SMMM Armağan Yörük

Türkiye’de Şirket Kurmak

Türkiye; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da benzersiz bir ticaret konumuna sahiptir. Bu nedenle uzun yıllardır uluslararası yatırımları kendine çekmeyi başaran bir ülkedir. Birçok kamu ve uluslararası şirket bu doğrultuda ülkemizin merkezi şehirlerinde operasyonlarını kurmayı tercih etmektedir. 

Türk Doğrudan Yabancı Yatırımcı Yasası uluslararası yatırımcıların yerli yatırımcılarla aynı haklardan ve yükümlülüklerden yararlanmasına imkan veren adil fırsatlar fikri üzerine tesis edilmiştir. Aynı kurallar şirket ya da işletme kuran ve hisse devri yapan yabancılar için de tıpkı yerli yatırımcılara uygulandığı şekilde geçerli olmaktadır. Uluslararası yatırımcılar uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ile halka arz süreçlerini destekleyen, operasyonların şeffaflığını sağlayan ve ülkemizdeki iş ortamının Avrupa düzenlemeleriyle uyumluluğunu sağlayan kurumsal bir yönetim çerçevesi oluşturan TTK’da listelenen şirketlerden herhangi birini kurabilmektedir.

Türkiye şirket kurmada bürokrasiyi ortadan kaldırıp giderleri ve süreçleri azaltmaya buna bağlı olarak yatırım ortamını iyileştirme için iş yapmayı kolaylaştıran önlemler uygulamaktadır. Sonuçta Türkiye’de şirket kurmak yalnızca Ticaret Odaları’nda bulunan ve ticaret merkezi olması gereken Ticaret Sicil Müdürlükleri aracılığıyla yapılır. 

Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

TTK’ya göre firmaların, kurumsal ve kurumsal olmayan olarak iki şekilde oluşturulması mümkündür. Kurumsal formlar anonim şirket ve limited şirkettir. Kayıt prosedürü genellikle şirket şeklinin belirlenmesinin ardından bir haftadan daha çok sürmez. Yabancı yatırımcı Türkiye’de şirket kurmadan önce belirli bir miktar sermayeye sahip olmalıdır.

Türkiye’de Anonim Şirket Kurmak

Türkiye’de anonim şirket kurmak ya da Türkiye’de limited şirket kurmak isteyen yabancıların şirket kurma işlemlerini gerçekleştirmek için resmi başvuruda bulunmadan önce bazı işlemleri ve şirket kuruluşuna ilişkin ön hazırlıkları tamamlamalıdır. Bu kapsamda kurulmak istenilen şirket türünün tespit edilmesi, şirket kapsamında yürütülecek faaliyetlerin muhteviyatına göre bir ana sözleşme hazırlanması ve şirkete ilişkin fiziki gereksinimlerin karşılanması gerekir. Bu hazırlık sürecinde konunun profesyonellerinden destek alınması süreçlerin aksaksız bir şekilde ilerlemesinde önemli rol oynar.

Anonim şirketler kanunen yasaklanmayan her tür ekonomik amaç ve konuda faaliyet göstermek için kurulabilir.TTK’da belirtildiği gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle kurulan anonim şirketler kuruluşu izleyen 30 gün içinde şirketin kurulduğu yer ticaret siciline kaydedilir. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmasıyla beraber şirketin kuruluş aşaması tamamlanmış olur. Ticaret sicil kaydının yapılmasıyla birlikte şirket tüzel kişilik kazanır.

*Anonim şirket kurmak için gereken bilgi ve belgeler hazırlanır.

*Şirket esas sözleşmesi hazırlanır.

*Hazırlanan esas sözleşme MERSİS sistemine kayıt edilerek kayıt numarası alınır. MERSİS kayıt numarasıyla notere gidilip kayıt numarası iletililir. Esas sözleşme ortaklar tarafından imzalanır ve onaylanır. Noterde, şirketi temsile yetkili kişinin Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi hazırlatılır. Ayrıca işe başlama bildirimi sürecinde vergi dairesine iletmek üzere noter onaylı kimlik sureti düzenlenir.

*MERSİS sistemine kayıttan sonra potansiyel vergi numarası alınır. Alınan potansiyel vergi numarası şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra şirketin vergi numarası olur.

*Potansiyel vergi numarası ve noterden alınan belgelerle beraber bankadan şirket hesabı açılarak sermayenin en az %25’i hesaba yatırılıp bloke koydurulur. Bankadan blokeye ilişkin belge alınır. Şirket kuruluşundan sonra bloke kaldırılabilir ve şirket yetkilisi nakit olarak bu tutarı çekebilir.

*Ticaret siciline ve vergi dairesine gerekli belge ibrazları yapılır.

*Eğer sanayi alanında faaliyet gösterecek bir şirket kurulduysa Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolması gerekir.

*Belediye işlemleri tamamlanır.

*Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından şirket ticari faaliyetlerine başlayabilir.

Türkiye’de Limited Şirket Kurmak

*Limited şirket kanunen yasak olmayan her tür ekonomik amaç ve konu için kurulabilmektedir. Esas sermayesi en az 10.000 TL olabilen limited şirket en az bir ve en çok elli ortakla kurulabilir.

*Limited şirket kurmak için gereken bilgiler ve belgeler hazırlanır.

*Şirket esas sözleşmesi hazırlanarak tüm ortaklar tarafından imzalanır. İmzaların noterde tasdik ettirilmesi ya da direkt sicil müdürlüğü huzurunda atılması şartı aranır.

