SMMM Armağan Yörük

Sigorta Primi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

sigorta primi nedir nasıl hesaplanır

Sosyal devletler uygulamaya aldıkları birtakım sigorta sistemleri aracılığıyla vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını ve emekli olmalarını sağlarlar. Bu sayede bireylerin herhangi bir kaza, yaşlılık, hastalık gibi durum karşısında yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi söz konusu olur. Sigorta primlerinin ödenmesinin temel amacı da budur.

İşverenler tarafından ödenen sigorta primi, çalışanların yalnızca emekli olmasını değil aynı zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve işsizlik parası almasını sağlayan bir tutar olma özelliğine sahiptir. Sigorta primleri sigorta branşına göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kriterler dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu meblağ işveren tarafından her ay ödenmelidir. Ödenecek primler hesaplanırken çalışanın brüt ücreti baz alınmaktadır. Ödenmesi gereken prim miktarları düzenli olarak zamlanmakta ve primleri ödenen kişinin hem kendisi hem ailesi sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Kişi belirli şartları karşıladığı takdirde de emeklilik hakkını kazanabilmektedir.

Sigorta primi hesaplaması sonucunda ortaya çıkan rakamlar kişi özelinde ne kadar prim ödendiğini, ödenilen SGK prim gün sayısını ve emekli olmak için kalan gün sayısını göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim hesaplama işlemleri sigortalı olarak çalışan kişilerin aldıkları brüt ücret üzerinden gerçekleştirilir.

Sigorta Primi Oranları Nedir?

 • İşveren payı SGK primi %20,5
 • Çalışan payı SGK primi %14,0
 • İşveren payı işsizlik primi %2,0
 • Çalışan payı işsizlik primi %1,0 olmak üzere toplam %37,5’tur.

Sigorta primine esas aylık alt sınırın hesaplanması için ilgili yılın brüt asgari ücreti dikkate alınmalıdır. 2021 yılında asgari ücret diğer bir deyişle sigorta primine esas olan taban ücret 3.577,50 TL’dir. Asgari ücret üzerinden hesaplanmakta olan sigorta primi ayn zamanda en düşük sigorta primi olma özelliğine sahiptir. Tavan ücret de brüt asgari ücretin 7.5 katı olup 2021 yılı tavan ücreti 26.831,40 TL’dir.

2021 yılı sigorta primine esas olan günlük taban ve tavan ücretleri aylık brüt tutarı 30’a bölerek günlük tavan ve taban ücretlerin bulunması mümkündür. Bu hesaplama ile günlük taban tutar 119,25 TL, günlük tavan tutar ise 894,38 TL olarak belirlenebilmektedir.

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

İşverenlerin aylık olarak ödeme yükümlülüğü olan sigorta primleri her yıl değişmekte olup çalışanın aldığı brüt maaş ve SGK matrahına dahil edilen ek ödemeler dikkate alınarak hesaplanır. SGK primi giydirilmiş olan brüt ücret üzerinden işçi, işveren ve işsizlik oranları ile hesaplama yapılır.

Brüt ücret tutarının hesaplanması için sigorta primi oranlarıyla çarpım yapılmalıdır. İndirimsiz hesaplama ise ortalama olarak aylık brüt kazanç seviyesinin %37.5’ine tekabül eder. 

 • İşçi sigorta primi oranı %14
 • İşveren payı oranı %20.5
 • İşçi işsizlik oranı %1
 • İşveren işsizlik oranı %2’dir.

Bununla birlikte şirketlerin güncel teşviklerden yararlanması durumunda oranların ve buna bağlı olarak prim tutarlarının değişmesi söz konusu olabilmektedir.

Şirketler;

 • Aylık prim hizmet belgesini kuruma zamanında verdikleri,
 • SGK borcunun olmadığı,
 • Primlerin yasal süresinde ödendiği,
 • Kayıt dışı/sahte sigortalı çalıştırılmadığı durumlarda işveren primini toplamda %22.5 yerine %5 eksik olmak kaydıyla %17,5 olarak ödeyebilirler. Bununla birlikte vadesi geçmiş sigorta prim borcunun olması durumunda herhangi bir indirimden yararlanılması söz konusu değildir.

Prim Günü Hesaplaması Kriterleri Nelerdir?

Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta bireyin tescilinin olmasıdır. Tescilin 4A olarak yapıldığı durumlarda bireyi çalıştıran kişi de bildirge vermelidir. Bu bildirge ile bireyin söz konusu kişinin iş yerinde çalıştığına ve sorumluluğun tamamen şirket sahibinde olduğuna dair bireye gün kazandırılmaktadır. 4B kapsamındaki kişi kendi hesabına prim yatırmaktadır. Diğer bir deyişle kişinin bir iş yerinin bulunması ve işyerinde sorumlulukları üzerine alan birisi olması gerekmektedir. 

Part Time Çalışanların Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’na istinaden kısmi çalışmakta olan bir kişinin bir ay içerisindeki toplam çalışma süresinin hesaplanması ve günlük yasal çalışma saati olarak kabul edilen 7.5’e bölünmesiyle, 854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresinin bulunarak 8’e bölünmesiyle hesaplanabilir.

Yapılan hesaplamalarda 7.5 saatin ya da 6 saatin altıdaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilmektedir.

sigorta primi nasıl hesaplanır

Sigorta Primi Ne Zaman Ödenir?

Sigorta priminin ödenme sorumluluğu tamamen işverene ait bulunmakta olup ödeme, tahakkuk yapılan aydan sonraki ayın son günü olarak kabul edilmektedir. Eğer bu tarih ayın son tatil gününe denk gelirse bir sonraki ödeme yapılması mümkün olmaktadır.

SGK Hizmet Dökümü Nasıl Sorgulanır?

SGK hizmet dökümü sorgulamaları e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için öncelikle T.C.kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra turkiye.gov.tr adresindeki arama bölümüne 4A, 4B ve 4C kurumlarından hangisine bağlı bulunuluyorsa kurum detayı bilgisi girilmelidir. SSK’ya bağlı bir çalışan arama kısmına SGK hizmet dökümü yazdıktan sonra gelen ekrandan 4A hizmet dökümünü seçerek öncelikli olarak tescil bilgileri, daha sonra da prim ödeme gün detayı bilgilerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmektedir.

Tescil bilgilerinde başvuru sahibinin adı soyadı, cinsiyeti, T.C.kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, anne adı, baba adı, ilk işe giriş tarihi, sigortalılık durumunun aktif ya da pasif olduğu, sigorta başlangıcından bu yana geçen toplam sigortalılık süresi görülebilmektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?