SMMM Armağan Yörük

İrsaliyeli Fatura Nedir? Nasıl Sorgulanır?

İrsaliyeli Fatura Ne İşe Yarar?

Genel uygulamada sevk irsaliyesi ve fatura satıcı firma tarafından ayrı ayrı hazırlanır. Ancak bazı durumlarda bu iki belgenin bir arada hazırlanması söz konusu olabilir. Bu durumda sevk irsaliyeli fatura kullanımı gündeme gelir. İrsaliyeli faturada hem faturada hem de sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler yer alır. İrsaliyeli fatura kullanımı durumunda sevk irsaliyesinin ve faturanın birlikte kesilmesi gereken durumlarda ayrı ayrı işlem yapılması gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu sayede farklı iki belge yerine tek bir irsaliyeli fatura oluşturulur. Hem zamandan hem kullanılan malzemeden tasarruf elde etmek mümkün olur.

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir?

Düzenlenen irsaliyeli faturada bulunması zorunlu olan bilgiler şu şekildedir:

 • Maliye bakanlığı klişesi veya Noter tasdiki,
 • Hazırlanan faturanın irsaliyeli olduğunu gösterir ibare,
 • Malın ya da hizmetin miktarı, cinsi, fiyatı veya tutarı,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, kayıtlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Söz konusu malın kime ve nereye gönderileceği,
 • Müşterinin adı, adresi, ticari unvanı, eğer varsa kayıtlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 • İrsaliyeli faturanın müteselsil sıra ve seri numarası,
 • İrsaliyeli faturanın düzenlendiği tarih ve saat,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası,
 • İrsaliyeli faturanın basıldığı matbaaya ait bilgiler,
 • Katma Değer Vergisi oranı ve tutarı.

İrsaliyeli Fatura Normal Fatura Yerine Geçer mi?

İrsaliyeli fatura normal faturada bulunması gereken bilgileri içermesinin yanı sıra sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgileri ve bazı ibareleri de içerir. Bu nedenle içerik bakımından normal faturadan daha zengindir.

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Olmalıdır?

İrsaliyeli fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu bilgilerin eksiksiz bir şekilde irsaliyeli fatura üzerinde yer almasıdır. İrsaliyeli faturanın en az 3 nüsha halinde düzenlenmesi gerekir. Eğer 3 nüshadan az olacak şekilde düzenlenirse irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş olarak kabul edilir.

İrsaliyeli faturanın iki nüshası malı taşıyan araçta bulunur. Denetim sırasında her iki nüshanın da ibraz edilmesi gerekir. Denetimden sorumlu olan kişi irsaliyeli faturanın kendisine ibraz edilen nüshasına adını soyadını, unvanını ve tarihi ekler, mühürleyip imzalar ve gerekli kişiye iade eder. 3.nüsha ise Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi’ne gönderilmek üzere defterdarlığa tevdi edilmelidir. 

İrsaliyeli Fatura ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İrsaliyeli fatura, normal fatura ve sevk irsaliyesi belgelerinin birleşiminden meydana gelir. Mali değeri olan tek bir belge olarak kabule dilen irsaliyeli fatura, fatura ve irsaliye için geçerli olan tüm özelliklere sahiptir. Bununla birlikte şekilsel bazı farklar bulunması mümkündür. 

 • İrsaliyeli faturanın üzerinde “İrsaliyeli Fatura” ibaresi bulunurken bu durum faturada söz konusu değildir.
 • İrsaliyeli faturada Maliye Bakanlığı klişesi veya Noter tasdiki vardır.
 • Normal fatura en az iki nüsha halinde kesilirken irsaliyeli faturanın en az üç nüsha halinde kesilmesi gerekir. Aksi takdirde irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş olarak kabul edilir.
 • Normal faturada sevk bilgileri yer almamasına karşın irsaliyeli faturada malın nereye ve kime gönderildiğine ilişkin bilgiler bulunur.

İrsaliyeli Fatura İle Sevk İrsaliyesi Arasındaki Fark Nedir?

Satılan herhangi bir ürünün faturasıyla birlikte müşteriye ulaştırılması halinde irsaliyenin ve faturanın ayrı ayrı kesilmesi yerine irsaliyeli fatura kesilmesi söz konusu olabilir. Satılan ürünlerle ilgili olarak fatura aylık kesilirken, ürünün müşteriye daha sık gönderildiği durumlarda malın gönderimi sırasında sevk irsaliyesi bulundurulması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Sevk irsaliyesinin tek başına fatura yerine kullanılması mümkün değildir. Üretilen malın satışı yapıldıktan sonra malın gerekli adrese teslim edilmesi için sevk irsaliyesi düzenlenmelidir. Sevk irsaliyesi malın depodan çıkarılması ve malın gereken yere teslim edildiğinin ispatlanması amacıyla düzenlenen bir belge olma özelliğine sahiptir. İrsaliyeli fatura sevk irsaliyesiyle normal faturanın sahip olduğu tüm özellikleri içerir.

e-İrsaliye Nedir?

Kağıt irsaliye taşıma ve sevk irsaliyesi olarak ikiye ayrılır. E-irsaliye çoğunlukla sevk irsaliyesi yerine kullanılmakta olup e-irsaliyenin kağıt formundan diğer bir farkı iki ek bilginin bulunmasıdır. Bunlar taşıyıcı bilgileri kapsamında girilmekte olan araç plakası, şoför ismi ve T.C.Kimlik Numarası bilgileridir. E-irsaliye alıcısına GİB sistemi üzerinden başarılı bir şekilde iletilmemesi durumunda herhangi bir hüküm ifade etmez. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?