SMMM Armağan Yörük

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Teşviği

işkur işbaşı eğitim programı iep teşviği

İşbaşı Eğitim Programları diğer bir deyişle İEP, İŞKUR tarafından yürütülen aktif iş gücü politikaları kapsamında uygulanır. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında işyerlerine tanınan kontenjan dahilinde çalıştırılmakta olan personelin ücretini ve sigorta primini İŞKUR karşılar. İşbaşı Eğitim Programı’na katılan kişileri istihdam eden işverenlere ait olan sigorta primi işveren payı imalat sektöründe 42 ay diğer sektörlerde ise 30 ay olmak kaydıyla İşsizlik Fonu’ndan karşılanır. Bu açıdan değerlendirildiğinde İşbaşı Eğitim Programı’nın iş verenler açısından iki önemli avantajı olduğu açıkça görülebilir:

 • İşbaşı Eğitim Programı süresince iş verenler kendilerine tanınmış olan kontenjan kadar personeli istihdam edebilirler.
 • İşbaşı Eğitim Programı tamamlandıktan sonra, programa katılan personeli istihdam etmeleri durumunda prim teşvikinden faydalanabilirler.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR’a kayıtlı bulunan işsizliklerin mesleki deneyim kazanmaları, teorik eğitimini tamamladıkları mesleklerdeki pratiği öğrenmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacına yönelik olarak düzenlenen programlara İşbaşı Eğitim Programı adı verilir.

İşbaşı Eğitim Programı’na Katılım Şartları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı’na katılmak isteyen kişiler;

 • İŞKUR’a kayıtsız işsiz ve 15 yaşını tamamlamış olmalı,
 • İşverenin birinci ya da ikinci dereceden kan hısmı ya da eşi olmamalı,
 • Emeklilik hakkı kazanmamış olmalı,
 • İşbaşı Eğitim Programı’nın başladığı tarihten önceki 3 aylık dönemde programa başvuruda bulunan işverenin çalışanı olmamalı,
 • İşbaşı Eğitim Programı’nın başladığı tarihten önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmış olmamalı,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmış olmalıdır. Aynı zamanda bu şartlara haiz olan ve programa devam etmelerine engel bir durumu olmayan öğrencilerin de İşbaşı Eğitim Programı’na katılması mümkündür.

İşbaşı Eğitim Programı’nın Avantajları Nelerdir?

İşverenler işe yeni başlatmayı düşündükleri personel adaylarını SGK’lı olarak işe başlatmadan önce İşbaşı Eğitim Programı teşviki ile istihdam edebilirler. Böylece asgari ücretle çalışan bir kişinin işverene maliyeti kadar tasarruf edebilirler. İşbaşı Eğitim Programı süresince kursiyerleri işin başında görerek kendi ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirme imkanını elde edebilir, mesleki bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayabilirler. Ayrıca İşbaşı Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayıp SGK’lı olarak firma bünyesinde istihdam edilecek kursiyerler için 6111, 17103 ve 27103 teşviklerinden yararlanabilirler.

İşbaşı Eğitim Programı Hangi Sektörlerde Yapılabilir?

İşbaşı Eğitim Programı;

 • Perakende, turizm, hizmet ve diğer sektörlerde 3 ay,
 • Enerji, bilişim ve imalat sektörleri ile ilgili mesleklerde 6a y,
 • Bulut bilişim uzmanı, yazılım mühendisi, yazılım geliştiricisi ve yazılım tasarımcısı gibi “Geleceğin meslekleri” olarak belirlenen mesleklerde 9 ay süre ile İşbaşı Eğitim Programı düzenlenebilir.

işkur işbaşı eğitim programı nedir

İşbaşı Eğitim Programı’na Katılacak Kursiyer Sayısı Nasıl Belirlenir?

İki ve daha fazla sayıda çalışanı olan işletmeler toplam çalışan sayılarının %30’u kadar kursiyer çalıştırma imkanına sahiptirler. 

4858 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.madde birinci fıkra (a) bendine tabi olup en az iki çalışanı bulunan ve kuruma kayıtlı olan işverenler, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, vakıflar, meslek birlikleri, ticaret ve sanayi odaları vb İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanabilirler. Bunlara ek olarak kamu payının %50’den daha az olduğu iktisadi teşekküller de İşbaşı Eğitim Programı’na başvuruda bulunabilirler.

İşverenler İşbaşı Eğitim Programı’na alacakları kişileri kendileri bulabilirler ya da iŞKUR’a başvurup İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlanmak istediğini bildiren kişiler arasından da seçebilirler. İŞKUR tarafından hazırlanan sözleşme imzalanıp tarafların programa uygunluğu değerlendirildikten sonra İŞKUR tarafından onay verilmesi ile birlikte İşbaşı Eğitim Programı başlar.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?

İşbaşı Eğitim Programı süresince kursiyerlere yapılan günlük ödeme tutarı 108,68 TL’dir. Kursiyer öğrenci ise günlük 81,51 TL, işsizlik ödeneği alıyorsa günlük 54, 34 TL ödeme yapılır.

İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerleri Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir mi?

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı’na katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primlerini program süresince öder. Buna bağlı olarak hem kursiyerler hem de kursiyerlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler İşbaşı Eğitim Programı süresince sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olurlar. 

İşbaşı Eğitim Programı’na Katılan Bir Kursiyer Günlük ve Haftalık Olarak Kaç Saat Çalışabilir?

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında programa dahil olan kursiyerler haftanın 6 gününü ve haftalık net 45 saati geçmeyecek şekilde günde en az 5 saat en fazla 8 saat çalıştırılabilirler. Kursiyerler aynı zamanda İşbaşı Eğitim Programı süresince en fazla 5 günlük sağlık izni hakkına sahip olmakla birlikte bu durum doktor raporu ile belgelenmelidir. Kursiyerlerin İşbaşı Eğitim Programı’nın toplam süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlık yapma hakkı yoktur. Bununla birlikte kursiyerlerin raporlu oldukları ya da devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR tarafından ödeme yapılmaz. Eğer kursiyerin devamsızlık hakkı dolarsa İşbaşı Eğitim Programı’ndan çıkarılır ve 12 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programı’na katılma hakkından yararlanamazlar.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?