*Hazırlanan şirket ana sözleşmesi MERSİS sistemine girilerek potansiyel vergi numarası alınır. Alınan potansiyel vergi numarası şirket kuruluşundan sonra limited şirketin geçerli vergi kimlik numarası olur.

*Tescil için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvuruda bulunulur ve başvurunun limited şirket müdürlerinin tümü tarafından imzalanması gerekir.

*Şirket sözleşmesinin tamamı kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalandığı tarihi izleyen 30 gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olur.

*Şirket ticaret siciline tescille birlikte tüzel kişilik kazanarak resmen kurulur.

*Şirketin tescilinin ardından gerekli belgeler ibraz edilerek vergi dairesine başvuruda bulunmak gerekir.

*Kurulan şirketin sanayici olduğu durumlarda Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na gerekli belgelerle kayıt ettirilir.

*Gerekli evraklar hazırlanarak belediye işlemleri tamamlanır.

*Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından şirket ticari faaliyetlerine başlayabilir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

*Doğrudan yabancı yatırımlarının devletleştirilmesi veya kamulaştırılması konusunda sınırlama vardır.

*Yabancı yatırımcılar, Türkiye’de elde ettikleri kar ve bazı harici gelirleri, ülke dışına serbestçe transfer edebilirler.

*Yabancı personel istihdamı açısından çalışma izni kolaylığı vardır.

*İrtibat bürosu ve şube açma hakları bulunur.

*Ayrıca bazı vergisel avantajlar söz konusudur.

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 08:30 – 18:00

Salı: 08:30 – 18:00

Çarşamba: 08:30 – 18:00

Perşembe: 08:30 – 18:00

Cuma: 08:30 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 15:00

Pazar: Kapalı

Google Yorumlar

dnz ayn
dnz ayn
2023-09-25
2 senedir birlikte çalıştığımız, bilgisinden ve deneyiminden çok memnun kaldığımız mali müşavirimiz. Hem kendisine hem de her sorumuza yanıt veren proaktif ekibine çok teşekkür ediyorum. En güncel gelişmeleri kendisinden öğreneceğimiz, gönül rahatlığı ile çalışacağımız nice senelerimiz olsun.
Saim Çeştepe
Saim Çeştepe
2023-08-07
Armağan Bey ile yaklaşık 2 yıldır birlikte çalışıyoruz, Şirket kurulumu ve sonrasında çok desteğini gördük.Mevzuatlara hakim olması ve sorduğumuz her soruya detaylı bilgi vermesi ile ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bize her seferinde hatırlatıyor. İş hepimiz için çok önemli ve alanında yetkin pekçok mali müşavir var. Armağan beyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği Güler Yüzlü, Saygılı ve Dürüst Yaklaşımıdır.
More Dijital
More Dijital
2023-07-12
BİLGİ beş harflidir dört harfi İLGİ den gelir Bilgisi ve ilgisiyle işini çok titiz yapan bir Kurumla çalışmak keyif veriyor Teşekkürler. Daima başarı sizlerle olsun Sevgiler Kaan
mehmet izbudak
mehmet izbudak
2023-06-17
İşinde çok profesyonel kesinlikle tavsiye ederim.
Ecemnur Dereli
Ecemnur Dereli
2023-06-09
Profesyonel, güvenilir ve etkili hizmetleriyle her zaman işlerimizi kolaylaştırıyor. Güncel bilgilere sahip olan ve sorularımıza hızlı bir şekilde cevap veren Armağan Yörük ve ekibine çok teşekkür ederiz.
Hassan KhooshehChin
Hassan KhooshehChin
2023-06-08
Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Armağan bey ile yabancı hissedarlı bir anonim şirket kurmak için birkaç kez görüştüm. Ermegan Bey’i tecrübeli, bilgili ve çok yetenekli buldum. Bana çok yardımcı oldu. En büyük çabaları, ilgileri ve yönlendirmeleri, yasal prosedürü ve müvekkil çıkarları doğrultusunda takip etmektir. Onla çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim.
Zafer DERİN
Zafer DERİN
2023-06-07
Sevgili Armağan Yörük ile Logo Tiger Enterprise kullanan bir müşterimizde maliyet muhasebe yapmak üzere ilk tanışmamız oldu. 2 gün içinde maliyet muhasebesinin çalışma konusunda çok büyük yol kat ettik. Cunku elinde tüm veriler, kontroller, raporlar hazırlanmış bizim programdan doğruluğu test etmek hiçte zor olmadı. 2018 yılında genç, dinamik, işini çokta iyi yapan, disiplinli, istediği sonuca varana kadar yılmayan, gecesi ve gündüzü olmayan harika bir insan. 5 yılda kendisini her yönden çok geliştirdi. istediği noktaya bana göre geldi, kendisine göre hala çok yolu var. Yolun açık sevgili kardeşim. Ara da sıra da kahve de içelim:):)
Berrin Hanlıoğlu
Berrin Hanlıoğlu
2023-06-07
Sevgili Armağan bey ile uzun zamandır çalışma fırsatını buldum. Çalıştığım şirketlerde gördüğüm sadece danışmanlığı ve tecrübesi değil, dostane ve güvenilir kişiliği ile her konuda verdiği destektir. Şirkete mali danışmanlıkla birlikte kattığı vizyon ile hep bir adım büyümeyi hedef kılmak. Başarılarınız daim olsun.
Ez Qu
Ez Qu
2023-06-06
Hizmetinizden çok memnunum. İyi ki varsınız Armağan Bey. Kesinlikle Sizinle yolumu devam etmek isterim.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?