SMMM Armağan Yörük

GEKSİS Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi Nasıl Yapılır?

geksis gelir ve kurumlar vergisi iade talebi girişi nasıl yapılır

99 Seri no.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde belirtilmekte olduğu üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergi dönemlerine yönelik olarak iade taleplerini GEKSİS (Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi) kullanarak yapmalıdırlar.

Gelir ve Kurumlar vergisi iade işlemlerine asgari bir standart getirilerek yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması için iadelerin elektronik ortamda kontrolünün ve analizinin yapılarak mükelleflere ve iade yapılacak birimlere raporlanması, işlemlere hız kazandırılması için uygulanan bir sistemdir. GEKSİS’te mükelleflerin elektronik ortamlarda göndermiş oldukları bilgiler ve belgeler esas alınır.

GEKSİS kontrol raporunun oluşturulabilmesi için öncelikle iade talebinde bulunan mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla bilgi girişi yapması gerekir. Bu şekilde yapılan bilgi girişleri iade talep dilekçesi mahiyetini taşımaz. İade taleplerini elektronik olarak yapma zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda standart iade talep dilekçesini de vermelidir. Eğer mükellefler standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçelerini (1A-1B) vermezlerse mükelleflerin GEKSİS kontrol raporları oluşturulmaz.

Mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgiler ve belgeler esas alınarak iadelere yönelik kontroller ve analizler elektronik ortamda yapılır. İlgili Başkanlık tarafından hazırlanan GEKSİS Kontrol Raporu iadeyi yapacak olan birime sunulur. Mükelleflerin de İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla oluşturulan GEKSİS özet raporuna ulaşması mümkündür.

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu olmayan mükellefler, iade taleplerinde bu sistemi kullanmaya zorunlu değillerdir. Kazançları ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olan ve 0012 kodundan (hazır beyan) beyanname veren mükelleflerin istedikleri takdirde 1A- Gelir/Kurumlar Vergisi iade talep dilekçesi vermesi ve GEKSİS girişi yaparak iade talebinde bulunması mümkündür. Diğer yandan elektronik ortamda gönderilemeyen diğer belgelerin, listelerin ve tabloların önceden olduğu gibi kağıt ortamında dilekçe ekinde vergi dairesine ibrazı gerekmektedir. 2015 vergilendirme döneminden önce gerçekleşen ve iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama dikkate alınacaktır.

Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi

https://intvrg.gib.gov.tr linkinden İnternet Vergi Dairesi ana sayfası açılır. T.C.kimlik no, e-devlet yönetimi ya da kullanıcı girişi alternatiflerinden biri kullanılarak İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yapılır.

GEKSİS kontrol raporunun oluşması için standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçeleri yani 1A ya da 1B verilmelidir. Verilen her standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçesinden sonra sistem mevcut GEKSİS raporunu yeniden analize tabi tutar. 

Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri menüsünde yer alan Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) seçeneği tıklandıktan sonra ilk kez iade talebinde bulunacak olanlar açılan ekrandan Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi seçeneğini tıklar. Kaydedilmiş ancak onaylanmamış iade talebinin olduğu durumlarda bu talebe Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri seçeceğinden ulaşılabilir.

“Dönem tipi” kısmında iade talebinde bulunan mükellef tarafından iadeye esas beyanname verme dönemine göre ilgili kutucuklardan biri; “Dönemi” kısmında iade talep edilmekte olan dönem ay ve yıl olarak seçilir. “İade Türü” kısmında yer alan mahsuben iade, nakden iade ya da kısmen mahsup kısmen nakden iade seçeneklerinden biri tercih edilir.

–  1A-1B dilekçelerinde nakit iade talebi olmadığında mahsuben iade,

–  1A-1B dilekçelerinde nakit iade talebi olduğunda nakden iade,

–  Ya da kısmen mahsup kısmen nakden iade seçilir.

“İade Hakkı Doğuran İşlem Türü” kısmında yer alan geçici vergiden doğan iade, kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iade ya da vergi indiriminden doğan iade alternatiflerinden biri, birkaçı ya da tümü tercih edilebilir.

– Kesinti yoluyla ödenen vergileri içeren 1A dilekçesi verildiyse kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iade,

– 1B dilekçesi verildiyse geçici vergiden doğan iade,

– Vergi indiriminden doğan iadeyi içeren 1A dilekçesi verildiyse vergi indiriminden doğan iade seçilmelidir.

geksis gelir ve kurumlar vergisi iade

GEKSİS İade Talebi Girişinde Hangi Bilgiler Girilmelidir?

Yalnızca geçici vergiden doğan iadelerde dönem tipi, dönemi, iade türü seçeneklerine giriş yapılması yeterlidir.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde dönem tipi, dönemi, iade türü; iadenin nakden talep edildiği durumlarda teminat bilgisi, YMM bilgisi girilmesi gerekmektedir.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde yıllık beyannamede birden çok takvim yılına sirayet eden onarma ve inşaat işlerinde kesinti bulunuyorsa evet seçeneği işaretlenip tamam butonuna basılması, gelen ekranda Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri Listesi doldurulması gerekir.

Eğer mükellef bilgi ve liste girişlerini yaptıktan sonra onayla butonuna basmadan çıkarsa bilgiler ve listeler sisteme kaydedilir. Ancak onayla butonuna basılmadığı için iade talep girişi tamamlanmaz ve GEKSİS raporu oluşmaz. 

GEKSİS iade talebi girişi onaylandıktan sonra İnternet Vergi Dairesi İade Talebi Alındısı bilgilendirme amacıyla gösterilmekte olup çıktısı alınıp iadeyi yapacak olan birime ibraz edilmesi zorunluluğu yoktur.

GEKSİS kontrol raporu iade talep girişi onaylandıktan sonraki gün oluşturulur. GEKSİS kontrol raporu yani özet rapor iade talep girişinin onaylandıktan sonraki gün mükellef tarafından görüntülenmesi mümkündür. Verilen her standart dilekçe sonrası GEKSİS raporu sistem tarafından otomatik olarak yeniden analiz edilir. Bu nedenle mükellefler de vergi dairesi de yeni oluşan raporu kontrol etme konusunu gözden kaçırmamalıdır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?