SMMM Armağan Yörük

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi son yılların en popüler kavramlarından biridir. Sağlık turizmi yalnızca turizm sektörünün çeşitlendirmekle kalmaz aynı zamanda turizmin 12 aya yayılması noktasında da son derece önemli bir rol üstlenir. Çok büyük bir ticari değere sahip olan sağlık turizmi bu alanda hizmet veren ülkelerin ekonomisinde ve istihdam yaratılmasında maksimum fayda sağlayan bir hizmet olarak kabul edilir.

İnsanların sağlıkları ile ilgili olarak tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığa faydalı hizmetler almak için yaşadıkları ülke dışında bir başka ülkeyi ziyaret etmesi sağlık turizmi olarak adlandırılır.

Sağlıklı bir yaşam amacıyla gereksinim duyulan hizmetleri sunan her turizm hareketi sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmekle birlikte sağlık turizmi faaliyetlerini genel olarak üç başlık altında toplamak mümkündür. 

Kendi ülkesindeki tıp hizmetlerini yetersiz bulan ya da gerek maliyetlerin uygun olması gerek farklı nedenlerle farklı bir ülkedeki hastanede tedavi olmak isteyen kişiler tarafından gerçekleştirilen seyahatler tıp turizmi ya da medikal turizmi olarak adlandırılır.

Bedensel sağlık ve ruhsal dinlenme için şifalı termal suların bulunduğu bölgelerde hizmet veren termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme amacıyla gerçekleştirilen seyahatler termal turizmin konusunu oluşturur.

Sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar, ileri yaş grupları için meşguliyet terapileri ve gezi turları, yaşlı bakım hizmetleri, engelliler için özel bakım ve gezi turları ile klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri yaşlı ve engelli turizmi olarak değerlendirilir. 

Sağlık Turizmi Hangi Amaçlarla Yapılır?

Hastaların tedavi amaçlı seyahatlerinin altında yatan nedenler kişi özelinde farklılaşabilir. Sağlık turizmi genellikle diş, estetik cerrahi, göz, kalp-damar, tüp bebek tedavisi, saç ekimi ve eklem protezleri gibi alanlarda hizmet alınmak üzere tercih edilir. Bunların yanı sıra çeşitli tetkikler ya da belirli bir hastalığa yönelik olarak kontrol ve muayene süreçleri için de sağlık turizmi gündeme gelebilir.

Hastalar genellikle kendi ülkelerinde yüksek teknoloji sağlık hizmetlerinin ve profesyonel insan kaynaklarının yetersiz olması ya da olmaması nedeniyle sağlık turizmine başvururlar. Kendi ülkelerinde uzun bekleme sürelerinin olması ya da kendi ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin başka ülkelerde daha uygun maliyetlerle alınabilmesi de sağlık turizmine gösterilen ilginin sebeplerindendir. 

Farklı ülkelerde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olması ya da sağlık durumuyla ilgili uygulanan tedavilerin  ya da geçirilen ameliyatların kendi ülkelerinde bilinmesinin istenmemesi de sağlık turizmini gündeme getiren nedenler arasında sayılabilir. Sahip olunan sağlık sigortasına ilişkin sorunlar olması, tedaviyle birlikte tatil yapılmak istenmesi, termal tesislerin bulunduğu ülkelerde termal sulardan faydalanma isteği nedeniyle de pek çok kişi sağlık turizminden faydalanmayı tercih edebilir. 

Sağlık turizminin tercih edilmesine neden olabilecek pek çok farklı etken bulunmakla  birlikte temel olarak sağlık sorunlarının daha iyi imkanlarla, farklı bir ülkede çözümlenmek istenmesi ya da aynı hizmetin ekonomik olarak daha hesaplı bir şekilde alma imkanının bulunması nedeniyle sağlık turizminin popülerliği artmaktadır.

Türkiye Sağlık Turizminde Önde Gelen Ülkelerden Biri

Sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye dışında; Hindistan, Kosta Rika, Singapur, Malezya, Almanya, Küba, Tayland, Kolombiya ve Güney Kore de sağlık turizmi kapsamında sıklıkla tercih edilir. Güney ve Orta Amerika ülkeleri genellikle tedavi ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı uygun tedavi seçenekleri arayan Amerikan vatandaşlarına hizmet sağlarlar. Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerin vatandaşlar genellikle daha iyi bir tıbbi hizmet almak için yakınlığı nedeniyle Malezya’yı tercih ederler.

Türkiye, İsrail ve Malezya gibi ülkeler ise pek çok farklı açıdan sahip oldukları avantajlar nedeniyle ön plandadırlar. Sahip oldukları coğrafi konum, popüler turizm ülkeleri olmaları, sağlık hizmetlerinin en ileri teknolojilerle gerçekleştirmeleri, kaliteli sağlık hizmetleri sunmaları ve sağlık hizmetlerinin fiyatlarının ekonomik olması gibi nedenler bu ülkelerin sağlık turizmi kapsamında sıklıkla tercih edilmesine yol açmaktadır.

Günümüzde pek çok kişi sağlıkları söz konusu olduğunda yalnızca kendi ülkelerindeki sağlık imkanlarını ve giderlerini değil aynı zamanda farklı ülkelerde sunulan sağlık hizmetlerini, tedavi seçeneklerini ve bunların maliyetlerini araştırarak karar vermektedir.  Farklı ülkelerin sağlık sektörlerinde yaşanan sorunlar, hastanelerin yoğunluğu, tedavi maliyetlerinin yüksek olması, hizmet kalitesinin yeterli olmaması gibi etkenler bilinç düzeyi yüksek hastaların diğer ülkelerin sağlık hizmetlerinden faydalanması tercih etmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda sağlık turizmi en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. 

Sağlık alanında yer alan estetik cerrahi prosedürlerden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden diş hekimliği prosedürlerine kadar tüm işlemler konaklama sektörü, termal sağlık tesisleri, hastaneler, SPA merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kürü merkezleri gibi yerlerin sağlık turizmi bünyesinde hizmet vermesini sağlar.

Sağlık turizmi yapan ülkelerde turizm faaliyetleri 12 ay boyunca kesintisiz bir şekilde devam eder. Sağlık turizmi kapsamında ülkeleri ziyaret eden turistler normal şartlar altında sağlığa yararlı olmasına karşın önemli ekonomik değer yaratmayan doğal kaynakların ekonomik ürün niteliği kazanmasında ve gelir kaynağı haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?