SMMM Armağan Yörük

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

managment-consultinBüyük şirketlerin ya da işletmelerin iş verimlerini ve performanslarını iyileştirmelerine
yardımcı olmak için yönetim danışmanlığı hizmetinden faydalanılması son yıllarda sıklıkla
görülen bir durumdur. Yönetim danışmanlığı hizmeti, işletmelerin organizasyon ve yönetim
alanlarındaki sorunlarını çözmek ve gelişmelerini sağlamak için alanında uzman ve bağımsız
profesyoneller tarafından sunulur. Bu kapsamda yönetim danışmanlığı şirketleri farklı
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere belirli bir düzen ve sistem kurmalarını sağlamaya
yönelik hizmet verir.
Günümüzde pek çok işletme, kendi içinde çözemediği sorunlarla karşılaştığında bu sorunu
çözümleyebilmek için bağımsız kişilerden destek almayı tercih edebilir. Yönetim danışmanı
olarak adlandırılan bu profesyoneller stratejik yönetim, pazarlama, finansal yönetim ve
dijital dönüşüm gibi farklı alanlarda çözümler sunabilir.
Diğer yandan danışmanlık hizmetlerinde birçok farklı alanda sorunlarla karşılaşılması
olasıdır. Bu tür durumlarda öncelikle danışmanlık yönetiminin ve danışmanların mevcut
problemleri inceleyerek bir değerlendirme yapması gerekir. Daha sonra gelişme alanlarının
ve gerekli stratejilerin belirlenmesi gerekir.
İşletmeler ya da büyük şirketler için iş ve gelişme noktasında sürekliliğin sağlanabilmesi
noktasında da bazı problemlerle karşı karşıya kalınması olasıdır. Bu sorunlar genellikle
yönetim ve strateji konularında ortaya çıkmaktadır. Yönetim danışmanlığı bu noktada
sorunların değerlendirilmesi yoluyla çözümler üreterek ve öneriler sunarak hizmet verir.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri İşletmelere Nasıl Fayda Sağlar?

Yönetim danışmanları, işletmelerin sorunlarına çözüm önerileri üretmenin yanı sıra
verimliliği sağlamaya yönelik çalışmalara da odaklanır. Müşteri portföyü ve hedef kitle
hakkında doğru bir şekilde analiz yapılması verimliliği önemli ölçüde etkileyen faktörlerin
başında gelir.
Yönetim danışmanları analitik düşünebilme özeliğine sahip, tecrübeli, çözüm odaklı, dikkatli
ve yenilikçi kişilerdir. Söz konusu özellikleri taşıyan profesyonellerden yönetim danışmanlığı
hizmeti almak işletmeler açısından pek çok faydayı beraberinde getirir.
-Siparişlerde gecikme yaşanması önlenebilir.
-Üretim hızlandırılabilir ve kayıplar azaltılabilir.
-Zaman ve iş gücünden tasarruf edilebilir.
-Müşteri ilişkileri geliştirilebilir ve müşteri memnuniyeti oranları artırılabilir.
-Kaliteli bir çalışma ortamı tesis edilebilir.
-Ürün çeşitliliği artırılabilir.
-Mevcut ürünlerin geliştirilmesi sağlanabilir.

managment-consultin2

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Nedir?

İşletmelerin, şirketlerin kurumsallaşma sürecinde bulunması gereken yönetim kurulu ve
denetim kurulu gibi yapıları oluşturmak üzere sunan danışmanlık hizmeti, kurumsal
yönetim danışmanlığı olarak adlandırılır. Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti kapsamında en önemli amaç şirketlerin faaliyetlerinde devamlılık, üretimin ve verimliliğin
sekteye uğramamasını sağlamaktır. Ayrıca üst yönetim kadrosunun, yönetim kurulu
üyelerinin ve diğer yapıların düzene oturtulması, aynı doğrultuda ilerlemesinin sağlanması
için gereken çalışmalar da yürütülür.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı Nedir?

İşletmeler açısından en önemli unsurlar arasında yer alan müşteri memnuniyeti, ürün
kaliteli, çalışan memnuniyeti ve iş verimliliği gibi faktörlerin ortak bir güç olarak kullanılması
stratejik yönetim danışmanlığı olarak adlandırılır.
Stratejik yönetim danışmanlığının temel amacı; şirketleri değişimlere kısa süre içerisinde
ayak uydurabilecek hale getirmek, mümkünse bu değişime liderlik yapacak konumda
bulunmasını sağlamaktır. Bu alanda dikkat edilmesi gereken belirli bir plan yapmak ve bu
plana sadık kalmak değil, her zaman en iyiye erişmek üzere planları ve çalışmaları optimize
etmektir.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında işletmelerdeki üretim süreçleri planlanır.
İşlerin takibi ve zamanın etkili bir şekilde kullanılması sağlanır. Veriler toplanır, ilgili
birimlere raporlama yapılır ve bu şekilde hataların giderilmesi söz konusu olabilir. Yönetim
danışmanları aynı zamanda beklenmedik her duruma karşı plan hazırlayarak toplantı
yönetimiyle problemlerin çözülmesini ve kurumsal kültürün oluşmasını sağlar. İşletme
içinde iletişim teknikleri eğitimi verilerek iletişim kanalları artırılır ve güçlendirilir.
Ortaya konan hedeflerle kuruluşun yönetimi sağlanır. Bu kapsamda hem çalışanlar hem
müşterilerle yapılan memnuniyet anketleri kapsamında düzeltilmesi gereken bazı konular
ele alınabilir. Çalışma ortamını iyileştirmek için fiziksel ve psikolojik iyileşme ve motivasyon
optimize edilir. Etkili bir denetleme ve kontrol mekanizması oluşturularak iç denetim sistemi
kurulur. Ürünler, prosesler ve entegre yönetim sistemiyle ilgili önleyici ve düzenleyici
faaliyetlerin yer aldığı bir sistem anlayışının geliştirilmesi mümkün olur.
Stratejik danışmanlık kapsamında bağımsız danışmanlar şirketlere strateji geliştirme ve
operasyon iyileştirmenin yanı sıra finansal planlama ve kurumsal değişim projeleri
aracılığıyla da katkı ve destek sağlar. Her işletmede kurumsal stratejik planlamaya ihtiyaç
duyulması son derece olağan bir durum olup böylece firma çalışanları, yönetim görevleri ve
hedefleri çok daha kolay bir şekilde belirlenebilir.
Stratejik danışmanlık toplam kalite, yalın üretim, yeniden yapılanma, süreç yönetimi,
müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi araçların sinerji yaratacak şekilde birlikte
uygulanmasına odaklanılır. Değişimin ve rekabetin her geçen gün daha da hızlanması ve
küreselleşme nedeniyle her sektörde stratejik planlamanın ve stratejik danışmanlığın önemi
giderek artmaktadır. Bu nedenle stratejik danışmanlık hizmetinden faydalanan işletmelerin
sayısında önemli bir artış göze çarpmaktadır.
Yönetim danışmanlığı şirketleri alanında uzman ve deneyimli profesyonellerin bilgilerini ve
tecrübelerini belirlenen zaman içinde hizmet olarak talep eden işletmelere ve bireylere
sunar. Verilen hizmetler öncelikle yönetim danışmanlığı hizmeti olmakla birlikte buna ek

olarak üretim danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, insan
kaynakları danışmanlığı, AR-GE danışmanlığı, finans ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri
de sunulur.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?