SMMM Armağan Yörük

Girişim Sermayesi Nedir? Kimler Alabilir?

Günümüzde farklı sektörlere yatırım yapmak isteyen girişimcilerin karşısına çıkan en büyük sorun fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaçları olan sermayeyi bulmaktır. Bu aşamada devreye giren girişim sermayesi fonu hakkında tüm merak edilenlere yazımızda yer verdik.

Son yıllarda start-up kültürünün son derece yaygınlaşmış olmasının doğal bir sonucu olan tek bi ürünü ya da hizmeti piyasaya sunan girişimcilerin sayısı giderek artmaktadır.

Girişim Sermayesi Fonu Ne Demek?

Hayata geçirmek istediği bir fikri olan ancak sermaye konusunda sıkıntı yaşayanlar için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adeta bir kurtarıcı gibi devreye girer. Ülkemizde pek çok girişimci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile hayallerine giden yola adım atma imkanına sahip olur.

Girişim sermayesi fonu, sermaye piyasası esaslarına uygun olarak işleyen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı olarak tanımlanabilir. Portföy yönetim şirketleri veya girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilen bu fonlara ait payların nitelikli yatırımcılara satılamasıyla katılım payı gibi. ödemeler ile fonda para birikmesi sağlanmaktadır. Girişimciler fikirlerini hayata geçirebilmek amacıyla atacakları her üretim adımında ve pazarlama aşamasında bu fondan yararlanarak kendilerine sermaye sağlayabilirler.

Kimler Girişim Sermayesi Alabilirler?

İş fikrini hayata geçirmek ve bunun için sermaye bulmak isteyenler her girişim, girişim sermayesi alabilir mi sorusunun yanıtını sıklıkla araştırırlar. Bununla birlikte bu konuda Resmi Gazete’de yayınlanmış bazı temel gereklilikler vardır. Bunlar arasında ilk sırada yalnızca bir limited ya da anonim şirkete yatırım yapılabileceği gelir.

Girişim sermayesi destekleme programından yararlanacak olan girişim büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip olmalıdır. Fikir operasyonel olarak geliştirildiği takdirde yüksek getiri beklentisi sunmalı ve verilecek finansal destek ile amaçlarını gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olmalıdır.

Yayınlanan tebliğ kapsamında girişim sermayesi fonundan yararlanacak olan girişimler;

  • Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olmalı,
  • Finansal destek sağlandığı tarihten itibaren yurt dışında kuruluysa son yılın finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80’lik kısmının Türkiye’de kurulu bağlı ortaklıkla oluşması,
  • Finansal desteğin sağlanmasını izleyen 1 yıl içinde limited şirketler anonim şirkete dönüşümlerini tamamlamalıdır.

Bununla birlikte fon portföyünde bulunan şirketlerin operasyonel gelişimleri için işlerini yurt dışına taşımak istemleri durumunda bunu yapma hakları vardır. Bu tür durumlarda girişime yapılan finansal destek, girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilmektedir.

Girişim Sermayesi Nasıl Alınır?

Girişim sermayesi temelde şirketlerin ya da nitelikli yatırımcı statüsünde olduğu kabul edilen kişilerin fona katkı yapmasıyla oluşan bir mal varlığı olarak tanımlanabilir. Girişimcilerin bu tarz fonlardan faydalanması birkaç farklı yolla mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda girişim sermayesi modellerinin enformel, kurumsal ve geleneksel girişim sermayesi olarak üç ana başlık altında toplanması mümkündür:

– Enformel girişim sermayesi

En çok tercih edilen modellerden biri olan enformel girişim sermayesi melek yatırımcılara dayanır. Girişimciler ve KOBİ’ler bankalar ve resmi risk sermayesi endüstrilerindense melek yatırımcılara daha çok güven duymakta ve bu konuda melek yatırımcılara yönlenmeyi tercih etmektedir. Çünkü enformel girişim sermayesinde yatırımcı herhangi bir aracı kurum olmadan doğrudan girişimci ya da KOBİ ile iletişim halindedir. Bu sermaye modelinden faydalanılabilmesi için melek yatırımcıların bulunduğu gruplara ya da platformlara ulaşılması gerekir.

– Kurumsal Girişim Sermayesi

Kurumsal girişim sermayesi şirketlerin kendi kapsamları dışında bulunan girişimlere yatırım yapmasına imkan verir. Yalnızca finansal kaynak sağlamaktan öte stratejik hedeflere ulaşılması amaçlanır. Girişim sermayesi yatırım ortaklığında bulunan büyük şirketler hisse senedi alma ya da belirli kredi tutarlarıyla girişimcilere destek sağlamaktadırlar. Bu kurumlara çeşitli platformlar üzerinden ulaşılarak kurumsal girişim sermayesi almak için sağlanması gereken şartlar hakkında bilgi almak mümkündür.

  • Geleneksel Girişim Sermayesi

Geleneksel girişim sermayesi en eski girişim sermayesi modellerindendir. Bankalar, sigorta şirketleri ve benzer özelliğe sahip kurumlardan toplanan fonlar birleştirilerek oluşur. Fonu yöneten firmalar ile fonu sağlayan yatırımcıların kimliğinin önemsiz olduğu modelden faydalanmak isteyen girişimcilerin  KOSGEB gibi resmi kurumlara başvuru yapması mümkündür.

Girişim Sermayesi Hakkında Merak Edilenler

Girişim sermayesi temelde işletmelerin ve girişimcilerin büyüme hedeflerini destekleyen, yeni bir iş başlatan, erken aşamalarda iş sahibi olan yada gelişmek isteyen şirketlere sağlanan bir finansman olma özelliğine sahiptir. 

Geleneksel sistemde serbest meslek erbabı olarak sınıflandırılan işler, günümüzde girişimcilik kavramı adı altında toplanır. Girişimciler, tüketicilerin beklentilerini karşılayan ürünler ve hizmetlerle, kimi zaman bağımsız şekilde kimi zaman ise şirket ortaklığı bünyesinde faaliyetlerini hayata geçirmeyi tercih edebilirler. 

Tüm girişimlerin somut olarak uygulamaya alınması için belirli bir işletme sermayesine ihtiyaç duyulur. Girişim sermayesi fonu, yeni bir iş başlatan yada mevcut işini geliştirmek isteyenlere destek sunması nedeniyle son derece avantajlıdır. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen proje sahipleri, girişim sermayesi fonundan kolayca yararlanma hakkını elde edebilirler. Girişim sermayesi fonu, sermaye piyasasının esaslarına uygun şekilde işleyen ve herhangi bir tüzel kişiliği olmayan mal varlıklarının genel adı olarak tanımlanabilmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?