SMMM Armağan Yörük

Oyun Şirketi Nasıl Kurulur?

Oyun Şirketi Nasıl Kurulur?

Oyun sektörünün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece hızlı bir büyüme sergilediği açıkça kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bunun doğal bir sonucu olarak oyun sektörü Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türk oyun şirketlerinin global ölçekte önemli başarılara imza atması ve bunun sonucunda yüksek meblağlı satışlara konu olması sonucunda bu sektörün yıldızı giderek daha fazla parlamaktadır. Sektörün potansiyelinin farkında olan yatırımcılar ise yatırım tercihleri arasında ilk sıralarda oyun şirketi kurmaya yer vermektedir.

Oyun sektöründe son yıllarda yaşanan etkileyici gelişmeler ülkemizde bu alana yönelik devlet desteklerinin de ön plana çıkmasının en önemli nedenlerindendir. Devlet tarafından sağlanan destekler kapsamında belirlenen kriterleri ve boş yer olması durumunda kira bedelini karşılayan şirketler farklı şehirlerde faaliyet göstermekte olan teknokentlere girme hakkını elde edebilmektedir. ARGE desteklerinden yararlanmak isteyen şirketlerin kriterlere uygun  en az 15 teknik eleman çalıştırması şartı aranmakta ve bu şirketler ciddi denetimlere tabi tutulmaktadır. Söz konusu kriterleri karşılayan şirketler ilgili destekler kapsamında Kurumlar Vergisi matrahından yaptıkları AR-GE harcamaları kadar indirim yapma imkanına sahip olmaktadır. Diğer yandan çalışan personelin gelir vergisinde %80 ila 96, SGK işveren payında %50 ve damga vergisi indirimi gibi indirimlerden yararlanma avantajı da bulunmaktadır.

Ülkemizde oyun şirketi kurmak isteyen girişimcilerin bir çoğu makul bütçelerle şahıs şirketi kurmayı ve faaliyetlerine başlamayı tercih etmektedir. Diğer yandan oyun şirketi kurmak için şahıs şirketini tercih eden girişimciler bazı vergi yapılandırmalarının zaman içerisinde diğer şirket türlerine göre bir dezavantaj haline gelmesi durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle pek çok girişimci oyun şirketlerini limited şirket olarak kurmayı tercih etmekte bu aşamada öncelikle şirket unvanını belirlemektedir. Daha sonra sermaye, şirket merkezi ve ortak payların belirlenmesi gerekmektedir. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından hazırlanmış olan ana sözleşme kurucu ortaklar tarafından ve noter huzurunda imzalanmaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemlerin Ticari Sicil’e işlenmesi gereklidir. Bu nedenle pek çok girişimci bu süreçlerin eksiksiz ve aksaksız bir şekilde ilerlemesi için mali müşavirler ile çalışmayı tercih eder. Mali müşavirlerin şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için  kendilerine vekaletname verilmesi ve imza sirküleri çıkarılması gerekmektedir. Bu aşamaların ardından sermayenin yasal olarak belirlenmiş kısmının yatırıldığına dair dekont ve ana sözleşme ibraz edilerek limited şirket tescil ettirilir. Kurulan limited şirketin tescil işlemlerinin tamamlanması için şirket kuruluşunun resmi gazetede ilan edilmesi gerekmektedir. 

Vergi levhası fotokopisi, oda sicil kaydı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri ve son aya dair KDV beyannamesi ibraz edilerek fatura ve kaşe bastırılmalıdır.

Oyun Şirketi Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Oyun şirketi kurmak isteyen pek çok girişimci kurulum maliyetlerinin uygunluğu nedeniyle tercihini şahıs şirketinden yana kullanır. Ancak şahıs şirketleri ticari faaliyetin kapsamına ve potansiyeline göre vergi konusunda limited ve anonim şirketlere oranla zaman içerisinde dezavantajlı bir durum doğmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle yalnızca kuruluş maliyetleri uygun olduğu için şahıs şirketi tercihinden kaçınılmalı ve vergi uygulamalarının doğurabileceği avantaj ve dezavantajlar titizlikle değerlendirilmelidir. 

Anonim şirket kurmak oyun şirketleri başta olmak üzere teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm şirketler için avantaj sağlayan bir şirket türü olarak ön plana çıkmaktadır. Anonim şirket kuruluşunun tercih edildiği durumlarda hisse sahipleri hisselerini iki yıl süreyle ellerinde tutar ve bu süreden sonra satarlarsa vergi ödeme yükümlülükleri yoktur. Şahıs şirketi ile kıyaslandığında anonim şirket kurmanın getirdiği avantajların başında anonim şirketlerde vergi oranının sabit olmasıdır. Buna bağlı olarak elde edilen gelir seviyesine göre vergilendirmenin geçerli olduğu şahıs şirketlerine kıyasla daha az vergi ödenmesi söz konusu olabilir. Ancak bu durumda şirket kuruluşuna konu olan ticari girişimden elde edilecek gelir beklentisi doğru analiz edilmelidir.

Diğer yandan her tür vergi avantajından yararlanılıp yararlanılmayacağı konusunda belirleyici olan etkenlerin başında oyun şirketlerinin oyunlarını nerede ve nasıl yayınlayacağı gelir. Teknokent’lerde bulunan oyun şirketleri için bazı ek avantajlardan da bahsedilebilir. Oyun şirketleri tarafından geliştirilen oyunların hem yurt içi hem yurt dışındaki kullanıcılar tarafından yurt dışı şirketler aracılığıyla indirilmesi ve kullanılması sonucu elde edilen kazançlar ile oyun sırasında yayınlanan reklamlar sonucu elde edilen kazançlardan alınan paylar 31.12.2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilebilmektedir.

Türkiye’de geliştirilen bilgisayar oyun yazılımlarına dair verilen hizmet ve indirme işlemi sırasında verilen reklam yurt dışındaki kullanıcılara yönelik olarak gerçekleştiriliyorsa ve bu hizmetten yurt dışında faydalanılıyorsa KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesi kapsamında bu hizmetin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı ayrımı yapılamadığı ve münhasıran yurt dışında bulunan müşteriler için gerçekleştirilmediği durumlarda söz konusu hizmet KDV’ye tabi tutulmaktadır. Kurumlar vergisi ya da gelir vergisi açısından bakıldığında oyun indirme geliri üzerinden faturalandırma gerekliliği bulunmaktadır. Normal şartlar altında yurt dışına verilen yazılım hizmetlerinin %50’si gelir ya da kurumlar vergisinden istisnadır ve oyun indirme geliri bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?