SMMM Armağan Yörük

En İyi Ön Muhasebe Programları Nelerdir?

en iyi muhasebe programları nelerdir

Faturalandırılması gereken ürünlerin ya da servislerin takibinin yapıldığı, tek bir müşterinin ya da birden çok müşterinin mali detay kayıtlarının tutulduğu bilgisayar destekli yazılımlara muhasebe programları denilir. Muhasebe programları ilk kez 1994 yılında kullanılmaya başlanmış olup ilk başlarda yalnızca basit ihtiyaçların takip edilmesine yardımcı olurdu. Günümüzde kullanılan modern muhasebe yazılımları firmaların tüm muhasebe ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanmasını sağlar.

Birçok firma gelirlerinin ve giderlerinin takip edilmesi, alım ve satım gücü değerlerinin bilinmesi ve ödenecek vergilerden haberdar olunması adına kendi muhasebesini tutma gereksinimi duyar. Muhasebe yasal bir zorunluluk olmakla birlikte önceden defterler ya da Excel programları aracılığıyla tutuluyordu. İşletmelerin makbuz, fiş, dekont, fatura gibi evraklarının toplanıp işlenmesinden oluşan muhasebe süreci küçük firmalar nezdinde kolayca çözümlenebilse de işlem hacmi yüksek olan şirketlerde muhasebenin geleneksel yöntemlerle sürdürülmesinin zorlu bir süreç olduğu kolayca söylenebilir. Muhasebe programlarının sunduğu modüler yapıdan uzak olan defterler ve Excel programı zaman ve efor kaybına yol açar. Bu durumda sürecin verimli kılınabilmesi için çeşitli muhasebe programlarından destek alınması etkili bir yöntemdir.

Ön Muhasebe Nedir?

Ön muhasebe en basit tanımıyla herhangi bir şirkete gelen evrakların ilk kayıt işleminin yapıldığı süreç olup şirketlerin finansal yönetimini sağlayacak her tür verinin takip edilmesine imkan verir. Bu sayede işletmelerin tüm finansal işlemleri takip edilebilmekte olup alım satım gibi finansal ve ticari işlemler kolayca kayıt altına alınabilir.

Ön muhasebe işlemleri şirketlerin kendi bünyesinde tutulmakta olup işletmenin stoklarının, nakit parasının, banka hesaplarının, faturalarının, çeklerinin, müşterilerinin, senetlerinin ve diğer temel unsurlara ilişkin kayıtlarının ve hareketlerinin takip edilmesinde kullanılır. Ön muhasebe işlemlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasıyla işletmelerin ciddi bir kolaylık kazanması mümkün olur. Bu işlemler arasında fatura, kasa hesap, stok, cari hesap, banka hesap, çek senet kalemlerine ait takiplerle aylık bordro takibi gibi önemli süreçler yer alır. 

Ön Muhasebe Programları Nelerdir?

Günümüzde birçok işletme ve şirket etkili ön muhasebe programlarını kullanarak ileriye dönük adımlar atmayı başarır. İşletmelerin ya da şirketlerin olumlu bir şekilde büyümesinin sağlanabilmesi noktasında ön muhasebe işlemleri oldukça önemli bir rol oynar. İşletmelerin büyüklüğüne ve farklılaşabilen ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip çok sayıda ön muhasebe programı vardır. En iyi ön muhasebe programı aslında her işletme özelinde işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklere sahip, modern ve fonksiyonel programdır.

Standart ön muhasebe programları; Standart ön muhasebe programları işletmelerin finansal hareketliliklerinin takibe alınıp kaydedilmesinde kullanılır. Ücretli ya da ücretsiz versiyonları bulunmakta olup yaygın bir kullanım ağına sahiptirler. Hem web üzerinden hem doğrudan işletim sistemi üzerinden çalışabilen türleri bulunur.

Ticari ve mali müşavir ön muhasebe programları: Ticari ve mali müşavir ön muhasebe programları özellik açısından çok daha geniş ve kapsamlıdır. Çoğunlukla daha büyük hacimli finansal işlemler gerçekleştiren ve işlem trafiği yüksek olan işletmelerce kullanımı tercih edilir. İşlemlerin kaydedilmesini ve takibe alınmasını kolaylaştıran kendine has işlevsel özellikleri bulunur.

Ön Muhasebe İşlemlerinde Hangi Yazılımlar Kullanılır?

Her işletmenin ihtiyacı birbirinden farklı olduğundan her işletmede farklı ön muhasebe yazılımı kullanılması olasıdır. Teknoloji gelişip hemen her işlem online sistemde yapılmaya başlanınca ön muhasebe yazılımlarının da çevrim içi sisteme uyum sağladığı bilinir. Her ön muhasebe programı kendine has özelliklere ve avantajlara sahip olduğundan işletmeler büyüklüklerine, finansal işlem yoğunluklarına ve ihtiyaçlarına göre seçim yaparlar.

en iyi muhasebe programı nedir

Ön Muhasebe Programlarının Avantajları Nelerdir?

Ön muhasebe programları geleneksel finansal işlem takip yöntemlerine kıyasla çok daha gelişmiş ve fonksiyonel özelliklere sahiptirler. 

  • Her tür finansal işlemin takibinin ve ileriye dönük planlamaların yapılmasını sağlarlar.
  • Geriye dönük analizler yapılacağı durumlarda geçmiş işlem trafiğine hızlı bir şekilde ulaşma imkanı verirler.
  • Gelir-gider takibi olacağıyla işletmelerin finansal açıdan iyileştirilmesine katkıda bulunurlar.
  • Stok takip programları sayesinde alım-satım yapılan ürünlerin güncel verilerini takip etme olanağı sunarlar.
  • Geriye dönük verilerin kaybolması gibi riskleri ortadan kaldırırlar.
  • Yapılan hatalar hemen fark edilebileceği için işletme için gerekenlerin neler olduğu detaylıca analiz edilebilir.

Ön Muhasebe Programının İçinde Neler Olmalıdır?

Ön muhasebe programlarının istenilen şekilde çalışır en doğru sonuçları verebilmesi için bazı özelliklere sahip olması zorunludur. Ön muhasebe programlarının sahip olması gereken takip fonksiyonları arasında; alış-satış fatura ve irsaliye işlemleri, ürün hizmet bilgileri, stok giriş çıkış işlemleri, cari hesap bilgileri, e-fatura ve arşiv fatura özellikleri, kasa-banka hesap takibi sayılabilir.

İşletmenin düzgün işlemesi ve büyümesi açısından seçilen ön muhasebe programı oldukça önemlidir. Bu nedenle ön muhasebe programı seçilirken bazı noktalara dikkat edilmelidir. En önemli konu modern, fonksiyonel ve işletmenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir ön muhasebe programının seçilebilmesidir. Yanlış seçim vakit kaybına ve ekstra masrafa neden olabilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?