SMMM Armağan Yörük

Yeni Vergi Affı Hakkında Bilinmesi Gereken 5 Önemli Bilgi

Vergi affı ya da vergi affı yapılandırması olarak bilinen ve kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişlik Yapılmasına dair kanun 12.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olmakla birlikte uygulama tebliği Kanun’un yayımlanmasından sonra çıkmaktadır.

Genç Girişimci Vergi Avantajı

2016 yılından bu yana 75.000 TL olarak uygulanan genç girişimci vergi avantajı 2023 yılının başından itibaren 150.000 TL olarak güncellenmiştir. Her yıl güncellenecek olan bu tutar ayrıca yapılan düzenleme ile gelir vergisi tarifesinin 2. dilimine sabitlenmiştir.

Bu sayede, genç girişimcilerin 2023 yılında ödeyeceği gelir vergisi 26.500 TL azalmıştır. Ayrıca 12 ay boyunca toplam 35.427,12 TL Bağ-Kur primi ödemeyecek olmaları nedeniyle genç girişimcilerin cebinden 61.927,12 TL daha az para çıkacaktır.

Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Sorun Olmaktan Çıkıyor

Teknoparklar pek çok farklı avantaj sağlayan teknoloji geliştirme bölgeleri olsa da Covid süreciyle birlikte gündeme gelen uzaktan çalışma trendiyle birlikte kart basma gerekliliği girişimcilerin zorluklar yaşamasına neden olmaktaydı.

Yapılan düzenleme kapsamında AR-GE ve tasarım merkezleri dışında olmak kaydıyla, cumhurbaşkanına verilmiş olan teşvik dışında çalışılabilecek süreyi %75’e kadar artırma yetkisi %100’e çıkarılmaktadır.

Bazı Firmalara Ek Vergi Uygulaması Başlıyor

Söz konusu düzenleme kapsamında bazı firmalara ek deprem vergisi olarak da adlandırılan tek seferlik bir vergi getirilmektedir. Bu vergiyi; yurt dışına yazılım, tasarım, mühendislik, mimarlık, veri analizi gibi hizmetler sunan limited ve anonim şirketler ödeyecektir. Teknoparklar içerisinde faaliyetlerini sürdüren küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu vergiyi ödemesi gibi bir yükümlülük bulunmamaktadır.

Matrah Artırımı Düzenlemesine 2022 Yılı da Dahil Ediliyor

Henüz kurumlar vergisi verilmemiş bir dönem olarak 2022 yılı da matrah artırımı düzenlemesine dahil edilmiş bulunmaktadır.

Kamuya Olan ve Belirli Tutarın Altında Kalan Borçlar Siliniyor

Yapılan düzenlemeye bağlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bulunan tahsil daireleri tarafından takip edilmekte olan alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022’den önce olan ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan borçlardan, toplam tutarı asli ve feri toplamı 2.000 TL ve altında olanların tahsilinden vazgeçilmektedir. 

Ayrıca her vergi affı düzenlemesinde karşımıza çıkan, belirli tutarın üzerindeki vergi ve sigorta borçlarının faizlerinin silinmesi, enflasyonlar güncellenerek taksitlendirilmesi bu düzenlemede de yer almaktadır. Ayrıca; kasa – stok affı – demirbaş affı gibi düzenlemelerle belirli oranda vergi ödenerek bu hesapların düzeltilmesi de söz konusu olmaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırma Kapsamı Nedir?

Milyonlarca kişinin beklediği vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis’te kabul edilmiş olup Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak olan düzenlemeyle 12, 18, 24, 36 ya da 48 eşit taksitte ödeme hakkı sunulmaktadır.

Yapılan düzenleme ile vergi dairelerine olan tüm borçlar yapılandırma kapsamına alınmaktadır. Ayrıca 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait olmak kaydıyla kamuya ait  vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için gereken başvuru süresi Nisan ayından Mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de Mayıs ayından Haziran ayına uzatılmıştır. Bu doğrultuda, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs’ta sona ermekte, 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilk taksit ve peşin ödemelerin yapılması gerekmektedir. 

Şimdiye kadarki en geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırması ile tüm vergi cezaları, askerlik, köprü, trafik, nüfus, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde bulunmamış idari para cezaları, adli para cezaları, destekleme primi borçları ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanmış olan depreme yönelik düzenlemelerin de eklendiği yasayla Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu etkiler dikkate alınmakta, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak olan başvurular ile ödenecek taksitlerin süreleri bir ay uzatılmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa vergi barışı yasasında iki ana konu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, devlete olan borçların faizlerinin silinmesi, uygun katsayılarla yeniden yapılandırılması ve 48 aya kadar taksitlendirilmesidir. İkinci konu ise 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına yani geçmiş beş yıla ilişkin vergi mükelleflerinin matrah artırımı yapma yoluyla incelenmeme güvencesine sahip olmasıdır.

Geçmiş beş yıl içerisinde vergiye tabi gelir elde eden şahıslar ya da işletmeler açısından matrah artırımının kritik bir önemi olduğunu söylemek mümkündür. Matrah artırımı yapan şahıslar ve şirketler yasa ile vergi incelemesine tabi olmayacakları güvencesi edinmektedir. Bu durum mükellefler açısından bir sigorta poliçesi anlamına da gelmektedir. 

Bu düzenleme ile maliye bir yandan geçmiş beş yıla ilişkin inceleme hakkından vazgeçmekte diğer yandan ek vergi geliri elde etmektedir. Vergi barışından yani matrah artırımından 2018’den 2023’e kadar olan tüm beş yıl için de sadece bir ya da daha fazla dönem için de faydalanmak mümkündür.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?