SMMM Armağan Yörük

ERP Nedir? Ne İşe Yarar?

erp nedir ne işe yarar

Enterprise Resource Planning (ERP) diğer bir deyişle Kurumsal Kaynak Planlama kurumlar tarafından muhasebe, proje yönetimi, satın alma, risk yönetimi, mevzuat uyumu ve tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş süreçlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türü olarak tanımlanabilir. ERP yazılımları birçok iş sürecini bir araya getirip bu iş süreçleri arasında veri akışını gerçekleştirir. Kurumların ortak işlem verilerini birden fazla kaynaktan toplayıp veri yinelemesini ortadan kaldırmak suretiyle tek doğruluk kaynağıyla veri doğruluğu sağlanmasında önemli bir görev üstlenir. Bu özellikleri nedeniyle ERP sistemleri günümüzde tüm sektörlerde farklı büyüklüklerdeki binlerce işletme açısından kritik bir öneme sahiptir.

Farklı departmanlara sahip olan kurumlar projelerini birbiriyle senkronize olarak yürütürken aynı anda birçok veriye gereksinim duyabilirler. Bu noktada devreye giren ERP farklı ölçeklerdeki işletmelerin kontrol, takip mekanizmaları ile kaydedilebilir geniş veri alanı gibi çeşitli çözümlerden faydalanmasına imkan sağlar. Sahip olduğu özellikler nedeniyle ERP kurumlar tarafından birbirinden farklı özellikteki birçok verinin bir arada tutulup saklanmasına imkan veren bir veri tabanı olarak kullanılabilir.

ERP sistemleri birbirinden farklı birçok iş sürecini bir araya getirerek iş süreçlerinin kendi aralarında veri alışverişi yapmasını sağlar. Bu özelliği nedeniyle özellikle büyük işletmeler için oldukça kullanışlı bir yapıdır. Kurumların verimliliklerinin artmasında ve maliyette tasarruf sağlamalarında önemli bir rol oynar.

ERP Programında Hangi Modüller Bulunur?

ERP yazılımlarının kendi içinde birçok modülü vardır. Bunlar arasında en sık kullanılanlar;

  • Stok (Malzeme) yönetimi
  • Kalite yönetimi
  • Üretim, planlama ve kontrol yönetimi
  • Tedarik zinciri yönetimi
  • Proje yönetimi
  • Satış ve dağıtım yönetimi
  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Finansal yönetim
  • Satın alma yönetimi
  • CRM – Müşteri ilişkileri yönetimi olarak sıralanabilir.

Stok (Malzeme) Yönetimi

Kurumların satışa sunmak üzere aldıkları malzemelerin depoya girdikleri andan ürün olarak müşteriye satışının tamamlandığı ana kadar geçen süreci konu alır. Kurum bünyesinde bulunan stoklara ilişkin bilgiler toplanarak bilgiler işlenip raporlamaları yapılır.

Satış ve Dağıtım Yönetimi

Müşteriden mamul siparişinin alınmasıyla başlayan satış ve dağıtım süreci üretimle devam edip teslimatla sonuçlandırılır. 

Kalite Yönetimi

Kalite sertifikasyonunun gerekli gördüğü tüm takip süreçleri bu aşamada gerçekleştirilir. Kalite yönetim modülü kullanılarak kalite standardına uygun olmayan tüm aşamaların sistem tarafından takip altına alınması ve gerekli görüldüğü durumlarda reddedilmesi sağlanır. Ardından hata düzeltilmesi için hazırlanan formlarla bu formların doldurulmasında bu modül kullanılır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşçilerin işe alınma sürecinden başlayıp kariye planının ve gerekli durumlarda eğitim çizelgelerinin oluşturulmasına kadar olan stratejik insan kaynakları süreçlerini içerir.

Üretim, Planlama ve Kontrol Yönetimi

Amaçlanan üretim planı, ilgili sürecin izlenmesi, maliyetlendirme çalışmaları, kontrolü hedeflenen pazara ait ihtiyaçlar ve müşteriye ait siparişlerin uygun olarak yapılması bu modülle sağlanır.

Finansal Yönetim

Alacakların, borçların, finansal hareketlerin, vadeli işlem kayıtlarının ve takiplerinin yönetildiği modüldür. Genel muhasebe işlemleri, bütçelendirme, sabit kıymetler ve maliyet muhasebesi gibi finansal faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurum içinde, kurum dışında ya da kurumlar arasındaki zincirdeki katılımcılar arasında söz konusu stok ile en hızlı şekilde bilgi akışının sağlanması, uygulamaya geçilmesi, lojistik zincirinin oluşturulması ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanılması avantajını sağlar.

erp ne işe yarar

Satın Alma Yönetimi

Söz konusu kurumun bölümlerden aldığı gereksinim duyulan malzeme taleplerinin belirlenmesini, ilgili malzemelerin satıcı firmaya iletilmesini, gerekli iletişim sürecinin ardından takip ve teslim aşamalarını içeren süreçleri kapsar.

Proje Yönetimi

İşlerini proje bazlı yürütmekte olan kurumlar için geliştirilen bu ERP modülüyle belgeler, kaynaklar, satın almalar ve maliyetler gibi projeye ilişkin faaliyetlerin tümü izlenebilir. Finans ve muhasebe modülü ile birlikte çalışma özelliğine sahiptir.

CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bu modül müşterilerle olan ilişkilerin esnek bir şekilde yönetilmesine imkan verir. Müşteri ilişkileriyle ilgili tüm faaliyetler bu modülde planlanıp organize edilebilir. Böylece planlama ve organizasyon eksikliklerinden kaynaklanması olası müşteri memnuniyetsizlikleri minimize edilir.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP sistemlerinin sağladığı hizmetler yüksek kalite standartları ile kayıt altına alınabilmekte olup kurumsal kaynak planlaması ile hatalı girişler ve veri kaybı gibi kurumlar açısından olumsuzluklara yol açabilecek durumlar önlenebilir. Verilerin tek bir alanda toplanması şirketlerin finansal durumlarının risk altına girmesi ihtimalini azaltır. Tek bir sistem içinde birçok farklı modül bulunduğu için tüm verilerin tek bir alanda toplanıp raporlanması mümkün olabilir. Böylece çok daha hızlı bir şekilde çıktı alınabilir ve yönetim hızlı kararlar alabilir.

ERP farklı departmanlar ait finansal bilgilerin bir arada toplanarak kullanılabildiği entegre finansal bilgileri içeren bir sistem olma özelliğine sahiptir. Entegre müşteri sipariş bilgisi özelliğiyle bilgiyi tel sistemde topladığı gibi şirketlere farklı iş akışlarını ve siparişleri takip etme, yükleme ve faturalama işlemlerini izleme ve üretimi koordineli bir şekilde yapma imkanı sunar. Bu sayede standardizasyon ve imalata dair işlem hızları artar. Sahip olduğu özellikler nedeniyle ERP sistemleri farklı ölçeklerdeki tüm işletmeler için uygun çözümler üretebilmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?