SMMM Armağan Yörük

Elektronik Tebligat Nedir?

Elektronik tebligat, tebligatı yapan birimler tarafından düzenlenebilmektedir. Elektronik tebligat yoluyla mükelleflerin e-posta adreslerine tebliğ edilebilecek belgeler; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde bulunan açıklamalar ve 213 sayılı kanun hükümlerinin gerektirdiği şekil ve kapsamda iletilir. Bunun yanı sıra elektronik ortamda yapılan elektronik tebligatın, fiziki ortamda yapılan tebligat ile eşit şartları doğuracağı unutulmamalıdır.

Elektronik tebligat, alıcılara Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi aracılığıyla gönderilmektedir. 

Elektronik Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik tebligat sistemine 2 farklı şekilde başvurulabilmektedir:

 • Tüzel kişiler ve kamu kurumları tarafından yapılan başvurular
 • Bireyler tarafından yapılan başvurular

Tüzel Kişiler ve Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Elektronik Tebligat Başvurusu

Elektronik yolla tebligat oluşturma zorunluluğuna sahip olan tüzel kişiler ve kurumlar, bu zorunluluğun oluştuğu tarih itibarıyla 1 ay için PTT’ye başvuruda bulunulmalıdır. Elektronik tebligat başvurusu sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 • DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi)’ne kaydı olmayanlar için tabi bulundukları sisteme ilişkin bilgiler, kamu kurumları ve kuruluşları ile birlikler içinse DETSİS’te bulunan kuruma özel numara ve sistem bilgileri,
 • Başvuru T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından gerçekleştiriliyorsa gerekli kimlik bilgileri ve T.C. kimlik numarası, yabancı gerçek kişiler tarafından yapılıyorsa kimlik numarası ile diğer kimlik bilgileri,
 • MERSİS’e kayıtlı tüzel kişilerin MERSİS numarasıyla sisteme ait bilgileri, MERSİS kaydı olmayan tüzel kişilerin tabi oldukları sisteme ait bilgiler,
 • PTT’nin talep etmeyi uygun gördüğü diğer bilgi ve belgeler.

Bireysel Elektronik Tebligat Başvurusu

Bireysel elektronik tebligat başvuruları, PTT şubeleri aracılığıyla fiziki başvuru ya da online başvuru şeklinde yapılabilir. Bireysel elektronik tebligat başvurularının ön başvuru ve asıl başvuru olmak üzere iki adımı vardır.

Ön Başvuru: Ön başvuru PTT şubelerine gitmeden, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içindeki ön başvuru ekranından yapılabilir. Bu sadece gerçek kişiler tarafından yapılabilir. Ön başvuru ekranından alınan ön başvuru numarası ile başvuru sırasında gelen kimlik bilgileri ile PTT merkezlerine müracaat edilebilir.

Online Başvuru: Yine sadece gerçek kişiler tarafından yapılabilen bu işlemde PTT şubelerine gitmeden, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içinde bulunan başvuru ekranı üzerinden elektronik imza, e-devlet ya da mobil imzayla online ortamda hesap açılabilir.

PTT Şubeleri Aracılığıyla Başvuru: Gerçek kişiler ve tebligatı elektronik ortamda yapma zorunluluğu bulunmayan tüzel kişiler, elektronik tebligat başvurusunu PTT şubelerine yapabilirler. PTT aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibrazıyla, başvuru sahibinin kimliğini tespit edebilir:

 • Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması halinde T.C. kimlik numarası ile T.C. kimlik kartı, pasaportu, kanunen kimlik yerine geçmesi mümkün olan resmi bir belge veya elektronik imza,
 • Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olmaması halinde yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaportu veya elektronik imzası,
 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin tabi bulunduğu sistem bilgileri iletilir. Tüzel kişiler, yaptıkları başvuru sırasında işlemler için yetkilendirilmiş oldukları kişilerin kimlik bilgilerini içeren belgeleri PTT’ye ibraz ederler.

Elektronik Tebligat Başvuru Süresi

Elektronik tebligat başvuru işlemleri sırasında, yeni mükellefiyet kazanmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini izleyen on beş gün içinde elektronik tebligat talep bildirimini Kurumlar Vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri zorunludur. Bu işlem, kanuni temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Yeni mükellefiyet kazanarak elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleri; mükellefiyetin oluştuğu sırada ilgili bildirimi gerekli vergi dairesine verebilecekleri gibi İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimi de verebilirler.

Elektronik Tebligat Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Elektronik tebligat e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir. Bunun için e-Devlet şifresi, mobil imza ya da elektronik imza ile sisteme girilir. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini seçilir. Bu işlemin ardından elektronik tebligat görüntülenebilir. Bunun dışında e-Tebligat sistemine e-imza, e-devlet şifresi ya da şifre ile girişi sağlayarak e-Tebligat görüntülemesi yapmak da mümkündür.

Elektronik Tebligat Sistemi Kimler İçindir?

 • 4450 sayılı kanun kapsamında gümrük yükümlülüğü olan kişiler,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tebliğ için uygun olan elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiş olanlar,
 • Kendi isteği doğrultusunda elektronik tebligat yapılmasını talep edenler GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemi üzerinden elektronik tebligat adresi alarak e-tebligat sistemini kullanmaya başlayabilirler. 

Tüzel kişilik bünyesinde bulunsun ya da bulunmasın tüm gümrük müşavirlerinin e-tebligat kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Tebligat Sisteminin Faydaları

E-tebligat kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasında etkili bir uygulamadır. Hizmet kalitesinin daha üst seviyelere taşınmasını sağlar. Tebligat işlemi elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?