SMMM Armağan Yörük

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı faaliyetinde bulunması için sahip olmaları gereken belge sağlık turizmi olarak adlandırılır. Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların alması gereken sağlık turizmi yetki belgesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından verilir.

Sağlık amacıyla belirli bir süre için yurt dışından Türkiye’ye gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına karşın yurt dışında ikamet etmekte olan gerçek kişilerin aldığı her tür sağlık hizmetiyle bunlarla ilgili destek hizmetleri sağlık turizmi olarak adlandırılır.

Buna ek olarak herhangi bir nedenle geçici süreliğine ülkemizde bulunan yabancıların, bu sırada gelişen ani hastalıklarda ve acil durumlarda aldığı sağlık hizmeti de sağlık turizmi kapsamında yer alır. 

Sağlık tesislerinin uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmek için Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen süreçler takip edilerek ilgili il ve ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekir. Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına da konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerini sağlayacak olan aracı kuruluşların doğrudan İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.

Sağlık Turizmi İçin Hangi Yetkinlik Kriterleri Aranır?

Sağlık kuruluşlarının uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almak için karşılaması gereken kriterler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık tesisinin başvuru tarihinden, denetimden önce gerçekleştirilen son sağlıkta kalite standartları değerlendirmelerinden asgari 85 puan alması. (Özel hastane, ağız ve iş sağlığı merkezi, hastaneleri için gerekli olmaktadır.)
 • Uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulması,
 • Uluslararası sağlık turizmi biriminde sorumlu hekim dahil ve birisi İngilizce olmak üzere yeterli düzeyde yabancı dil bilen en az iki kişinin çalışıyor olması,
 • Hekimin Türkiye’de iki yılı kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olmak kaydıyla en az beş yıl meslek icrasının olması,
 • Sağlık tesisinin hasta kayıt sisteminin e-Nabız sistemine entegre edilmiş bulunması,
 • Yabancı hastaların bilgi alıp iletişim kurabileceği, hekim öz geçmişinin ve sağlık kuruluşunun iletişim bilgilerinin yer aldığı en az iki yabancı dilde hizmet sunan bir web sitesinin bulunması,
 • Sağlık turisti ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak yatırılabileceği bir alt yapının olması.

Yetki belgesinin alım sürecinde;

 • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’nin sertifika olarak alınması için Sağlık Bakanlığı’na belge alım ücreti yatırılır.
 • 2 kişinin TÖMER yabancı dil yeterlilik sınav ücreti yatırılır. 
 • Yetkili kuruluşlar tarafından hasta bilgi kayıt sistemi kurulur.
 • Devletin sağlık turizmi alanında sağladığı desteklerden faydalanmak istenildiği durumlarda önceki yıldaki brüt satış rakamlarına göre belirlenecek brüt asgari ücret tutarının 1.25 ila 9 katı tutarındaki üyelik aidatı yatırılır.

Aracı Kuruluşlar İçin Hangi Yetkinlik Kriterleri Aranır?

Aracı kuruluşların uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almasını sağlayacak kriterleri karşılaması gerekir. Bu kriterleri şu şekilde sıralamak gerekir:

 • TÜRSAB tarafından verilen A grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sahibi olunması,
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olan en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzalanmış bulunması,
 • Birisi İngilizce olmak kaydıyla gelecek çağrıları cevaplamak üzere en az 2 dilde hizmet verebilecek bir yapının bulunması,
 • Çağrı personeline ek olarak birisi İngilizce olmak kaydıyla yabancı dil bilen en az 2 personelin daha istihdam edilmesi,
 • Sağlık turistlerinin konaklama, ulaşım, iletişim ve anlaşmalı sağlık tesisleri ile ilgili olarak bilgi alabilecekleri Türkçe ve İngilizce sorunlu olmak kaydıyla en az 3 dilde hizmet veren bir web sitesine sahip olunması.

Aracı kuruluşlar için yetki belgesi alabilmek için;

 • A grubu seyahat acentesi için TÜRSAB’a yıllık üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yatırılır.
 • 4 kişi için TÖMER’e yabancı dil yeterlilik sınav ücreti yatırılır.
 • Sağlık turizmi alanında sağlanan desteklerden faydalanılmak istenilmesi halinde cari yıldan önceki yılda brüt satışlar rakamına göre belirlenecek brüt asgari ücret tutarının 1.25 ila 9 katı tutarındaki üyelik aidatı ödenir.
 • A grubu seyahat acentesi belgesi alınması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teminat, seyahat acentesi işletme belgesinin teslim alınması amacıyla acente merkezleri ve her bir şube için belge alım ücreti yatırılır.
 • Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesinin sertifika şeklinde alınmak istenildiği durumlarda Sağlık Bakanlığı’na belge alım ücreti yatırılır.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Alabilir?

Ülkemizde geçerli yönetmelik kapsamında 13.07.2018 yılından itibaren özel hastaneler, muayenehanesi olan doktorlar, tıp merkezleri, poliklinikler gibi sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşlarının faaliyetlerin devam etmesi amacıyla yönetmelikte belirlenen şartları yerine getirip Sağlık Bakanlığı’ndan yetki belgesi almaları gerekliliği vardır. 

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmeliğe göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin alınabilmesi için Özel Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşları tarafından ibraz edilmesi gereken belge ve şartlar farklılık gösterebilmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?