Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

limited şirket nedir nasıl kurulur

Şahıs şirketiniz var ve işlerinizi büyütmek, devlet desteklerinden daha kapsamlı yararlanmak ya da ortağınız ile birlikte iş hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız bir Limited Şirket kurmalı; mevcut şirketinizi Limited Şirket olarak dönüştürmelisiniz. Limited şirket kurmak kurumsal açıdan oldukça prestijlidir. Şahıs şirketlerinden bağımsız olarak şirketin şahıs isminden bağımsız bir unvanının olması, limited şirketin kendi sorumluluklarının getirdiği güven ve bankalar nazarında sahip olunan kredibilite gibi pek çok avantaja sahip olmak ve mevcut işinizi büyütmek için bir limited şirket açmanız gerekir. Belirli bir gelir dilimine kadar şahıs şirketi açmak avantajlı gözükürken aylık düzenli gelir ve gider dengenizi inceleyen mali müşaviriniz sizin için limited şirket açmanın zamanı geldiğini de söyleyecektir. Şahıs şirketlerinde vergi oranları kazanılan miktara göre belirli limitler aralığında değişkenlik gösterirken, limited şirketlerde vergi oranları sabittir.

Limited Şirket Kurmanız İçin 4 Neden?

 1. Limited şirket unvanı şahıs şirketleri ile kıyaslandığı zaman çok daha prestijlidir. Bu nedenle farklı yatırımlar yapmak ya da yatırım almak istiyorsanız, kurumsal kimliğiniz işinize duyulan güvende önemli bir yere sahipse limited şirket olmak için çalışmalara başlamanız gerekir.
 2. Limited şirket kurmanın belirli bir gelir seviyesi üzerinde ciddi vergi avantajları vardır. Bu avantajlardan yararlanabilmek için şahıs şirketini limited şirkete çevirebilir ya da şahıs şirketinin kapanış işlemlerini yapıp yeni bir şirket açabilirsiniz. Bu noktada mali müşaviriniz en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.
 3. Şirketiniz büyüdü ve artık daha büyük rakipler ile yarışıyorsunuz. Bu noktada hem ortaklık yapınızın daha iyi belirlenmesi hem de şirketinizi büyütmek için alacağınız desteklerin artması için limited şirket yapısına geçiş yapabilirsiniz.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmak için öncelikle bir şirket adı belirlenmesi gerekir. Şahıs şirketlerinden farklı olarak Limited Şirketlerin tüzel kişiliği, şahıslardan bağımsız olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle bir şirket ismi belirlemek ve gerekli görülüyorsa da marka tescili gibi süreçlere şirket kuruluşu ile başlanması tavsiye edilir. Şirket adını belirlerken dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar vardır. Yabancı kelimeler, dil, din, ırk üzerinden ayrıştırmaya neden olabilecek ifadeler, argo sözcükler ve söz öbekleri gibi şirket kuruluşunda kullanılamayacak kelimeler belirli kısıtlamalara tabi tutulmaktadır. Bu nedenle mali müşaviriniz ile yapacağınız görüşmede şirket ismi / unvanı ile ilgili kısıtlamaları öğrenebilir, dilerseniz şirket adı için aklınızdaki tercihleri mali müşaviriniz ile paylaşarak uygun olup olmadıklarını öğrenebilirsiniz. Unvanda faaliyet konularından en az birinin bulunması gerekir. Konuyu gösteren kelimelerde kısaltma işlemi yapılamaz. Şirketin ismine/unvanına karar verildikten sonra en az 10,000 TL olacak şekilde bir sermaye belirlenmelidir.

Her şirketin yasal bir adresi olmak zorundadır. Kendi evinizin bir odasını çalışma alanı olarak düzenleyecekseniz de sanal bir ofisi adres olarak göstereceksiniz de yasal adres işlemlerini tamamlamanız gerekir. Şirket adresini belirlerken kira sözleşmesini göstermek, söz konusu sözleşmeye tabi mülkün ne kadarını iş için kullanacağınızı belirtmeniz gerekir. Bu husus kendi evinizi şirket adresi olarak kullanacağınız zaman oldukça önemlidir. Çünkü şirketlerin kuruluşunda kira sözleşmesi üzerinden ödenen stopaj vergisi, kiraya bağlı olarak hesaplanır. Eğer evinizin sadece bir odasını iş için kullanacaksanız odanın metrekaresine bakılarak kira değeri belirlenir ve sonrasında stopaj ödemeleri için bu metrekare hesabı kullanılır. Bu hesap aynı zamanda eve gelen faturaların vergilendirme sürecine dahil edilmesi açısından da önemlidir.

Unvan ve adresin belirlenmesinden sonra muhasebeciniz sizden gerekli evrakları ve vekaletnamaleri isteyecektir. Mali müşaviriniz şirketinizin ana sözleşmesini MERSİS sistemi üzerinden hazırlar. Bu adımdan sonra şirketinizin vergi kimlik numarası belirlenir. 2018 yılında çıkan yeni bir karara göre Limited şirketlerin sermayesinin %25’ini bloke etme şartı kalkmıştır. Taahhüt ettiğiniz sermayeyi 24 ay içinde ödeyebilirsiniz. Şirket ana sözleşmesi sistemden onaylandıktan sonra, kuruluş için bağlı olunan Ticaret Odası’na gidilmesi gerekir. Hangi bölgeye hangi saatte gidileceğini randevu sisteminden belirleyebilirsiniz.

