SMMM Armağan Yörük

Konaklama Faturası Nasıl Kesilir?

Konaklama Faturası Nasıl KesilirOtel ve benzeri tesislerde e-fatura kullanma zorunluluğu olduğu gibi 1 Ocak 2023 tarihinde  yürürlüğe giren 0059 numaralı konaklama vergisi nedeniyle konaklama faturası kesilmesi de gündeme gelmiştir. Buna bağlı olarak otel, kamping ve pansiyon gibi işletmelerde KDV ile birlikte %12’ye ulaşan vergi ödemeleri yapılması gerekmektedir. Sonuç itibarıyla geçici sürekli konaklama hizmeti karşılığı alınan KDV harici ücretlerden konaklama vergisi oranı düşürülüp vergisinin ödenmesine ek olarak düzenlenen e-faturalarda gösterilmesi gerekir. 

Konaklama Faturası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Konaklama faturası düzenlemek, standart bir e-fatura düzenlemekten farksızdır. Önemli olan konaklama faturasının hesaplanması sürecidir. Bu kapsamda, konaklama ücreti altında verilen ek hizmetler unutulmamalıdır. Geceliği KDV hariç 10.000 TL olan bir otel odasında bu ücret içerisine kahvaltı ve diğer imkanlar dahilse, konaklama vergisinin matrahı 10.000 TL olarak uygulanır. 5.000 TL yalnızca odada kalma ücretiyse, diğer hizmetler verginin konusunu oluşturmayacaktır.

Diğer bir önemli nokta, konaklama için ödenecek %10’luk KDV 10.000 TL üzerinden ayrı hesaplanır. %2’lik konaklama vergisi oranı da yine aynı oran üzerinden hesaplanmakta olup KDV’li fiyat üzerinden hesaplanmamaktadır.

Konaklama Vergisi Nedir?

Konaklama hizmet bedeli üzerinden alınan vergi, konaklama vergisi olarak adlandırılır. Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında; motel, otel, pansiyon, tatil köyü, termal tesis, apart otel, kamping, misafirhane, yayla evi ve dağ evi gibi tesislere konaklama vergisi uygulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda çadır, çadır araba, motokaravan, çekme karavan ve bungalov gibi yapılarda geceleme yapıldığında da konaklama vergisi alınması söz konusu olacaktır.

Ayrıca konaklama hizmeti sunan tesislerin tümünde verilen hizmetler de vergiye tabi olmaktadır. Geceleme hizmetiyle birlikte satılan yeme, içme, eğlence hizmetleri, havuz, aktivite, spor ve termal alanların kullanımı gibi hizmetlerin tümünün vergiye tabi olduğu ifade edilmektedir. Sağlıklı yaşam tesisleri ile eğlence merkezleri gibi tesisler de uygulama kapsamında yer almaktadır.

Konaklama Vergisini Kim Öder?

Konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisleri fiilen işletenler konaklama vergisi mükellefi olma özelliğine sahiptir. Tesisin mülkiyetinin işletmeciye ait olup olmaması, tesisin gerçek kişi, tüzel kişi, tüzel kişiliği olmayan teşekküller, kamu ya da özel sektör tarafından işletilmesi konaklama vergisi mükellefiyetini etkilemez. 

  • Oteller, butik oteller, moteller, apart oteller, pansiyonlar, tatil köyleri ve özel konaklama tesisleri gibi çeşitli konaklama tesisleri
  • Sağlıklı yaşam tesisleriyle bünyesinde konaklama tesisi olan termal tesisler
  • Çiftlik evi, yayla evi, köy evi, dağ evi, konaklama amaçlı mesire yerleri ve kampingler gibi kırsal turizm tesisleri
  • Tatil merkezleri, personel eğitim tesisleri, eğlence merkezleri, turizm kompleksleri ve özel tesisler gibi geceleme hizmeti sunan diğer tesisler
  • Lojman olarak tahsis edilmiş olanlar dışında kamunun ya da özel sektörün tasarrufunda bulunan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan konukevi, misafirhane, kamp ve dinlenme tesisi gibi tesisler
  • Uygulama otelleri
  • Yukarıda sıralananların dışında işyeri açma ve işletme belgesi ya da turizm işletme belgesi olmasından bağımsız olarak geceleme hizmeti sunan tüm tesisler
  • Geceleme hizmetleriyle konaklama tesis bünyesinde sağlanan diğer tüm hizmetler konaklama vergisi kapsamında bulunur.

Herhangi bir geceleme hizmeti sunmayan, mola noktası gibi tesislerde verinler hizmetler konaklama vergisine tabi tutulmaz. Sosyal hizmet kuruluşlarının korumaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara sunulan geceleme hizmetleri de konaklama vergisi kapsamına alınmaz.

 

Kimler Konaklama Vergisinden Muaf? Konaklama Vergisine İstisna Var mı?

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan konaklama vergisinde muaf olanlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere sunulan hizmetler konaklama vergisinden muaftır. Öğrencilere barınma hizmet sunma amacıyla işletilen öğrenci yurtları ya da pansiyonlarıyla öğrencilerin sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabildiği öğrenci kamplarında verilen hizmeti konaklama vergisinden istisna tutulmaktadır.
  • Diplomatik istisna kapsamında karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik hakka sahip mensuplarıyla uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına sunulan hizmetler vergiden muaf tutulmaktadır.

Konaklama KDV Oranı Nedir? Konaklama Vergisi KDV Matrahına Dahil Edilir mi?

Konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmez. Bu kapsamda konaklama vergisinin matrahı; verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne şekilde olursa olsun alınan ya da bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlere sağlanan ve parayla temsil edilebilen hizmet, menfaat ve değerler toplamından oluşmaktadır.

Sunulan konaklama hizmetine ilişkin vade farkı, kur farkı, fiyat farkı, prim ve faiz gibi çeşitli gelirler ve benzer adlar altında sağlanan her tür menfaat, hizmet ve değerler matraha dahil edilmektedir. 

Konaklama Vergisi Ne Kadar?

Konaklama vergisi %2 oranında uygulanmaktadır. Yayınlanan tebliğe göre, konaklama vergisi matrahına KDV dahil değildir ve vergi oranı da %2 olmaktadır. Sunulan konaklama hizmetine ilişkin vade farkı, kur farkı, fiyat farkı, prim ve faiz gibi gelirlerle benzer adlar altında sağlanan menfaat, hizmet ve değerler matraha dahil edilmektedir. Bedel döviz ile hesaplanacağı durumlarda; döviz, vergi yükümlülüğünün doğmasını sağlayan olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilmelidir.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette olan takvim yılının birer aylık dönemi şeklinde uygulanmaktadır. Her bir vergilendirme dönemine ilişkin konaklama vergisi, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi altıncı günü akşamına dek KDV yönünde bağlı bulunulan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti olmayanlar tarafından tesisin olduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilmektedir. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla uygulamaya alınan konaklama vergisinin vergi türü kodu 0059 olarak uygulanmaktadır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?