SMMM Armağan Yörük

Vergi Yapılandırması Hakkındaki Son Detaylar Belli Oldu

Vergi Affı 2020

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada çok geniş bir yapılandırma teklifinin komisyona verildiğini, vergi yapılandırmasının 18 taksit halinde gerçekleşeceğini açıkladı. Buna göre yapılandırılan vergi borçlarında ilk ödem Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Mehmet Muş’un açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: “İlk taksit içerisinde borçların ödenmesi durumunda YÜFE’den çıkmış olan gecikme zammının %90’ı silinmiş olacak. Yapılandırma kapsamına alınan borç alanları içerisinde; emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, su atık su katı atık ücretleri ile yol katılım payları da yer alacak. Bunun yanı sıra gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamlarıyla idari para cezaları da yapılandırma kapsamında olacak. Sosyal güvenlik prim cezalarının da kapsama alındığı vergi yapılandırmasında yıl sonuna kadar müracaat edilmesi şartı aranacak. Komisyona sunulan bu çok geniş yapılandırma teklifinde yapılandırmaya ve vergi barışına yer verilecek. Yapılandırmada çok farklı kurumlar bulunduğundan 500 milyar TL gibi bir rakamın telaffuz edilmesi söz konusu olacak.”

Vergi Yapılandırması Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hükümetin kamu alacaklarına ilişkin olarak bir kez daha yapılandırma imkanı sağlayan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre yeniden yapılandırma kapsamında; Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, Özel Tüketim Vergisi, KYK borçları ve tüm idari para cezaları da yer alıyor.

Trafik, nüfus para cezaları, kara yollarından yapılan usulsüz geçiş cezaları, ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilmekte olan diğer alacaklar, seçim cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, madenlerden alınan devlet hakkı da yapılandırılıyor. Sigara cezaları ile Corona virüsü önlemlerine uyulmamasından kaynaklanan cezalar vergi yapılandırmalarının kapsamı dışında kalıyor. Bununla birlikte TESK, TÜRMOB, TOBB, Barolar Birliği ile İhracatçı Birlikleri’nin aidat ödemeleri, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, su, atık su, katı atık ücretler,, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar ile zam ve faizleri de yapılandırma kapsamında kalıyor.

vergi yapılandırması hakkındaki son detaylar belli oldu

Vergi yapılandırması kapsamında KOSGEB tarafından kullandırılmış olan desteklerden kaynaklanan alacaklar ve organize sanayi bölgelerinin kredi borçları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları da bulunuyor.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay’ın komisyona verdiği bilgilere göre kendi alanlarında 289 milyar TL karşılığındaki alacak yapılandırma kapsamında bulunuyor. Yapılacak olan düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak olan borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olarak kabul ediliyor. Yasanın çıkmasının ardından, yapılandırmaya müracaat işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanabilecek. Söz konusu borçların gecikme faizinin ve gecikme zammının hesaplanmasında, aylık %0,35 olarak belirlenmiş olan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak. Borçların ilk taksitte ödenmesi durumunda ise gecikme zammının %90’ının silinmesi durumu söz konusu olacak. Yapılandırılan borçların 2 ayda bir ödeme ile toplamda 36 ay sonunda ödenebilmesi için yapılandırmaya bu yıl sonuna kadar başvuruda bulunulmasının yanı sıra ilk taksitin vergi borçları için 31 Ocak 2021, sigorta borçları için ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi koşulu aranacak.

Özetle Yapılandırma;

 • Vergi Borçlarında Yapılandırma Nasıl Olacak

 1. 2020 Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek
 2. En fazla 18 taksit yapılacak
 3. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021’de
 4. Taksitler 2 ayda bir ödenecek
 5. Peşin ödemelerde faiz silinecek
 6. Taksitli ödemede YÜFE oranı baz alınacak

 • Hangi Borçlar Yapılandırılacak

 1. Vergi ve SGK Prim borçları
 2. Öğrenim kredisi borçları
 3. Trafik ve köprü cezaları, motorlu taşıtlar vergisi borçları
 4. Gelir ve Kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, borçları
 5. Emlak ve çevre temizlik vergisi
 6. Belediyelerin su alacakları

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?