Şirket Nevi Değişiklikleri ve Ticaret Sicil İşlemleri

Globalleşme ile birlikte oluşan rekabet ortamı, teknoloji ve ekonomik şartlar stratejik kararları zamanında alamayan firmaları zor surumda bırakmaktadır. Bu aşamada stratejik yönetim yeteneğimiz ve bilgimizle her zaman firmanız yanında olacağız.

Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesiyle şirketlerin ortaklık yapısını ve sermaye durumunu revize etmesi bir gereklilik haline gelmiştir.

Ticaret Sicil işlemlerinin ve vergisel süreçlerin de sizlere en iyi hizmeti verme ve destek sağlama bilinci içerisinde hareket etmekteyiz.

  • Ana Sözleşme Tanzim ve Tadilleri
  • Şirket Kuruluşları & Birleşmeleri & Devralmaları & Tasfiyeleri
  • Hisse Devri İşlemleri
  • Sermaye Artırımı – Azaltımı
  • Adres Değişikliği
  • Genel Kurullar
  • Müdür Atamaları (Yetki Devri – İptali)
WhatsApp Şimdi görüşme başlatın...