SMMM Armağan Yörük

KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

Katma Değer Vergisi tüm alışverişlerimizin bir parçası olması nedeniyle günlük hayatımızda son derece önemli bir yer tutar. KDV diğer bir deyişe Katma Değer Vergisi 1984 yılında çıkan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş olup yapılan harcamalar üzerinden çeşitli oranlarda alınan bir vergi olarak tanımlanabilir. Şirketler satış karlarına göre KDV farkları ödemeleri yapmakla birlikte KDV temel olarak son kullanıcı tarafından ödenen bir vergi olma özelliğine sahiptir. Ürünü son olarak kim kullanır ya da tüketirse Katma Değer Vergisi onun tarafından ödenir. 

KDV devlet tarafından kamu hizmetlerine harcanmak üzere vatandaşlardan ve işletmelerden aldığı, vatandaşların devletten satın aldığı ürünün ya da hizmetin sonucunda oluşan dolaylı bir vergidir. Malın üretiminden tüketimine kadar olan zaman içerisindeki aşamalarda eklenen katma değeri belirlemekte olup işletmeler satışlarından elde etmiş oldukları karlara göre KDV farkı ödemektedirler. 

KDV Kimden Alınır?

Katma Değer Vergisi;

  • Sanayi, ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti dahilinde yapılan teslimlerden ve hizmetlerden,
  • Mal ve hizmet ithalatı yapanların tamamından,
  • İletim, radyo ve televizyon hizmetleri gibi diğer faaliyetlerden doğan teslimlerden ve hizmetlerden,
  • Spor-toto, at yarışı, piyango ve diğer şans oyunlarının düzenlenmesinden ve oynanmasından,
  • Profesyonel sanatçıların bulunduğu gösterilerden ve konserlerden,
  • Müzayede mahallerinde ya da gümrük depolarında gerçekleştirilen satışlardan alınmaktadır.

KDV Hesaplama Nasıl Olur?

KDV’nin basit bir hesaplama ile belirlenmesi mümkün olmakla birlikte iki ayrı durum için farklı hesaplama adımları uygulanmalıdır.

Yalnızca KDV tutarının hesaplanacağı durumlarda;

KDV hesaplaması yapılacak olan tutar alınıp yasal olarak uygulanmakta olan %1, %8 ve %18 KDV oranlarından geçerli olan seçilir. Bu oranın 0,01, 0,08 ya da 0,18 olarak yüzdesi alınır. Tutar oranın yüzdesiyle çarpılarak hesaplama tamamlanır.

Örneklendirmek gerekirse %18 oranında vergiye tabi olan 50 TL’lik bir ürünün KDV’si hesaplanırken 50*0,18 şeklinde bir KDV hesaplama formülü kullanılır. Bu durumda KDV tutarı 9 TL, malın KDV’li tutarı ise 59 TL olarak bulunur.

KDV dahil toplam tutarın hesaplanacağı durumlarda;

KDV hesaplaması yapılacak olan tutar alınıp yasal olarak uygulanmakta olan %1, %8 ve %18 KDV oranlarından geçerli olan seçilir. Bu oranın yüzdesi alınarak 1+KDV şeklindeki KDV hesaplama formülü ile uygun olacak şekilde elde edilmiş olan yüzdeye 1 eklenir. (0,01+1, 0,08+1 ya da 0,18+1) Tutar elde edilen bu toplamla çarpılarak tutar belirlenir.

Örneklendirmek gerekirse %8 oranında vergiye tabi olan 200 TL’lik bir ürünün KDV’si hesaplanırken 200*(0,08+1) şeklinde bir KDV hesaplama formülü kullanılır. Bu durumda KDV ‘li toplam 200*1,08=216 TL olarak bulunur.

KDV Oranı Kaçtır?

KDV oranı %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı türde uygulanmaktadır. Bununla birlikte Covid 19 salgını nedeniyle zarar gören ekonomik faaliyetlerin normalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla bazı hizmetlerde geçici vergi indirimleri yapıldı. Bu kapsamda 2812 sayılı KDV oranlarının indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

kdv beyannamesi nedir

KDV Beyannamesi Nedir?

Türk vergi sistemi beyana tabi olduğundan vergi mükelleflerinin belirli dönemlerde elde ettikleri geliri ve bu gelir dolayısıyla vermeleri gereken vergi miktarını beyan etmeleri zorunludur. Bu sayede olası usulsüzlüklerin ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi de mümkün olmaktadır. Tüketim vergisi niteliğinde olması nedeniyle mal ya da hizmet alım satımı durumlarında mutlaka bildirilmesi gereken vergi türleri arasında KDV beyannamesi de yer alır.

KDV bir ürünü ya da hizmeti satın alan kişinin o ürünü ya da hizmeti satan kişiye ödediği vergi türü olarak tanımlanabilir. Lüks olmayan temel tüketim ve barınma ihtiyaçları %1, yumurta, süt, peynir vb tüketim ürünleri %8, temel tüketim ürünleri kapsamında bulunmayan beyaz eşya, telekomünikasyon vb ürünler %18 oranında KDV’ye tabidir. KDV beyannamesi ile mükellefler devletin belirlemiş olduğu oranlar dahilinde, satılan ürünlerden ve hizmetlerden elde edilen gelir üzerinden ödemekle yükümlü oldukları miktarı devlete bildirirler.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu siyah ya da mavi renkli tükenmez kalemle eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulmalıdır. Beyanname bağlı bulunulan vergi dairesine elden verilebilir ya da posta yoluyla taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Tam otomasyona geçmiş olan vergi dairelerine internet vergi dairesi aracılığıyla KDV beyannamesinin e-beyanname şeklinde düzenlenmesi de mümkündür. 

KDV beyannamesi her ayın 24.günü verilmekle birlikte KDV mükelleflerinin geçmiş vergilendirme dönemine ilişkin olarak düzeltme beyannamesi vermeleri durumunda, son KDV beyannamesi de dahil olacak şekilde aradaki tüm KDV beyannameleri buna göre düzeltilmelidir. Düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannamesine kadar, düzeltmeye bağlı olarak aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmazsa, her dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmez. Bu nedenle söz konusu durumlarda düzeltmenin yapılmış olduğu vergilendirme dönemiyle son vergilendirme dönemine ilişkin olacak şekilde düzeltme beyannamesinin verilmesi yeterli olarak kabul edilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?