SMMM Armağan Yörük

Ticari Alacak Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?

ticari alacak sigortası nedir ne işe yarar

Mikro, küçük, orta ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin herhangi bir işletme sahibi olan girişimciler olası zararlarını en aza indirip kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak ticari alacak sigortası hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıdırlar. 

İşletmenin mal ya da hizmet satışlarından doğacak nakit akışının korunması amacına yönelik olarak alacakların garanti altına alınmasını hedeflene bir sistem olan ticari alacak sigortası son derece avantajlıdır. Ticari alacak sigortası hizmetini müşterilerine sunan sigorta şirketleri müşterilerine ait işletmelerin finansal durumlarını izler ve analizini yaparlar. Yapılan değerlendirmelere bağlı olarak güvenli ticaret yapabilmelerini sağlama amacıyla müşterilerini bilgilendirirler. İşletmenin ticari alacaklarından herhangi birinin ödenmemesi durumunda ortaya çıkması olası kayıplar Ticari Alacak Sigortası tarafından tazmin edilerek şirketin büyük ölçekli kayıplarla karşı karşıya kalması engellenir. Aynı şekilde işletmenin iflas etmesi durumunda da ilgili sigorta şirketi tarafından tazminat ödemesi yapılır.

Ticari alacak sigortası müşterilerin finansal durumlarının takip edilmesi dolayısıyla ticaretin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. İşletmelere sigorta güvencesi sağlandığından ciro artışı ve fazla satış yapabilme kapasitesi oluşur. Firmaların geleceğe yönelik mali planları da aksamadan gerçekleştirilebilir. Ticari borçların ödenmeme riskinin ortadan kalkması işletmelerin güvenli bir ticaret ortamına kavuşmasında önemli bir rol üstlenir.

Ticari Alacak Sigortası Ne İşe Yarar?

 • Ticari alacak sigortası yaptıran işletmeler kendilerini olası zararlardan ve büyük kayıplardan koruyabilirler.
 • Sigorta süresi boyunca müşterilerle arada oluşması olası riskler izlenerek kontrol altında tutulmaları sağlanır.
 • İşletmenin kredibilitesi derecelendirme kuruluşları, bankalar ve tedarikçiler nezdinde olumlu yönde etkilenerek artar.
 • İşletmenin yeni pazarlara girmesi imkanı oluşur.
 • Satışların artması noktasında işletmelere destek sağlanmış olur.
 • Ürünlerin benzerleriyle kıyaslandığı durumlarda maliyet avantajı sağlandığı görülebilir.
 • İşletmenin sermayesi ve karlılığı açısından güvence sağlar.
 • Alacakların alıcı kaynaklı ödenmemesi risklerine karşı teminat oluşturur.
 • İşletmenin bilançosunu optimize eder.
 • Ticari satışlardan kaynaklanan ödenmemiş faturaların olumsuz etkilerini kısıtlar. 

Ticari Alacak Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Ticari alacak sigortası son derece kapsamlı sigorta türlerinden biri olup küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için ayrı ayrı koşullarda yapılabilir. Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiş olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te bulunan mikro ve küçük işletme olarak tanımlanan işletmelerin sağlaması beklenen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru tarihinden başlamak kaydıyla en az iki yıl önce kurulmuş işletmeler
 • Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterine uygun olan işletmeler

Yönetmelik’te belirilen mikro ve küçük işletme tanımına göre;

Yıllık on kişiden az çalışan istihdamı sağlayan, yıllık net satış hasılatından ya da mali bilançosundan biri 3.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler mikro işletme,

Yıllık elli kişiden az çalışan istihdamı sağlayan, yıllık net satış hasılatından ya da mali bilançosundan biri 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler küçük işletme olarak kabul edilir.

ticari alacak sigortası ne işe yarar

Ticari Alacak Sigortası Primi Nasıl Hesaplanır?

Ticari alacak sigortası primi hesaplanırken sigorta yaptırmayı talep eden işletmenin son mali yıldaki vadeli satışlardan elde ettiği ciro baz alınır. Vadeli satışlardan elde edilen cironun esas alınmasıyla net primle azami tazminat tutarının hesaplaması yapılır. Hesap sırasında baz alınan oranlar şu şekildedir;

Vadeli satışlardan elde edilen cironun 0 ile 3.000.000 arasında olduğu durumlarda;

 • 120 güne kadar vadeli satışlar için 0,50
 • 180 güne kadar vadeli satışlar için 0,80
 • 360 güne kadar vadeli satışlar için 1,40
 • Azami tazminat tutarı: Net primin 30 katı.

Vadeli satışlardan elde edilen cironun 3.000.001 ile 5.000.000 arasında olduğu durumlarda;

 • 120 güne kadar vadeli satışlar için 0,45
 • 180 güne kadar vadeli satışlar için 0,70
 • 360 güne kadar vadeli satışlar için 1,23
 • Azami tazminat tutarı: Net primin 30 katı.

Vadeli satışlardan elde edilen cironun 5.000.001 ile 10.000.000 arasında olduğu durumlarda;

 • 120 güne kadar vadeli satışlar için 0,42
 • 180 güne kadar vadeli satışlar için 0,60
 • 360 güne kadar vadeli satışlar için 1,05
 • Azami tazminat tutarı: Net primin 30 katı.
 •  

Vadeli satışlardan elde edilen ciro 10.000.001 ile 15.000.000 arasında olduğu durumlarda;

 • 120 güne kadar vadeli satışlar için 0,40
 • 180 güne kadar vadeli satışlar için 0,50
 • 360 güne kadar vadeli satışlar için 0,88
 • Azami tazminat tutarı: Net primin 30 katı.

Vadeli satışlardan elde edilen ciro 150.000.001 ile 20.000.000 arasında olduğu durumlarda;

 • 120 güne kadar vadeli satışlar için 0,35
 • 180 güne kadar vadeli satışlar için 0,45
 • 360 güne kadar vadeli satışlar için 0,79
 • Azami tazminat tutarı: Net primin 30 katı.

Vadeli satışlardan elde edilen ciro 20.000.001 ile 25.000.000 arasında olduğu durumlarda;

 • 120 güne kadar vadeli satışlar için 0,32
 • 180 güne kadar vadeli satışlar için 0,40
 • 360 güne kadar vadeli satışlar için 0,70
 • Azami tazminat tutarı: Net primin 30 katı.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?