SMMM Armağan Yörük

Emlak Vergisi Nedir? Ne Zaman Ödenir?

Emlak Vergisi Nedir? Ne Zaman Ödenir?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan bina ve arsa mülkleri için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre verilen vergi türüne emlak vergisi denilir. Emlak vergisi bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere ikiye ayrılır. Emlak vergisi ödemeleri mülk sahipleri tarafından yapılır. Eğer mülk sahibi yoksa arsanın ya da binanın tahsis edildiği kişilerin vergiyi ödeme mükellefiyeti bulunmaktadır.

Yeni bir ev ya da arsa satın alındığı durumlarda emlak vergilerinin ödenebilmesi için ilk olarak emlak beyanında bulunulması gerekmektedir. Bu işleme Tapu Taşınmaz Beyan adı verilir ve e-Devlet üzerinden veya ilgili belediyeye başvurularak gerçekleştirilebilir. Başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Mülk sahibine ilişkin nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Bina ruhsatı,
  • Emlak bildirim formu,
  • İskan diğer bir deyişle yapı kullanma izin belgesi fotokopisi.

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak vergisi ödemesi mülkün bulunduğu belediyeye başvurularak EFT ya da havale yoluyla yapılabilir. Bazı belediyelerin web sitelerinin üzerinden emlak vergisi ödemesi alınması da mümkündür. İlgili belediyenin web sitesi üzerinden emlak vergisi ödemesi yapılıyorsa veya belediye e-Devlet üzerinden emlak vergisi ödemelerini kabul ediyorsa doğrudan internet üzerinden online olarak emlak vergisi ödemesi de yapılabilmektedir.

Emlak vergisi tutarı hesaplaması gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden yapılır. Emlak vergisi ücreti her yıl değişkenlik gösterir. Bu kapsamda, belediyeler tarafından resmi gazetede belirlenen zam oranları dikkate alınarak belirlenir. Belirlenen tutarlar üzerinden de ödemeler gerçekleştirilir. 

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri düzenli olarak yılda iki kez yapılır. Emlak vergisinin ilk taksit süreci çoğunlukla Mayıs ayında, ikinci taksit süreci ise Kasım ayında başlasa da ödeme tarihlerinin her yıl değişkenlik göstermesi mümkündür. Ancak yıl ortası ve yıl sonuna doğru iki ödeme gerçekleştirilmektedir. Eğer belirtilen tarihler içerisinde emlak vergisi ödemesi yapılmadığı takdirde ödemenin cezalı olarak yapılması gerekebilir.

Emlak Vergisi Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Emlak vergilerinin ödenemediği ya da ödenmesinin unutulduğu zamanlarda biriken ödemelerin yapılandırılması yoluyla daha kolay yapılması mümkün olmaktadır. Vergi borçlarının sorgulanması ve yapılandırılması için ödeme yaparken olduğu gibi gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurmak veya e-devlet üzerinden vergi borcunu yapılandırmak mümkündür. Bu yapılandırma işleminden sonra emlak vergisi borcunu 18 aya kadar taksitlendirerek ödemek mümkündür. Bununla birlikte yapılandırma süreçlerinin belirli tarihler içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu yüzden emlak vergisi yapılandırması yapmak isteyen kişiler son başvuru tarihlerini araştırmalı ve belirtilen tarihler arasında yapılandırma işlemini tamamlamalıdır.

Kimler Emlak Vergisinden Muaftır?

Hiçbir geliri olmayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulurlar. Ayrıca geliri olmayan emekli, yetim, dul, engelli, gazi ve şehit yakınları ile gaziler de emlak vergisi muafiyeti başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Emlak vergisinden muaf tutulmak için kişinin bir başka gayrimenkulünün olmaması ve gayrimenkulünü daimi ikamet için kullanması şartı da aranır. Ayrıca gayrimenkul genişliği 200 metrekareden daha az olmalıdır. Diğer yandan devlete ait kurumlar ile araziler için emlak vergisi ödemesi yapılmamaktadır. Emlak vergisinden muaf tutulan yapılar arasında yabancı devletlerin konsolosluk binaları, barajlar, dini yapılar ile askeri yapılar da yayılabilir.

Emlak Vergisi Hesaplama Yöntemleri

Emlak vergisi oranları birçok farklı değişkene bağlı olarak hesaplanır. Meskenler, araziler, diğer binalar ile arsalarda büyükşehir dışında kalan taşınmazlar için binde 1 ila binde 3 arasında vergi alınmaktadır. Eğer bu unsurlar büyükşehirler içerisinde yer alıyorsa söz konusu oranın binde 2 ila binde 6 arasında değişmesi söz konusu olmaktadır. Hesaplama oranları emlak türüne ve niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda emlak vergisi hesaplama işlemlerinde emlak türü, bulunduğu lokasyon ile güncel bedeline ilişkin unsurların dikkate alınacağı net bir şekilde ifade edilebilmektedir.

Eğer yeni bir bina, arazi ya da arsa satın alımı yapıldıysa satın alım işleminin yapıldığı yıl içinde ilgili belediyeye emlak vergi bildirimi yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte tapu tescil tarihinin yılın son 3 ayı içinde olduğu durumlarda tescil tarihini izleyen 3 ay içinde emlak vergi bildiriminin yapılması gerekmektedir. Eğer mükellef yasal süre içerisinde beyanda bulunmazsa 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir. 

Emlak vergisi bildirimi için söz konusu belediyeye tapu fotokopisi, taşınmaz sahibinin iletişim bilgileri, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, taşınmaz sahibinin vergi kimlik numarası ya da T.C.kimlik numarası ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan başvurunun tüzel kişiler tarafından yapılacağı durumlarda imza sirküleri ve vergi levhası ibrazına da gerek duyulmaktadır.

Vefat eden mükellefin varislerinin mükellefin ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde beyan zorunluluğu bulunmaktadır. Bu esnada veraset ilamı, verasete konu gayrimenkullerin tapu fotokopisi, varislerin T.C.kimlik numarası ile en az bir varisin ikametgah adresi ve iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?