SMMM Armağan Yörük

Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

Ticari hayatta aktif olarak faaliyet gösterilmesi şirket kurulması gerekliliğini de ortaya çıkarır ve birçok farklı resmi prosedür devreye girer. Şirket kuruluşunun yapılması için bazı belgeler toplanması, belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu aşamada önemli olan kurulacak olan şirket türünün doğru bir şekilde belirlenmesi, kuruluşu yapılacak olan şirket türüne göre gereken belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve süreçlerin tamamlanmasıdır.

Şirket tescili; ticari işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken ticaret unvanı, adresi, faaliyet konusu gibi bilgilerinin tescil ettirilmesi işlemidir. Tescil işlemi iş yerinin merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından gerçekleştirilen bir prosedürdür.  Tescil talebinde şirketi temsile yetkili kişi bulunduğu takdirde kimlik ispatı zorunluluğu vardır. Noter tarafından hazırlanan imza sirkülerinin bulunduğu durumlarda kimlik ispatı gerekliliği ortadan kalkar.

Verdiğimiz hizmetlerle mükelleflerimizin memnuniyetini her durumdan üstün tutmayı, şeffaf bir bilgilendirme politikası benimseyerek gerçekçi hedefler doğrultusunda her zaman için daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru bir şekilde değerlendirerek gelecekte karşılaşmaları olası sorunları ön görerek profesyonel bir hizmet anlayışı ile ele alıyor ve çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetin zamanında ve taahhüt edilen kalitede olmasını birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz.

Şirket Kuruluşu ve Tescil Hizmetleri Nedir?

Şirket kuruluşu ve tescil hizmetleri kapsamında işletmelere faaliyet gösterecekleri sektörlere yönelik olarak kuracakları yeni şirketlerin yasal mevzuata uygun olarak ana sözleşme ve tüzükler ile diğer tüm yasal belgeleri hazırlanır, devletin ilgili kurumlarına sunulur ve şirket kuruluşuna yönelik tüm tescil süreci gerçekleştirilir.

Şirket Kuruluşu ve Tescil Hizmetleri Nasıl Yapılır?

Şirket kuruluşu ve tescil hizmetleri kapsamında;

 • Şirket Ana Sözleşmesi ve tüzüğü ile diğer tüm yasal dokümanlar hazırlanır.
 • Ortaklık Kuruluş Sözleşmesi hazırlanır.
 • Şirket kuruluş işlemleri takip edilerek sonuçlandırılır.
 • İlgili mevzuat uyarınca alınacak sertifikalarda danışmanlık yapılır.
 • Vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurumlarına yapılacak tescil işlemleri yürütülür ve tamamlanır.
 • Şirketin Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarıyla ilk belge basım izinleri gerçekleştirilir.

Şirket Kuruluşu ve Tescil Hizmetleri Ne İşe Yarar?

Şirket kuruluşu ve tescil hizmetleri sayesinde resmi süreçlerin kolay, hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması sağlanır. Şirket kuruluşu ve tescil hizmetleri;

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri,
 • İrtibat ofisi başvuru ve kuruluş işlemleri,
 • Şube kuruluş ve tescil işlemleri,
 • Şirket ana sözleşme değişikliği, adres değişikliği, tür değişikliği, hisse devri,
 • Şirket ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu’nun usul ve esaslarına uygun şekilde hazırlanması,
 • Şirket kuruluşları, genel kurullarının yapılması, sermaye artırımı, şirket birleşmeleri, tür değişiklikleri gibi şirket işlemlerinin yapılması ve takibi (Anonim şirket, limited şirket, adi ortaklık, yabancı ortaklı ve sermayeli şirketler, factoring ve leasing şirketleri, yetkili müesseseler),
 • Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,
 • Yabancı sermayeli şirket ortaklarına ilişkin istenilen evrakların hazırlanması,
 • Noter belgelerinin hazırlanması ve tasdik işlemlerinin organize edilmesi,
 • Ticaret Sicil Tescili ve ilan işlemlerinin başvurusu ve takibi,
 • Vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi Bakanlığı, Teknokent gibi bağlı olunan resmi kurumlara yasal bildirim ve başvuruların yapılmasıyla gerçekleştirilir.

Şirket Kuruluşu ve Tescil Hizmetleri Avantajları

Ülkemizde 2012 yılında Türk Ticaret Komisyonu’nda ciddi bir revizyon yapılmıştır. Bundan sonra mevcut vergi sisteminin getirdiği vergisel çeşitlilik, yeni girişimcilerin ve yatırımcıların hangi hukuki yapıda ve türde şirket kurulacağına karar verilmesini, şirketin geleceği ve yönetim yapısı açısından en önemli konulardan biri haline getirmiştir.

Girişimcilerin hayata geçirmek istediği iş türüne göre nasıl bir ortaklık yapısına sahip olması gerektiği, sektörün tabi olduğu vergi mevzuatı, şirketin türü, sermaye yapısı, hedeflenen şirket politikası ve süreçlerinin inşasında şirket kuruluşu ve tescil hizmetleri büyük avantaj sağlamaktadır. 

Şirket kuruluşu ve tescil hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen;

 • Şirket unvanının resmi kurumlardan uygunluğunun kontrolü,
 • Türk Ticaret Kanunu usulüne ve esaslarına uygun bir şekilde şirket ana sözleşmesinin hazırlanması,
 • Yabancı sermayeli şirket ortaklarına ilişkin talep edilen evrakların hazırlanması,
 • Noter belgelerinin hazırlanması ve tasdik işlemlerinin organize edilmesi,
 • Ticaret sicil tescil ve ilan işlemlerinin başvurularının ve takiplerinin yapılması hizmetlerinin profesyonel ve alanında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesiyle tüm süreçlerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlanması mümkün olmaktadır.

Verilen bu hizmetler sayesinde şirket kuruluşunun girişimcilerin iradesine paralel bir şekilde tamamlanması ve şirket yapısının ticari faaliyet alanına uygun bir şekilde oluşturulması sağlanmaktadır. Kuruluş ve tescil sürecinin her bir aşamasında sağlanan desteklerle kuruluş işlemleri en kısa sürede tamamlanabilmekte ve şirket faaliyetlerine mümkün olan en kısa sürede başlanabilmektedir.

Şahıs işletmeleri, adi ortaklıklar, anonim şirketler, hisseli komandit, limited şirketler ve kooperatifler, serbest bölge şirket oluşumu, teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumu, yabancı sermayeli şirket kuruluşu, yurt içi ve yurt dışı irtibat büroları oluşumu, dernekler, vakıflar ve şube açılışları hizmetleri bu süreçlerin tümünün profesyonel bir şekilde yürütülmesini sağlar. Böylece şirketler resmi prosedürleri eksik gerçekleştirmelerinden kaynaklanan gecikmeler ya da yükümlülüklerle karşı karşıya kalmazlar. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?