzel kişi mükellefiyet kaydı” yaptırılması gerekir.

  • Mükellefiyet kaydından sonra Vergi usul Kanunumuz açısından yapmanız gereken başka yükümlülüklerinizde var tabi bunları da kısaca isim olarak yazacak olursak
  1. Defter Tutma Yükümlülüğü
  2. Belge Düzenleme Yükümlülüğü

Mükelleflerin internet üzerinden gerçekleştirilen her satış işlemi için vergi kanunları gereği belge (Fatura, İrsaliye) düzenlemek zorunluluğu vardır. Söz konusu belgeleri düzenlememek her bir belge için cezayı gerektir.

  1. Belge Kullanma Yükümlülüğü

Vergi kanunlarına göre ticari işle ilgili tüm kayıtların ispatlanması mecburidir. Bu nedenle mükelleflerin ticari işle ilgili mal veya hizmet alımlarını belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu belgeler Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu gibi belgelerdir.

  1. Beyanname Verme Yükümlülüğü

İnternet üzerinden ticari faaliyet ilgili belirli dönemlerde vergisel durum beyannameler vasıtasıyla beyan edilmek zorundadır. Eğer şahıs işletmesi olarak mükellefiyet kaydı yapılmış ise Gelir Vergisi, Şirket olarak kayıt yaptırılmışsa Kurumlar Vergisi mükellefi olursunuz. Vergi mükellefi olarak Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs), Kesin Mizan Bildirimi beyanname verme yükümlülükleriniz arasındadır.

  1. Vergi Borcunu Ödeme Yükümlülüğü

Verilen beyannameler üzerine hesaplanan vergiler, kanunla belirlenmiş sürelerde ödenir. Her verginin ne zaman ödeneceği ilgili kanunlarda belirlenmiştir.

Özetleyecek olursak İnternet üzerinden süreklilik arz edecek şekilde satış yapan kişi ve kurumlar bu faaliyetlerinden dolayı elde edecekleri kazançlar için vergi mükellefiyeti tesis ettirmek, fatura kesmek, satışlardan elde edilen gelir için beyanname vermek ve vergi ödemek ile yükümlüdür.

Konu hakkında merak ettiğiniz ve sormak istedikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda Maliye bakanlığına ait www.egirisim.gov.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Armağan YÖRÜK

Mali Müşavir

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?