Ticaret odasına giderken işlemler için yanınızda götürmeniz gereken evraklar vardır.

 • Oda Kayıt Dilekçesi
 • Oda Kayıt Beyannamesi (tüm ortakların fotoğrafları olması gereklidir)
 • Şirkette yabancı ortak varsa, Kuruluş başvuru formu

Kuruluş işlemleri esnasında ortaklar Ticaret Odası’nda bulunamıyor ise yerine vekalet verdikleri mali müşavir gidebilir. Mali müşavir noterden şirket kuruluş vekaleti çıkartabilmektedir. Şirket kuruluş vekaletinin fiyatı 95 TL’dir.

Kuruluş esnasında Ticaret Odası’na yapmanız gereken ödemeler vardır.

 • Kuruluş ve Tastik: 50 TL
 • Tescil ve İlan: 1.100 TL
 • İlan Giderleri: 10 TL
 • Oda Gazete Abonelik: 40TL
 • Kaydiye: 220 TL
 • Açılış Defter Tasdik: 140 TL
 • Rekabet Payı: 4 TL

Tutarlar şirketin ana sözleşmesine göre değişiklik gösterebilir.

Evraklarınızı eksisiz olarak teslim edip, tüm ödemelerinizi yaptıktan sonra Limited Şirketi kuruluş başvurunuz onaylanır. Tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınır.

2018 yılında yapılan bir değişiklik ile birlikte kuruluş esnasında defter tasdikleri de yapılmaktadır.

Bir limited şirketi için tasdik edilmesi gereken defterler;

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Yönetim Kurul Karar Defteri
 • Ortak Pay Defteri

Şirketinizin ana sözleşmesi Ticaret Tescil Müdürlüğü’nde tescil edilecektir. Tescil işleminden sonra noterden imza sirküleri ve mali müşaviriniz için vekalet çıkarılır. Şirketin ortakları noterde şirket unvanı altına imza atar. Sonrasındaki tüm işlemler için bu imzalanan belgenin kullanılması mümkündür. İmza sirküleri için masraf ortalaması 220 TL’dir. Ana sözleşmenin uzunluğuna göre masraf artabilir. Mali müşaviriniz için noterden çıkartmanız gereken vekaletnamenin ücreti ise 142 TL’dir. Şirket tescilinden sonra mali müşavirinizin vekaleti ile bazı belgeler toplanarak vergi dairesine gitmeniz gerekmektedir.

Bu evraklar;

 • İşe Başlama Bildirim Formu
 • İşe Başlama Bildirim Formu
 • Kira sözleşmesi veya tapunun fotokopisi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi fotokopisi
 • Tescil ve İlan Dilekçesidir.

Limited Şirketi Kurmanın Avantajları

limited şirket nasıl kurulur

Limited şirketlerin ortaklık yapısı şahıs şirketlerine göre farklıdır. Bu sayede şirkete başka ortaklar kabul edilebilir ya da şirketin bir kısmı farklı şirketlere pazarlanabilir.

Limited şirketleri şahıs şirketlerine göre daha prestijlidir. Kurumsal yapıya daha uygundurlar. Banka ve resmi daireler tarafından daha güvenilir görülür. Bu sayede Limited Şirketlerine bazı olanaklar konusunda daha esnek davranılmaktadır.

Limited Şirketleri ortakları sabit vergi olanaklarından faydalanabilir. 2019 yılı için bu fırsat %22’dir.

Limited Şirketi Kurmanın Dezavantajları

Limited Şirketlerinde defter masrafları şahıs şirketi defter masraflarına daha fazladır. Defter tutma ücreti şirketin faaliyetlerine göre ve büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Bu ücretlendirme her şehrde farklılık göstermektedir. Ücretlendirmeler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından belirlenir. Taban fiyatların altında hizmet vermek yasaktır.

Bunların dışında limited şirket kurmanın değil şirket kurmanın dezavantajı olarak nitelendirilen ancak size, işinize ve ticari varlığınıza şirketleşmenin kattığı değeri göz önünde bulundurduğunuz zaman dezavantaj olarak görülmemesi gereken bazı düzenli ödemeler vardır. Bu ödemeler tüzel kişiliğiniz ne olursa olsun yapmanız gerekenler ödemelerdir.

Her ay ödenecek ödenecek tutarlar; katma değer vergisi,  çalışanınız varsa sigorta primi, BAĞ-KUR primi ve Mali Müşavirlik ücretidir. Üç ayda bir ödenmesi gereken kalemler; Stopaj ve Kurumlar Geçici Vergidir. Yılda bir ödenmesi gerekenler ise; yasal defter tasdikleri, yıllık kurumlar vergisi ve meslek odası üye aidatıdır.

Sorun / Yorum Yapın

WhatsApp Şimdi görüşme başlatın...