SMMM Armağan Yörük

Huzur Hakkı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kimlere Verilir?

Şirketlerde, vakıflarda, derneklerde yönetim kurulu üyeleri ilgili kurumun işleriyle ilgili çeşitli kararları almak için düzenli olarak ya da gerekli hallerde toplantılar yaparak bu toplantılar için zaman ve mesai harcarlar. Harcanan zaman ve mesai kapsamında yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılır. Huzur hakkı pay dağıtımı değil hizmet karşılığı alınan bir ücret türü olduğundan vergilendirmeye tabi tutulmaktadır.

Huzur hakı ödemeleri genel kurula gerek kalmadan yönetim kurulu kararıyla yapılabilmektedir. Bununla birlikte huzur hakkı ödemesi genel kurul ile de tescillenebilir. Huzur hakkı ödemeleri bazı durumlarda toplantı başına yapılırken bazı durumlarda gün, ay ya da yıl cinsinden hesaplanabilir. Huzur hakkı ödemeleri muhasebe gideri olarak gösterilebilmekte olup huzur hakkı ödemesinde söz konusu yönetim kurulu üyesinin müdürlük icra edip etmediği önem taşımaz.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Huzur hakkı ödemesi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, limited şirketlerde müdür sıfatına sahip ortaklara ve müdür olmayan ortaklara yapılabilir.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Huzur hakkı hesaplaması yapılırken ilk olarak stopaj yani gelir vergisi ve damga vergisi oranları düşülmelidir. Bunun nedeni huzur hakkının vergilendirmeye tabi bir ödeme olmasıdır. Stopaj vergisi kesintileri artan oran sistemine sahip olduğundan dolayı huzur hakkı hesaplaması yapılırken öncelikle brüt ücret üzerinden stopaj oranı belirlenmelidir. 

İlk huzur hakkı ödemesinde brüt toplamın 15 bin TL olduğu varsayılırsa stopaj vergisinin 2021 yılı oranları 24 bin TL’ye kadar %15 olduğundan stopaj 2.250 TL olur. Bir sonraki huzur hakkı ödemesinde yine brüt 15.000 TL olduğu varsayılırsa önceki ödemeyle beraber kümülatif brüt miktarı 30.000 TL olarak hesaplanır. Bu nedenle ödenecek 15.000 TL’nin yasal sınır olan 24.000 TL’den çıkartılmasıyla bulunan 9.000 TL’nin stopaj oranı %15, geri kalan 6 bin TL’lik kısım ise daha üst vergi limiti olan %20 oranı üzerinden hesaplanmalıdır.

2021 yılı için stopaj vergisi oranları şu şekildedir:

  • 24.000 TL’ye kadar %15,
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, geri kalanı için %20,
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, geri kalanı için %27,
  • 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, geri kalanı için %35,
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, geri kalanı için %40.

Stopaj vergisi hesaplandıktan sonra damga vergisi de hesaplanmalıdır. 2021 yılı itibarıyla damga vergisi binde 9,48 oranında olup vergiler hesaplandıktan sonra ortaya çıkan rakam huzur hakkı ödemesidir.

Huzur Hakkı Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Huzur hakkı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan en önemlisi bordrodur. Huzur hakkı ücret sınıfına giren bir ödeme türüdür. Bu nedenle asgari geçim indirimi kapsamında yer alır ancak sigorta primi kapsamında bulunmaz. Bu nedenle huzur hakkı ödemesi için bordro düzenlenmesi zorunlu değildir.

Diğer yandan huzur hakkı kapsamında yapılacak olan ödemeler söz konusu şirketin mali yapısıyla uyumlu ve kabul edilebilir olmalıdır. Eğer ilgili şirketin mali yapısıyla uyumlu olmayan, uygunsuz ve şüphe uyandıran huzur hakkı ödemeleri söz konusuysa yasal olarak örtülü kazanç elde etmekle itham edilmesine neden olabilir. Bu kapsamda maddi cezanın yanı sıra farklı yasal işlemlerle karşı karşıya kalınması riski vardır.

Huzur Hakkının Vergilendirilmesi

Sermaye şirketlerinde şirketten para çekme durumu söz konusu olduğunda kurumlar vergisine ek olarak %15 stopaj ödenmesi gerekliliği vardır. Ancak şirketten alınan ücretin huzur hakkı olarak alındığı durumlarda gelir vergisi dilimlerinde vergilendirme yapılması ve şirket defterine gider kalemi olarak kaydedilmesi mümkündür. 

Huzur hakkı ödemeleri için noter tasdiki gerekmemekle birlikte ileride herhangi bir itiraz oluşması riskinden dolayı tescil durumunun göz önünde bulundurulması faydalı olabilir. 

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?