SMMM Armağan Yörük

Finansal Muhasebe Nedir?

Herhangi bir işletmenin finansal işlemleri hakkında bilgi üreten muhasebe dalına finansal muhasebe adı verilir. İlgili bilgileri harici kullanıcılara sunulan kullanılabilir bir biçimde oluşturmak finansal muhasebenin amacıdır. Bu doğrultuda finansal muhasebenin en önemli amacının kuruluş dışından insanlara faydalı finansal bilgiler sağlamak olduğu söylenebilir. Bu gruplar harici kullanıcılar olarak adlandırılır.

Pek çok kişi muhasebenin sadece profesyoneller tarafından gerçekleştirebilecek son derece karışık ve teknik bir iş olduğu görüşündedir. Gerçekte çoğu kişi iş hayatında ve özel hayatında, yatırım yaparken, ev ya da araba satın alırken kısacası gelirini ve harcamalarını takip ederken muhasebeden faydalanır.

İşletmelerin varlıkları ve bu varlıkları elde etmek için kullandığı kaynaklarının yanı sıra  işletme gelirlerini ve işletme giderlerini ortaya koyan muhasebe dalına finansal muhasebe denilir. Her tür işletmede meydana gelen parasal işlemlerin her biri hiçbir değişiklik meydana gelmeksizin, objektif bir şekilde ve belgelere dayalı olarak kaydedilir. Genel muhasebe verileri finansal tablolar aracılığıyla gönderilmekte olup herhangi bir işletmenin geçmiş mali performansıyla bugünkü mali durumu hakkında bilgiler sağlar. Ayrıca finansal tabloların nasıl hazırlanması gerektiğine dair birtakım standartlar vardır.

Finansal muhasebe sonuçları alacaklılar, ortaklar ya da devlet gibi işletme dışından olan grupları son derece yakın bir şekilde ilgilendirir. Bu sonuçların yorumlanması, işletme içi gruplar için de önemli olan bir süreçtir. Finansal muhasebe işlemleri sonucunda elde edilen veriler farklı birtakım temel analiz yöntemlerinin kullanılması yoluyla birbirleriyle karşılaştırılır. İşletmelerin geleceğe ilişkin yönetim ya da yatırım kararı almasında önemli rol oynar. 

Finansal muhasebe sayesinde; yapılan işlemlerin geçmişe yönelik olarak detaylı bir şekilde kaydedilmesi, ileriye yönelik  borç ve alacak gibi hesapların takip edilmesi ile işletmede parasal işlemlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yürüdüğünün teyit edilmesi sağlanır.

Muhasebe Türleri Nelerdir?

Farklı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar farklı türden seçimler yapmak zorunda olduğundan farklı muhasebe bilgilerine gereksinim duyulur.

En aşina olunan muhasebe türü yönetim muhasebesi bilgileri olup geliştirilen ve yorumlanan bilgiler, yöneticinin işi yürütmesine yardımcı olmayı amaçlar. Yöneticiler bu bilgileri; hedefleri tanımlama, yeni ürünlerle ilgili karar verme, departmanların ya da kişilerin performansını değerlendirme ve diğer yönetim kararlarına yönelik olarak kullanır.

Finansal muhasebe şirketlerin yükümlülükleri, mali kaynakları ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri ifade etmekte olup iş dili olarak da bilinir. Dış kullanıcılara kendileriyle ilgili bilgiler sağlamak için tasarlanmış olan finansal muhasebe kapsamında finansal kaynakların nasıl kullanılacağının belirlenmesi için finansal bilgilerden yararlanılır.

Özel bir muhasebe dalı olan vergi muhasebesi kuruluşların mali yönüyle ilgilidir. Vergi muhasebesi finansal muhasebeden gelen bilgileri kullanır.

Finansal Muhasebe Neden Önemlidir?

Finansal muhasebe sonuçları ortaklar, alacaklılar veya devlet gibi işletme dışı farklı grupları yakından ilgilendirir. İşletme içi gruplar için bu sonuçların yorumlanması çok önemlidir. Finansal muhasebe sonucu elde edilen sonuçların çeşitli temel analiz yöntemleri kullanılarak karşılaştırılması aynı zamanda geleceğe yönelik yatırım ve yönetim kararlarının alınması amacıyla kullanılmaktadır.

Finansal Muhasebe İşlevleri Nelerdir?

Finansal muhasebe işletmenin dış ilişkilerinden doğan finansal ve ekonomik olayların yürütülmesinde önemli bir görev üstlenir. Bu bağlamda finansal muhasebe yalnızca kendisinden beklenen temel işlevleri yerine getirmekle kalmaz. Aynı zamanda bir işletmedeki parasal sayılan tüm değer hareketlerini olduğu gibi saptar ve kaydeder. Bununla birlikte finansal muhasebe işletmenin pazarları veya işletme varlıklarının değerleriyle olan ilişkilerinin net değerlerini azaltmaz ya da çoğaltmaz.

Finansal muhasebe temelde pazarlar ile işletme arasındaki gelir ve giderlerin akışı ile ilgili bir alandır. Resmi karakterli ve işletmenin dışa dönük muhasebesi olarak da tanımlanabilen finansal muhasebenin konusu ve ilkeleri işletmeyle ilişkisi olan kişi ve kurumlara işletmenin finansal ve ekonomik yapısıyla ilgili bilgi verme görevini üstlenir.

Aynı zamanda kamuoyunu aydınlatacak şekilde düzenleme yapılır. Bu özelliklerine bağlı olarak finansal muhasebe, işlemeyle ilgili bilgi ve veri toplama ile toplanan bilgileri ve verileri değerlendirme gibi işlevlere sahiptir. Bu nedenle finansal muhasebenin çoğunlukla geçmiş dönemle ve içinde bulunulan dönemle ilgilendiği, gelecekle ilgilenmediği söylenebilir. 

Finansal muhasebe bir işletmeyle ilgili finansal işlemlerin özeti, analizi ve raporlamasıyla ilgili  muhasebe alanı olma özelliğine sahiptir. Kamuya açık mali denetim ve mali bilançoların hazırlanmasını içerir. Hissedarlar, bankalar, devlet dairesi, taşeronlar, çalışanlar, işletme sahipleri ve diğer paydaşlar, karar verme amacıyla bu tür bilgileri almak isteyen kişilere örnek olarak kabul edilebilir. 

Mali muhasebe yalnızca yerel değil aynı zamanda uluslararası standartlara da tabidir. Genel olarak kabul edilen muhasebe ilkeleri, herhangi bir yargı alanında kullanılmakta olan finansal muhasebe için standart yönergeler çerçevesidir. Ayrıca muhasebecilerin finansal tabloların kaydedilmesi, özetlenmesi ve hazırlanması aşamasında istediği standartları, sözleşmeleri ve kuralları da kapsar. Diğer yandan uluslararası finansal raporlama standartları ise belirli işlem türlerinin ve diğer olayların finansal tablolarda nasıl raporlanması gerektiğini belirten bir dizi muhasebe standardı olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanmaktadır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?