SMMM Armağan Yörük

Yazılım ve Oyun Firmalarına Sağlanan Destekler

Ülkemizde oyun ve yazılım sektörünün gelişimi yapılan yatırımların ve devlet desteklerinin etkisi ile sürmektedir. Ticaret Bakanlığı; mobil uygulama ve oyun geliştirmekte olan firmalara farklı destekler sağlamaktadır. Bunlar arasında yeni istihdam desteği, reklam tanıtım ve pazarlama giderleri desteği, yazılım lisans satın alma-kiralama desteği, komisyon gideri desteği, mobil uygulama ve pazara giriş desteği gibi girişimcilerin oyun ve uygulama geliştirme konusunda ihtiyaç duyabilecekleri alanlar yer almaktadır. Gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda taleplerin belirli oranlarda karşılandığı bu destekler sayesinde Türkiye’deki oyun ekosistemi ayakta kalmakta, özellikle iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen genç girişimciler için cesaret verici olmaktadır.

Türkiye’de yerleşik olarak donanımla birlikte yazılım, bilgisayar oyunu ve mobil uygulama geliştiren şirketler bilişim şirketleri olarak tanımlanmaktadır. Bakanlık tarafından bilişim sektörüne yönelik olan destekler şirkettense oyun ya da uygulama bazlı bir yaklaşım çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu anlayış kapsamında nitelikli desteklerin çoğunun oyun ya da uygulama başına verildiği bilinmektedir. Desteklerden yararlanabilmek için öncelikle oyunun ya da uygulamanın üretilmesi şartı aranmaktadır. İkinci şart olarak da söz konusu oyunun ya da uygulamanın uluslararası tüketiciye yönelik olması, yabancı dilde hazırlanması istenilmektedir.

Devlet Yazılım ve Oyun Firmalarına Destek Sağlıyor mu?

Devlet yazılım ve oyun firmalarına bünyesindeki farklı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile destekler sağlamaktadır. Bilişim sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketler tarafından yabancı tüketicilere sunulmak için hazırlanan ya da uyumlaştırılan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları için gereken yazılım lisans kiralama giderleriyle istihdam etmekte oldukları personelin aylık brüt ücretlerine ilişkin harcamalar belirli tutarlar dahilinde kalmak kaydıyla belirli oranlarda desteklenmektedir.

Aynı zamanda bilişim sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketler tarafından geliştirmekte oldukları mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunlarının yurtdışına satışı için oyun ve uygulama platformları tarafından tahsil edilmekte olan komisyon bedelleri de belirli oranlarda ve tutarlarda desteklenmektedir. Desteklerden yararlanabilmek için adına başvuru yapılan şirketin ilgili oyunu veya uygulamayı kendi adına pazarlaması ve uygulama ya da oyun platformunda hesabının bulunması gerekmektedir.

Yine bilişim sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketler tarafından geliştirilmekte olan bilgisayar oyunlarının ya da mobil uygulamaların yurt dışında pazarlanması konusunda belirlenmiş olan harcama kalemleri de belirli tutarlar kapsamında kalmak koşulu ile belirli oranlarda desteklenmektedir.

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlere uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlanabilmesi amacıyla Yurt dışı Pazar Yapısı, Pazarlama Stratejisi ve Pazara Giriş konularında aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin de belirli oranlarda ve tutarlarda desteklenmesi söz konusu olmaktadır.

Tüm bunların dışında; serbest bölgelerde de yazılım ve oyun firmalarına sağlanan destekler bulunmaktadır. Bu destekler kapsamında belirlenmiş olan şartları yerine getiren firmalar nitelikli personel ücret desteği ve kira gideri desteğinden yararlanabilmektedir. Nitelikli personel ücret desteği ayda 1.250 USD toplamda yıllık 15.000 USD olarak uygulanmaktadır. Destek süresi 5 yıl olup on kişiye kadar destek alınabilmektedir. Kira desteğinin yıllık azami tutarı 75.000 USD olup kira destek tutarının kiranın yarısını aşmaması gerekmektedir. Bu desteğin süresi de 5 yıl olup kira desteğine serbest bölge tarafından alınan aidatlar dahil edilmemektedir.

Destekler Genellikle Neleri Kapsıyor?

Yazılım ve oyun şirketlerine yönelik olarak farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmakta olan desteklerin son derece teşvik edici ve kapsamlı olduğu bilinmektedir. Yazılım ve oyun şirketlerine sağlanan destekler pazara giriş desteği, yurt dışı tanıtım desteği, yurt dışı birim desteği, belgelendirme desteği, ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri, danışmanlık destekleri, kira desteği, komisyon gideri desteği, reklam tanıtım ve pazarlama giderleri desteği, yeni istihdam desteği, bireysel fuar katılım desteği, yazılım lisans satın alma kiralama desteği gibi başlıklar altında toplanabilmektedir.

Yazılım Firmaları İçin Sağlanan Destekler

KOSGEB AR-GE ve inovasyon Destek Programı kapsamında bilime ve teknolojiye dayalı yeni fikirleri ve buluşları olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni süreç, yeni ürün, bilgi ya da hizmet üretmeleri için araştırma – geliştirme ve inovasyon projeleri desteklenmektedir. Bu program kapsamında 750.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Proje süresi 8-24 ay arasında olmakla birlikte işletme talep ettiği takdirde 12 aya kadar ek süre verilebilmektedir. Ancak verilen ek süre ile birlikte proje süresinin 24 ayı geçmemesi gerekmektedir. Destek oranı başlangıç sermayesi desteği ve personel gideri desteğinde % 100, diğer desteklerde ise % 75 olarak uygulanmaktadır. Destek kapsamında Teknopark’taki işletmelere aylık 1250 TL, toplamda 30.000 TL’ye; Teknopark dışındaki işletmelere aylık 1.000 TL, toplamda 24.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Oyun Firmaları İçin Sağlanan Destekler

Ticaret Bakanlığı mobil uygulama ve oyun geliştirmekte olan firmalara temelde dört ana başlık altında destek vermektedir. Yazılım lisans satın alma / kiralama desteği kapsamındaki satın alma ve kiralama işlemlerinde yıllık azami 50.000 USD’a kadar olmak kaydıyla % 50 oranında destek verilmektedir. Personel başına en fazla yıllık 25.000 USD olmak kaydıyla en fazla 2 personel için yeni istihdam desteğinden yararlanılabilmektedir. Oyun ya da uygulama başına en fazla 200.000 USD olmak üzere % 50 oranında tercüme, posting, tanıtım materyali hazırlama giderleri, ürüne özel web sitesi hazırlama gibi harcamalar için destek alınabilmektedir. İnternet ortamında verilmekte olan reklamlar, sosyal medya reklamları, arama motoru ve dijital platform tanıtım giderleri ile sosyal medya tasarım giderlerine yönelik olarak yıllık en çok 400.000 USD olmak kaydıyla % 60 oranında destek sunulmaktadır.

Steam, Android Market, BATTLE.NET, Appstore, Origin ve Humble gibi platformlarda gerçekleştirilen ürün satışlarında; hizmet sağlayıcının tahsil edecek olduğu komisyon tutarı % 50 oranında desteklenmekte olup işletme başına maksimum 100.000 USD destek sağlanmaktadır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?