Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?

mali müşavir kimdir ne iş yapar

Mali müşavirler işletmelerin sürekliliği için işletme sahipleri ile çok yakından çalışan kişilerdir. Mali müşavirler 3568 sayılı kanun kapsamında işletmelerin muhasebe işlemlerinin doğru ve usule uygun bir şekilde yönetilmesini, denetlenmesini sağlayan; gerekli görüldüğü durumlarda resmi makamlara ya da işletmeye mevzuata uygunluğu gösteren belgeleri sunmakla yükümlü tutulan bir meslek grubudur.  Bu kapsamda mali müşavirler işletme defterlerini tutarlar, vergi beyannamelerini hazırlarlar, mevzuata uygun bir şekilde muhasebe denetimlerini uygularlar ve ilgili raporları hazırlarlar. 

Mali müşavirler işletmelerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde, denetlenmesinde ve muhasebe belgelerinin mevzuata uygun olacak şekilde düzenlenmesinde oldukça önemli bir görev üstlenirler. Aynı zamanda işletmelerin mali durumlarının, kar/zarar durumlarının doğru bir şekilde analiz edilmesi ve devletin en önemli gelir kaynağı olarak kabul edilen vergilerin vergi mevzuatına uygun olacak şekilde taahhüt ettirilmesini sağlarlar.

Mali müşavirlerin çalışmaları ile mali durumlarını doğru bir şekilde değerlendirme imkanı bulan işletmeler daha doğru adımlar atarak, işletmelerini büyütebilirler. Muhasebeciler defter kayıtları tutup bazı hesaplamalar yapsa da mali müşavirler bunu birkaç adım öteye taşıyarak analiz etme, yorumlama ve girişimcinin yol haritasını şekillendiren mali veriler oluşturma görevini üstlenirler. 

Mali müşavirler kendi içlerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak ayrılırlar. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ne İş Yapar?

İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat, Hukuk, Muhasebe gibi bölümlerde eğitimlerini tamamlamış kişiler SMMM staja başlama sınavında başarılı olup 3 yıllık zorunlu stajlarını bitirdiklerinde SMMM Mesleki yeterlilik sınavına girerler. Başarılı olurlarsa bu mesleği yapma hakkı elde ederler. 10 yıl SMMM çalışma deneyiminden sonra girilen sınavlarda başarılı olanlar ise YMM ünvanını alabilirler. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında yer alan tanımlamaya göre mali müşavir sınıflandırmasında yer alan kişiler ruhsatlarını aldıktan sonra iki şekilde mesleklerini icra edebilirler. Serbest meslek mensubu olarak kendi bürolarını açabilirler ya da bir şirket çalışanı olarak yalnızca o şirketin işlemlerini yürütebilirler. 

Mali Müşavir olmak isteyen kişilerin üniversitelerin İktisat, Muhasebe, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler, Bankacılık, İşletme, Hukuk, Maliye bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olması, T.C. vatandaşı olması, kamu haklarında mahrumiyeti bulunmaması, memuriyetten ihraç edilmemiş olması, ilgili kanunda belirtilmiş suçlardan hüküm giymemesi, stajyer olarak 3 yıl Mali Müşavirlik yapması, SMMM sınavını başarıyla geçmesi, SMMM ruhsatını alması gerekmektedir.

Serbest Mali Müşavirler (SMMM) Ne İş Yapar?

 • Gerçek ya da tüzel kişi işletmelerinin aylık ya da özel hesap dönemine uygun olacak şekilde gelirlerini, giderlerini, resmi evraklarını mevzuata uygun olacak şekilde resmi defterlere kaydeder.
 • Gerçek ya da tüzel kişi işletmelerinin muhasebesel sistemlerini kurmasını yanı sıra işletme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeler yapılması görevini üstlenir.
 • Hizmet vermekte oldukları işletmelerin bordrolarını aylık olarak hazırlar ve gönderirler, ilgili mutabakat işlemlerini gerçekleştirirler.
 • Gelir tablosu, bilanço ve benzeri mali tabloları düzenlerler. 
 • Gerçek ve tüzel kişi işletmelerine ilişkin vergi beyannamelerini hazırlar, söz konusu beyannameleri elektronik ortamda onayladıktan sonra tahakkuk fişlerini alırlar.
 • Tahakkuk fişlerini mükelleflere gönderirler ve vergilerin ödenmesini sağlarlar.
 • İşletme personellerine ait işe giriş-çıkışları, aylık hizmet bildirgesi gibi SGK bildirgelerini hazırlayıp elektronik ortamda onaylarlar. 
 • Hizmet sunduğu gerçek ya da tüzel kişi işletmelerinin sahiplerine muhasebe ve vergi ile ilgili konularda danışmanlık sağlarlar. 
 • Vergi, fon, ceza ve gecikme faizi işlemlerindeki tutarsızlıkları çözümleyerek giderirler.
 • Sermaye artırımı, KDV iadesi gibi özel amaçları raporları hazırlarlar.
 • Hizmet sunduğu işletmelere tasfiye, bölünme, devir, birleşme, adres ve faaliyet değişikliği gibi konularda yardımcı olurlar.
 • İşletmelerin mali kayıtlarının şeffaflığını, belirli bir gizlilik çerçevesinde iç kontrollerini ve finansal güvenliklerini sağlarlar.

Yeminli Mali Müşavirler (YMM) Ne İş Yapar?

 • Vergi beyannamelerini ve finansal tabloları denetlerler.
 • Muhasebe, işletmecilik, finans, mali mevzuat uygulamaları ile ilgili olarak işletmelere danışmanlık yaparlar.
 • Mevzuata uygun olarak belgeleri inceleyerek, denetimlerini ve tasdik işlemlerini yaparak işletmelere mali konularda yardımcı olurlar.
 • Yeminli mali müşavirler işletmelere ait muhasebe defterleri tutamadıkları gibi SMMM büroları açamazlar ya da bu bürolara ortak da olamazlar.

Mali Müşavirlerin Genel Görevleri Nelerdir?

mali müşavirin görevleri nelerdir
 • Şirket kuruluşları ile ilgili olarak Ticaret Odası, Vergi Dairesi ve SGK işlemlerini takip etmek,
 • Yeni kurulan ya da faaliyetine devam eden işletmelerde muhasebe sistemlerini kurmak ya da geliştirmek,
 • Hizmet verdiği mükelleflerin gelir ve gider faturalarını toplamak, muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işlemek,
 • Hizmet verdiği mükelleflerinin banka hesap hareketlerini muhasebe programlarına ya da elektronik defterlere işleyip ay sonunda banka mutabakatlarını gerçekleştirmek,
 • Ay sonlarında hazırlanan bordroları hizmet verdiği mükelleflerine göndermek,
 • Genel Kurul toplantıları için gerekli evrak işlerini gerçekleştirmek,
 • Finansal tablolar ve muhasebe evrakları üzerine çeşitli denetimler ve incelemeler gerçekleştirmek, ilgili konularda yazılı görüşler bildirip raporlar düzenlemek.

Aynı zamanda gerekli eğitim süreçlerini tamamladıkları takdirde Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi ve benzeri konularda bilirkişilik yapabilirler.

Sorun / Yorum Yapın

WhatsApp Şimdi görüşme başlatın...