SMMM Armağan Yörük

Şirket Kurmak İsteyenlerin Bilmesi Gereken Önemli Bilgiler Nelerdir?

İş fikrini hayata geçirmek ve kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilerin ilk yapması gereken bir şirket kurmaktır. Bu nedenle şirket kurmak girişimciler için; yeni iş fikirlerini hayata geçirmek, var olan işlerini resmileştirmek ya da büyütmek konusunda bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Bununla birlikte şirket kurma sürecinin beraberinde getirdiği bazı zorluklar, yükümlülükler, evrak işleri ve resmi daire işlemleri girişimcilerin harekete geçmekte kararsız kalmasına neden olabilir. Oysa ki belirli noktalara özen gösterilerek; şirket kurma sürecinin basit bir şekilde çözümlenmesi mümkündür. Bunlardan ilki açacağınız şirket türüne karar vermektir.

Şirket Türleri Nelerdir?

Şirket türlerini kendi içinde şahıs ve sermaye şirketleri olarak ayırmak mümkündür. Şahıs ve sermaye şirketleri de yine kendi içinde sermayesine ve şirket yapısına göre kategorize edilebilir. 

Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabilen, itibarını idaresinden ve sermayesinden alan aynı zamanda şirket ortaklarının payları kişisel olmayan şirketler sermaye şirketi olarak adlandırılır. Özellikleri ve yapıları değerlendirildiğinde sermaye şirketleri; komandit, limited ve anonim şirket olarak üçe ayrılabilir. 

Tüzel kişiliğe sahip ve şirket ortaklarının sorumlulukları sınırsız olan şirket türleri ise şahıs şirketi olarak adlandırılır. Şahıs şirketleri çoğunlukla ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve ortak bir amaca hitap edilmesi için bir ya da birden fazla kişi tarafından kurulur. Şahıs şirketlerini de özelliklerine ve yapılarına göre kendi içlerinde; adi komandit şirket, adi şirket, hakiki şahıs şirketi ve kollektif şirket olarak dörde ayrılabilir.

Şahıs Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şahıs şirketi kuruluş işlemleri sırasında mali müşavir ile çalışmak, kuruluş işlemlerinin hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Şirket kuruluşunu yapacak ve KOSGEB teşviklerinden faydalanacak kişiler ve işletmeler şirket kuruluşundan önce KOSGEB belgelerini almalıdır. Şirket kuruluşundan sonra kOSGEB belgeleri alındığı takdirde KOSGEB desteklerinden yararlanılması söz konusu değildir. 

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

 • Şahıs şirketi, en hızlı kurulabilen şirket türü olma özelliğine sahiptir. Şirket kuruluşu genellikle 1 gün içinde tamamlanmakta, şirket açılışı ise 3 ila 5 gün içinde gerçekleşmektedir. 
 • Şahıs şirketi kurma maliyetleri diğer şirket türlerine göre daha düşüktür. Ayrıca defter tasdik ücretleri, mali müşavir ve muhasebeci ücretleri de daha düşük olmaktadır. 
 • Şahıs şirketlerinde tabi olunan vergi sistemi kademeli bir şekilde yükselmektedir. 
 • Şahıs şirketlerinin kapanış işlemleri de hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

 • Şahıs şirketlerinin piyasalarda ve bankalar gibi finansal kurumlar nezdinde itibarı diğer şirket türlerine göre daha düşüktür.
 • Limited ve anonim şirketlerde geçerli olan %20’lik vergi oranına karşın şahıs şirketlerinde kademeli vergi sistemi uygulanması şirket gelirinin artması durumunda dezavantaj haline gelebilir. Uygulanan oran şahıs şirketlerinde %22 ila %40 arasında değişiklik gösterir.

Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Limited şirket kurmak isteyen kişi ve işletmelerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, sermaye paylarının 25 TL ve katları şeklinde ayarlanmasıdır. Limited şirket kuruluş sözleşmesi hazırlanırken sermayeye yönelik bir madde oluşturularak, bu maddede ortakların sahip olduğu sermaye paylarının değeri gösterilmelidir. Ayrıca limited şirketlerde 50’den fazla tüzel ya da gerçek kişi ortak bulunmamalıdır.

Limited Şirket Kurmanın Avantajları

 • Limited şirketler sabit oranda vergi öderler.
 • Limited şirketlerde paylar, ortakların haklarının gösterilebilmesi için eşit ya da belirlenen oranlarda bölünürler. 
 • Limited şirketlerde ortakların sorumlulukları, şirket kuruluş işlemleri sırasında sermaye olarak taahhüt ettikleri miktarla sınırlıdır.
 • Limited şirketlerde ortaklar, borçlara karşı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.
 • Limited şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • Limited şirket kuruluşu sırasında belirlenen şirket payının iki yıl süreyle elde tutulması halinde şirket payı satılırken KDV ödenmesi gerekliliği bulunmaz.

Limited Şirket Kurmanın Dezavantajları

 • Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 ile sınırlı tutulmaktadır.
 • Kamuya yönelik borçların bulunması halinde ortaklar bu borçlardan sermaye payları oranında sorumluluk sahibi olmaktadır.
 • Limited şirketlerin tahvil ve bono çıkarma hakkı bulunmamaktadır.
 • Limited şirket kuruluşu işlemi sırasında şirket ortaklarının emeklerini ve ticari itibarlarını sermaye olarak ortaya koyması mümkün olmamaktadır.

Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anonim şirket kuruluşu yapan kişiler ve işletmelerin; tüm ortakların ad – soyad bilgilerini, ikametgah belgelerini, nüfus cüzdanlarını ve T.C. Kimlik numaralarını ibraz etmesi zorunludur. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri de kimlik, ikametgah ve T.C. Kimlik kartı gibi belgeleri hazırlamalıdır. Ana sözleşmede şirket kuruluş amacı açıkça belirtilmelidir. Anonim şirketlerin ticaret siciline teyit ettirilmesi zorunluluğu vardır. Sermaye şirketi türü olduğundan anonim şirketin unvanı, iş konusuyla alakalı olmalıdır.

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları

 • Anonim şirketlerde hisse devri kolay bir şekilde yapılır.
 • Anonim şirketlerin tahvil ve bono çıkarma hakkı vardır.
 • Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu sermayeleri kadardır.
 • Anonim şirketin borçlara yönelik sorumluluğu sadece mal varlığı ile sınırlı tutulmaktadır.
 • Anonim şirket ortakları, kamu borçlarına karşı sorumlu değildir.
 • Anonim şirketlerde paylar 1 kuruş ve katları şeklindedir.

Anonim Şirket Kurmanın Dezavantajları

 • Anonim şirket kurmak için en az 50.000 TL sermaye gerekir.
 • Şirket sermayesi 250.000 TL’den fazla olan anonim şirketlerde avukat bulundurulması zorunluluğu vardır.
 • Genel kurul toplantıları sırasında bakanlık temsilcileri hazır bulunmalıdır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?