SMMM Armağan Yörük

Türkiye Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancıların tercih edebileceği birden fazla yol vardır. Bu yollardan her birinin kendine özgü başvuru şartları bulunur. Tercih edilen yollar ve sağlanması gereken şartlar konusunda belirli bir takım standartlar olmasına karşın kişi özelinde somut duruma ve mevcut şartlara göre izlenmesi gereken yolun, sürecin ve ibraz edilmesi gereken belgelerin değişmesi mümkündür.

Türk vatandaşlığı; yetkili makam kararıyla, yatırım yoluyla, evlenme yoluyla, evlat edinilmeyle ve seçme hakkının kullanılmasıyla kazanılabilir.

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar, Kanunda belirtilmekte olan şartları taşımaları halinde yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Bununla birlikte kişi, aranan şartları taşıması halinde vatandaşlık kazanma konusunda mutlak hak sahibi olmaz.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı kazanma şartları;

 • Başvuruda bulunacak kişilerin kendi milli kanununa, vatansız olduğu durumlarda Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru olmak kaydıyla Türkiye’de kesintisiz beş yıl süreyle ikamet etmesi,
 • Türkiye’ye yerleşme konusundaki kararlığını davranışlarıyla teyit etmesi,
 • Halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek bir hastalığının olmaması,
 • Yeterli derecede Türkçe konuşabilmesi,
 • İyi ahlak sahibi olması,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumunun olmaması,
 • Türkiye’de hem kendisinin hem bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelirinin ya da mesleğinin olması.

Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Kamu düzeni ve milli güvenlik açısınan engel teşkil edecek bir durumu olmayan ve aşağıda sıralanan şartlardan birini taşıyan kişiler Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak için sağlanması gereken şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak,
 • Satın alım tarihini izleyen 3 yıl boyunca satmamak şartıyla en az 250.000 USD ya da karşılığı döviz ya da değerinde taşınmaz mal satın almış ya da satış vaadi sözleşmesi imzalamış olmak,
 • Türk bankalarına 3 yıl boyunca çekmemek koşuluyla en az 500.000 USD yatırmak ya da devlet borçlanma aracı satın almak,
 • En az 500.000 USD ya da karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ya da girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın alma,
 • En az 50 kişilik istihdam sağlamak.

Evlenme Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapılması doğrudan Türk vatandaşlığı kazandıran bir durum değildir. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olan ve evliliğini sürdüren yabancıların Türk vatandaşlığı almak için başvuruda bulunma hakkı vardır.

Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanma amacıyla başvuruda bulunacak kişiler;

 • Aile birliği içerisinde yaşamalı, 
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmamalı,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir durumda olmamalıdır.

Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verildiği takdirde evlenmede iyi niyetli olmaları durumunda Türk vatandaşlıklarını muhafaza edebilirler.

Evlat Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Ergin olmayan ve bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen kişi, kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali olmadığı takdirde karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığı kazanma hakkına sahiptir.

Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Anne ya da babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarını izleyen 3 yıl içerisinde seçme haklarını kullanabilir, Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığına Geçiş Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti devletiyle herhangi bir vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin / yabancıların Türk vatandaşlığını kazanması Türk vatandaşlığına geçiş olarak adlandırılır. Türk vatandaşlığı temel olarak 2 farklı şekilde kazanılabilir. Bunlardan ilki doğum ve soybağı esasına göre Türk vatandaşlığı kazanılması diğeri ise sonradan Türk vatandaşlığı kazanılmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ya da dışarısında olması fark etmeksizin Türk vatandaşlı anne – babanın evlilik birliği içinde dünyaya gelen çocuğu Türk vatandaşı olur. Türk vatandaşı anne ile yabancı babadan evilik birliği dışında dünyaya gelen çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında olmak üzere evilik birliği dışında Türk vatandaşı baba ile yabancı anneden dünyaya gelen çocuk 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri kapsamında, Türk vatandaşı babaya soy bağıyla bağlanması durumunda doğumundan itibaren Türk vatandaşlığı kazanmaktadır.

Yabancı ana ve babadan dolayı herhangi bir ülke vatandaşlığı kazanamayan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dünyaya gelen çocuk doğumdan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilmekle birikte Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadığı sürece Türkiye’de doğmuş sayılmaktadır.

Türkiye’de beş yıl süreyle kesintisiz olarak ikamet eden, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evli olup eviliği 3 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evlat edindiği ergin olmayan kişiler belirli şartları sağladıkları takdirde Türk vatandaşlığı kazanabilirler.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?