SMMM Armağan Yörük

SGK İşten Ayrılış Kodları Nelerdir?

SGK işten çıkış kodları, iş akdinin sonlandırılması noktasında gerekli olan unsurlardan biridir. İşveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesinin işveren ya da işçi tarafından sonlandırılması mümkündür. İş akdinin nasıl sonlandırıldığının tanımlanması için kullanılan kodlar çıkış kodları ya da işten ayrılış kodları olarak adlandırılır. Farklı kodların belirlenmesi ve kullanılması sayesinde birçok ahlak ve iyi niyet tanımına giren haller için ayrım yapılması ve işten çıkış hallerinin çok daha detaylı bir şekilde tanımlanması mümkün olmaktadır.

Çıkış Kodları Nasıl Belirlenir?

İşten çıkış kodları iş akdinin hangi sebeple ve hangi tarafın isteği doğrultusunda olduğu gibi etkenlere göre belirlenir. Fesih sürecinin tamamlanması için çıkış kodları doğru bir şekilde belirlenmelidir. İşverenin bildirimini yaptığı işten çıkış kodu hatalıysa, işçinin çıkış tarihinden sonraki 10 gün içinde işveren tarafından düzeltilebilir. İşten çıkış kodunun 10. günden sonra düzeltilmesi gereken durumlarda İŞKUR müdürlüklerine müracaatta bulunulmalıdır.

SGK Çıkış Kodu 1 Nedir?

“Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi” olarak tanımlanan SGK 1 çıkış kodu deneme süreli iş sözleşmesi olması ve işçinin bu süre içinde işveren tarafından işten çıkarılmış olması durumunda kullanılabilir.

SGK Çıkış Kodu 2 Nedir?

“Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi” olarak tanımlanan SGK 2 çıkış kodu, sözleşmenin deneme süresi içerisinde ya da sonunda işçi tarafından sona erdirilmesi durumunda kullanılır.

SGK Çıkış Kodu 3 Nedir?

“Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (İstifa)” olarak tanımlanan SGK 3 çıkış kodu yalnızca iş sözleşmesi işçinin kendisi tarafından sonlandırıldığı yani işçi istifa ettiği takdirde kullanılabilir.

SGK Çıkış Kodu 4 Nedir?

“Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak tanımlanan SGK 4 çıkış kodu belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi ve işverenin haklı bir neden bildirmemesi durumunda seçilebilir.

SGK Çıkış Kodu 5 Nedir?

“Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” olarak tanımlanan SGK 5 çıkış kodu sadece belirli bir süre içeren iş sözleşmesinin sürenin sona ermesiyle birlikte kendiliğinden sona ermesi durumunda kullanılabilir.

SGK Çıkış Kodu 8 Nedir?

“Emeklilik (yaşlılık) ya da toptan ödeme nedeniyle” olarak tanımlanan SGK 8 çıkış kodu, işçinin sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı ya da toptan ödeme almaya hak kazanarak işten ayrılması durumunda kullanılabilir.

SGK Çıkış Kodu 9 Nedir?

“Malulen emeklilik nedeniyle” tanımlanan SGK 9 çıkış kodu, işçinin malulen emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı durumlarda kullanılır.

SGK Çıkış Kodu 10 Nedir?

“Ölüm” olarak tanımlanmış bulunan SGK 10 çıkış kodu işçinin ölümü halinde kullanılan bir koddur.

SGK Çıkış Kodu 11 Nedir?

“İş kazası sonucu ölüm” olarak tanımlanmış bulunan SGK 11 çıkış kodu işçinin ölümünün iş kazasına bağlı olarak gerçekleştiği durumlarda kullanılır. İş kazasının henüz kesinleşmediği durumlarda 10 numaralı kodun seçilmesi gerekir.

SGK Çıkış Kodu 12 Nedir?

“Askerlik” olarak tanımlanan SGK 12 çıkış kodu işçinin askerlik görevini yerine getirmek için SGK 12 çıkış kodu kullanılır.

SGK Çıkış Kodu 13 Nedir?

“Kadın işçinin evlenmesi” olarak tanımlanan SGK 13 çıkış kodu kadın işçinin iş akdini, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik gerekçesiyle sonlandırması halinde kullanılır. İş Kanunu kapsamında kadın işçinin evlilik sebebiyle iş akdini sona erdirme ve tazminat alma hakkı bulunur.

SGK Çıkış Kodu 14 Nedir?

“Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” durumunda SGK 14 çıkış kodu kullanılır. Çalışanlar emeklilik hakkı kazanmak için prim günü, yaş ve sigortalılık süresi gibi şartları tamamlamalıdır. Çalışanın yaş dışında diğer şartları tamamlaması ve buna ilişkin SGK’dan aldığı yazılı belgeyi işverene sunması durumunda kıdem tazminatı alarak işten ayrılması mümkündür.

SGK Çıkış Kodu 15 Nedir?

“Toplu işten çıkarma” olarak tanımlanan SGK 15 çıkış kodu, toplu işten çıkarma kapsamında olan işçiler için kullanılır.

Hangi Çıkış Kodlarından Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Kıdem tazminatı hakkı kazanılan işten çıkış kodlarından bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Kod 4: Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep bildirilmeksizin feshedilmesi
 • Kod 5: Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • Kod 8: Emeklilik (yaşlılık) ya da toptan ödeme
 • Kod 9: Malulen emeklilik
 • Kod 10: Ölüm
 • Kod 11: İş kazası sonucu ölüm
 • Kod 12: Askerlik
 • Kod 13: Kadın işçinin evlenmesi
 • Kod 14: Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
 • Kod 15: Toplu işçi çıkarma
 • Kod 17: İş yerinin kapanması
 • Kod 18: İşin sona ermesi
 • Kod 23: İşçi tarafından zorunlu bir nedenle fesih
 • Kod 24: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • Kod 25: İşçi tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış nedeniyle fesih
 • Kod 27: İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • Kod 28: İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • Kod 31: Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?