SMMM Armağan Yörük

Sağlık Turizmi İçin Neden Türkiye?

Çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerinde tedavi olmak istemeyen hastaların büyük bir kısmı sağlık turizmi kapsamında sağlanan avantajlı hizmetlerden faydalanmaktadır. Ortaya çıkış amacı hem kaliteli hem daha düşük ücretlerle tedavi sunmak veya sağlığı geliştirmek olan medikal turizm açısından Türkiye en önemli ülkelerden biridir. Bu kapsamda Türkiye’nin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Medikal turizm söz konusu olduğunda Türkiye’nin en önemli avantajlarından biri her tür sağlık turizmi çalışmasının koordine edilmesi amacıyla bie çatı yapının kurulmuş ve buna ilişkin bir devlet politikasının geliştirilmiş olması şeklinde ifade edilebilir. THY gibi dünya genelinde en fazla uçuş noktasına hizmeti sağlayan ulusal bir havayolu şirketinin bulunması da önemli bir avantaj olarak kabul edilmelidir.

Türkiye JCI akrediteli hastane sayısı bakımından dünyada 2.sırada yer almaktadır. Medikal turizmdeki en önemli avantajlardan bir diğeri ise sağlık temalı kullanılabilir çok sayıda termal kaynağa sahip bir ülke olan Türkiye’nin kullanılabilir termal kaynak sıralamasında Avrupa’da ilk sırada bulunmasıdır.

Tarihi ve turistik açıdan sayısız değere sahip olan Türkiye aynı zamanda iklimsel açıdan da avantajlıdır. Türkiye çevresindeki 3 saatlik uçuş mesafesiyle yaklaşık 1 milyarlık bir nüfusa hitap edebilecek konuma sahiptir.  Türkiye’deki sağlık hizmetleri pek çok ülkeye oranla daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra doktor ve diğer sağlık personeli kadroları son derece uzmanlaşmış nitelikli iş gücüdür.

Sağlık Turizmi Giderek Önem Kazanıyor

Küreselleşen dünyadaki uluslararası iş birlikleri doğal olarak turizme de katkı sağlıyor. Ülkelerin refahı açısından toplum sağlığı son derece önemli olduğundan sağlık turizmi son yıllarda hayatımıza dahil olan ve popülaritesi giderek artan bir kavram olma özelliği taşıyor. Sağlık turizminin bu kadar ön plana çıkmasının nedenleri arasında seyahat özgürlüğünü beraberinde getiren ulaşım imkanlarının ve yollarının artması ilk sıralarda geliyor.

Sağlık turizmi kendi içerisinde termal sağlık turizmi, medikal turizm ve engelli turizmi gibi farklı kategorilere ayrılıyor. Dünya turizm örgütü tarafından sağlık turizmi verileri her yıl güncel olarak paylaşılıyor. Bu verilere göre Türkiye rehabilitasyon amacıyla emekliler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ancak Türkiye’nin sağlık turizmi verilerinin bütüncül olarak ele alınması halinde sağlık turizminde ne kadar büyük bir pazar payına sahip olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Türkiye’nin sağlık turizminde yer aldığı nokta dünya genelinde sağlık turizmi alanında bir fırsat sunmasını sağlıyor. Türkiye’deki hastalar yurt dışına gidebildiği gibi yurtdışından çok fazla sayıda hasta Türkiye’ye geliyor. Son yıllarda gerçekleştirilen girişimler ve gelişen teknolojileri etkin bir şekilde kullanan hastaneler diğer bir deyişle sürekli bir şekilde gerçekleştirilen sağlık yatırımları Türkiye’nin dünya genelinde sağlık turizminin lider ülkelerinden bir haline gelmesinde kritik bir rol oynuyor.

Türkiye’nin Coğrafi Konumunun Sağlık Turizmine Katkısı

Türkiye konumunun sağladığı avantajla kısa uçuş mesafeleri başta olmak üzere çoğu ülkeye 3 saatlik uçuş süresi mesafede bulunuyor. Sağlık turizmi açısından mesafe ve zaman çok önemli olduğundan bu konuda Türkiye sahip olduğu önemli avantaj ile ön plana çıkıyor. THY Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketleri arasında dünya üzerinde en çok ülkeye sefer düzenleyen şirket olma özelliği taşıyor.

Sahip olduğu özellikler ve sağladığı avantajlar nedeniyle dünyanın dört bir yanından pek çok ülkenin vatandaşları tedavi amacıyla Türkiye’yi tercih ediyor. Türkiye sağlık hizmetleri için çok ciddi bütçeler ayırıyor. Bu kapsamda hastanelere alınan cihazlar ve ekipmanlar, yeni tedavilerin gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte donanım, en son teknoloji ürünü cihazların tedarik edilmesi, kaliteli personel sayısının artırılmasına yönelik eğitim ve motivasyonlar elde edilen başarının altında yatan en önemli nedenler arasında yer alıyor.

Türkiye’de Sağlık Turizminin Önemi

Türkiye’de sağlık turizmine gösterilen önemin giderek arttığı yadsınamaz bir gerçek. Bu alanda yaşanan gelişmeler sayesinde Türkiye dünya üzerindeki diğer ülkeler nezdinde de daha gelişmiş ve prestijli bir ülke haline geliyor. Sağlık alanında yaşanan gelişmeler aynı zamanda yeni istihdam olanaklarını da beraberinde getiriyor. Özellikle medikal ve termal yatırımlarının Avrupa ve dünya standartlarında olması sayesinde sağlık turizminden elde edilen gelir de hızlı bir yükseliş sergiliyor.

Türkiye’de sağlık sorunlarının tedavisine yönelik hizmet bedelleri pek çok ülkeye oranla çok daha düşük olduğundan kaliteli sağlık hizmetlerine en uygun fiyatlarla erişmek isteyen kişiler Türkiye’yi tercih ediyor. Son beş yıl içinde hem özel sağlık kuruluşlarının hem de devlet yatırımlarının artmasına bağlı olarak sağlık turizmine gösterilen önem ve elbette bu yatırımların geri dönüşlerinin sağladığı fayda artıyor. 

Sağlık alanında hizmet veren doktorların deneyimi, iyi hizmet referansları, uygun fiyat politikası, tedavilerde ileri teknolojilerden faydalanılması, özel ulaşım ve tercüme hizmetleri, sağlık alanında üst düzey hasta memnuniyeti ve benzer sebepler yabancı ülke vatandaşlarının sağlık turizmi kapsamında Türkiye’yi tercih etme oranlarını artırarak ülkemize yönelik talebi olumlu yönde etkiliyor. Bunun sonucunda sağlık turizmindeki gelişmeler sektörel bazda da ekonomik anlamda da çok önemli katkılar sağlıyor.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?