SMMM Armağan Yörük

Google AdSense Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

aylık vergilendirme

Google AdSense, Google tarafından geliştirilmiş üst düzey bir reklam ağı olup kullanıcıları AdWords ile verdikleri reklamların Youtube, AdMob, web siteleri gibi platformlarda gösterilmesine aracılık etmektedir. Google üzerinden reklam vermek isteyen kişiler ve kurumlar, AdWords’e kayıt olduktan sonra kendi belirledikleri bütçe ve anahtar kelimeler ile reklamlarının yayımlanmasını sağlayabilirler. 

Google AdSense yayıncılara da sundukları online içerikler üzerinden para kazanma imkanı sağlar ve içerikleri üzerinden reklam gösterimine ya da kullanıcı tıklamalarına göre yayıncılara ödeme yapar. Google AdSense üzerinden para kazanılabilmesi için Google AdSense hesabı açılmalı ve hesap etkinleştirilmelidir. Bunun ardından reklam ayarlarının yapılmasıyla birlikte para kazanmaya başlanabilir. 

Google AdSense aylık döngüye sahip olup ay boyunca elde edilen tahmini kazançlar tahakkuk eder, takip eden aybaşında kesinleşen kazançlar ödeme sayfasında bulunan bakiye eklenir. Bakiyenin ödeme eşiğini aşması ve ödeme bekletmesi bulunmaması durumunda her ayın 21’i ile 26’sı arasında Google Ireland Limited’in Citibank’taki hesabı üzerinden ödeme yapılır. 

Google AdSense Gelirleri Vergiye Tabi midir?

Google AdSense üzerinden elde edilen gelir arızi olduğu ve ticari niteliğe dönüşmediği takdirde vergiye tabi değildir. Bir kazancın arızi olup olmadığı, kazancın elde edilme sayısına göre değerlendirilir. Genellikle birden fazla şekilde ve sürekli kazanç elde edildiği durumlarda arızi olmaktan çıkmakta , ticari kazanç kapsamına girmekte ve vergiye tabi olmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazanç ticari kazanç olarak tanımlanmaktadır. Kazanç sağlama niyeti ve kastı olup olmaması, icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmez. Bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekir. Bu kapsamda Google AdSense üzerinden süreklilik arz edecek şekilde gelir elde eden kişilerin adlarına Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeleri, kazançlarını beyanname ile bildirmeleri ve vergilerini ödemeleri gerekmektedir. 

Bu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için şahıs şirketi, limited ya da anonim şirket kurulmalıdır. Ayrıca Google’a ya da ödemeyi yapan diğer şirketlere fatura kesilmelidir. Böylece AdSense geliri, gelir vergisine ya da kurumlar vergisine ve KDV’ye tabi olmaktadır. Bununla birlikte gelir elde eden kişi 29 yaşından küçükse ve ilk şahıs şirketini kuruyorsa genç girişimci desteği kapsamında 75.000 TL’ye kadar gelir vergisi istisnasından yararlanabilmektedir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de sınai, ticari, zirai faaliyetle serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslimler ve hizmetler KDV konusu kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle verilen reklamların Türkiye’ye özgü reklamlar olması ve içeriğin Türkçe olması durumunda söz konusu hizmet teslimi KDV’ye tabidir, aksi takdirde KDV’ye tabi olmayacaktır. 

Vergi oranları; şahıs şirketlerinde gelir vergisi için %15-35 arası, sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi için % 20 olarak uygulanmaktadır. Ayrıca kesilen her faturada %18 KDV  bulunmaktadır. 

Bu kapsamda Google AdSense kazancı için ay içerisindeki ödemeler karşılığı ay sonunda toplu bir fatura, ödemeyi yapan kurum adına düzenlenebilir. Faturanın yurt dışına gönderilme zorunluluğu bulunmaz.

BTRANS Nedir?

Ticaret para-mal transferi üzerine kurulu bir sistem olup para-mal transferi ticari hayat içerisinde farklı sektörlerde gerçekleşir. Bunları aracı kurumlar, bankalar ve kargo/lojistik firmaları olarak saymak mümkündür. Devlet, ticari hayat içerisinde gerçekleşen transferleri olası vergi kayıp kaçağını önleyebilmek adına kanunların verdiği yetki çerçevesinde takip ve kontrol eder. Bu kapsam 24 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre  elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında; aracı hizmet sağlayıcılar, bankalar ve ödeme kuruluşları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri hizmet verdikleri müşterilere ilişkin bilgileri işlemin yapıldığı dönemi izleyen ayın son günü saat 24.00’e kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na BTRANS (Bilgi Transfer Sistemi) raporlamakla yükümlüdürler.  İnternetten reklam geliri olan kişiler bu kapsamda her ay Gelir İdaresi Başkanlığı’na BTRANS ile bilgi vermelidirler. Aylık olarak gönderilen raporda; 

  • Reklamın yayınlanmakta olduğu web sitesinin adresi, 
  • Web sitesinin ait olduğu kişinin ya da kurumun adı, soyadı, ünvanı, TCKN ve VKN bilgileri,
  • Reklam vermiş olan gerçek ya da tüzel kişinin adı, soyadı, ünvanı, TCKN ve VKN bilgiler,
  • Tahsil edilmiş olan reklam hizmeti bilgileri bulunmalıdır. 

vergiye tabi midir

Bilgi verme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda göndermiş oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu bulunmaktadırlar. Ayrıca ilettikleri bilgileri 5 yıl süreyle elektronik ortamlarda saklamaları ve kendilerinden istenildiği takdirde elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla ibraz etmeleri zorunluluğu da söz konusudur. Bilgiler ve belgeler belirlenen formatlar, standartlar ve iletim yöntemi dışında gönderilmesi durumunda ibraz edilmemiş kabul edilmektedirler. Bu zorunlulukları yerine getirmeyen kişiler hakkında, işlemiş oldukları fiillere göre Vergi Usul Kanunu’nda yazılı olan cezalar uygulanmaktadır. 

BTRANS ile yapılan raporlamalar sonucunda, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde para ve mal transferlerinin takibi yapılır, olası vergi kayıp ve kaçağının tespiti için Risk Analizi Genel Müdürlüğü’ne veriler oluşturulur. Böylece ticari hayat içerisindeki para ve mal transferine dayalı bilgilerin tamamı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenebilmektedir. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?