SMMM Armağan Yörük

Apartman İşyerlerinin SGK Bildirimi ve Kapıcı Sigortası Nasıl Yapılacak?

Konut kapıcılığında çalıştırılmakta olan sigortalıların SGK’ya bildirilmesi için geçtiğimiz yıl Kolay İşverenlik uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama sayesinde söz konusu sigortalıların ücretleri, gün sayıları ve yararlandıkları prim teşvikine ilişkin kanun numarası bir sefere mahsus olmak üzere uygulamaya kaydedildiği durumlarda her ay otomatik olarak hizmet ve tahakkuk oluşturulmaya başlanmıştır. Yine bu uygulama kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmemekte, damga vergisi ödemesi de yapılmamaktadır.

Konut kapıcılarının bildirimleri ile ilgili olarak e-Bildirge ile bildirim yapan apartman yöneticileri Kolay İşverenlik Uygulaması’na geçmemeleri durumunda 2020 yılının Ocak ayından itibaren MUHSGL’ya (Muhtasar Aylık Bildirgeye) geçmek zorundadırlar.

Apartman yönetimleri Kolay İşverenlik Uygulaması’na geçmeyi tercih etmemeleri durumunda, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurup;

  • Potansiyel vergi numaralarını almalı daha sonra bağlı bulundukları SGK Müdürlüğü’ne başvurarak SGK tescil kütüklerine vergi numaralarını kaydettirmeleri,
  • Vergi Dairesi’nden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi şifresi almaları, her ay için MUHSGK düzenlemeleri, MUHSGK’ya geçmeleriyle birlikte primlerini her ayın son gününe kadar SGK hesabına, damga vergilerini ise her ayın en geç 26’sına kadar vergi dairesi hesabına ödemeleri gerekmektedir.

Kolay İşverenlik Uygulaması’na geçiş internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için konut kapıcısı çalıştıran apartman yönetimlerinin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişecekleri ekrandan yapacakları beyan giriş işlemleri vasıtasıyla geçiş yapmaları gerekir. Beyan girişlerinin yapılmasını izleyen aylarda, sigortalının prim gününde ya da prime esas kazanç tutarında veya yararlanacağı prim teşvikinde değişiklik olması durumunda SGK Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekliliği oluşmadan yine aynı adres üzerinden güncelleme yapılması söz konusu olabilmektedir.

Apartman Yönetimi SGK Açılışı Nasıl Yapılır?

Sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm bulunan apartmanlarda yönetimin oluşturulması zorunludur. Apartman yönetiminin kurulması durumunda yapılması gereken diğer bir işlem ise SGK açılışıdır. 

Apartmanda yönetim oluşturulduktan sonra ana gayrimenkul kat malikleri tarafından sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Tüm kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici, ve denetçiler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlü bulunmaktadırlar. 

Ana gayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında ya da  bunlarla yönetici ve denetçiler arasında ya da denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülmekte ve karara bağlanmaktadır. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühürüyle tasdikli bir deftere yazılmalı, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanmalı; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koymalıdırlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülmelidir.

Apartman yönetiminin kurulmasıyla birlikte SGK açılışı yapılması için öncelikle SGK açılışı için yönetim kurulu kararı alınmalıdır. İşyeri bildirgesi doldurulmalı, ekine kat maliklerinin isim soy isimlerini ve T.C.kimlik numaralarını gösteren liste, yönetim kurulu karar örneği, yöneticinin ikametgah ilmuhaberi ve nüfus cüzdanı örneği eklenmelidir. Bu bilgi ve belgelerle bulunulan yerdeki Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü’ne SGK açılışı için başvuru yapılmalıdır.

Kapıcı çalıştıran apartmanların kapıcı sigortası yaptırmak için iş yeri tescili yaptırıp sicil numarası alması zorunludur. İş yeri tescil numarası olmadan apartman sigortalı kapıcı çalıştıramaz. Apartman yöneticileri ilgili belgelerle SGK’ya başvurarak iş yeri tescili yapabilir ve e-bildirge şifresi alarak e-bildirge sisteminden kapıcı sigortasını başlatabilirler. Apartman yönetimi olarak kapıcının sigortasının yapılması için iş yeri tescil ve e-bildirge şifresi alınması için karar alınmalıdır. Bunun için; 

“………… TC kimlik numaralı kişinin apartmanımızda kapıcı ve apartman görevlisi olarak çalışması için apartmanımızın iş yeri tescil, e bildirge şifre ve kapıcının SGK girişinin e bildirge üzerinden yapılmasına karar verilmiştir” şeklinde bir karar alınması mümkündür.

Konut Kapıcılığında Kolay İşverenlik

Konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01/03/2019 tarihi itibarıyla kolay işverenlik kapsamına alınmış bulunmaktadır. 1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı iş yeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden iş yeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek yoktur. Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmektedir.

İlk kez sigortalı çalıştırılmaya başlanması nedeniyle iş yeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimleri, internet (e-Devlet) üzerinden iş yeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçebilirler. Ayrıca işverenlerden iş yeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmaz.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kuruma verilmez.

Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar öderler. İşverenlerce beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve kazanç üzerinden oluşturulmaya devam eder.  Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?