SMMM Armağan Yörük

Google AdSense Faturası Nasıl Kesilir?

faturası nasıl kesilir

Günümüzde reklamcılık yalnızca radyo ve televizyon gibi platformlarla sınırlı olmamakta ve internet üzerinden son derece ciddi reklamcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda internet üzerinden yapılan reklamcılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlar giderek artmaktadır. Bununla birlikte bu kazançların vergilendirilmesi hakkında yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı pek çok kişi elde ettiği ancak beyan etmediği gelirler nedeniyle vergi cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Google AdSense, internet reklamlarından elde edilen kazançların takibi ve analizi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesine imkan veren bir sistemdir. Google AdSense üzeriden bu amaçla birçok işlem yürütülmekte olup geriye ya da ileriye dönük reklam planlamaları da bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda kazançlara ilişkin istatistiksel veriler, reklamın hedef kitleri gibi faktörlerin de ilgili sistem üzerinden tespit ve takip edilmesi mümkündür. Bu nedenle Google AdSense şahısların ve şirketlerin yönlerini belirlemelerinde ve kazançlarını artırmalarında önemli rol oynayan etkili bir sistemdir. 

AdSense Nedir? Gelir Sistemi Nasıl Çalışır?

Google tarafından geliştirilen AdSense, web sitesi ve Youtube kanalı sahiplerinin çevrim içi içeriklerindeki reklamlar aracılığı ile para kazanmasını sağlayan bir sistemdir. AdSense, reklamları içerikle ve ziyaretçilerle eşleştirme yöntemi ile çalışır. Ardından reklam türüne bağlı olarak kullanıcı tıklamalarına ya da reklam gösterimlerine göre web sitesinde ya da Youtube kanalında gösterilen reklamlar için ödeme yapılır. 

Adsense geliri üzerinden vergi ödenmesi gerekliliği bulunmakla birlikte şimdiye kadar bu durum Maliye tarafından sıkı bir şekilde takip edilmiyordu. Ancak son dönemlerde internet üzerinden reklam geliri elde eden ve hesaplarına düzenli olarak para alanlara Gelir İdaresi tarafından davetiye gönderilmekte ve uzlaşmaya çağırma yöntemi ile vergi tahsilatına gidilmektedir. Her ne kadar çoğu influencer ve Youtuber gelir yurt dışından geldiği için vergi ödeme yükümlülükleri olmadığını dile getirse de yılın en az 6 ayını Türkiye’de geçiren kişilerin gelirin yurt içinden ya da yurt dışından gelmesinden bağımsız olarak vergi ödeme yükümlülüğü vardır. İnternet üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetlerden gelir elde eden kişilerin geriye dönük vergi ödeme yükümlülüğü de vardır.

Google reklam geliri hem Gelir ya da Kurumlar hem de Katma Değer Vergisi’ne tabidir. KDV için yalnızca yurt dışına yayın yapılması ve reklam tıklamalarının yurt dışından gerçekleştirilmesi durumlarında istisna mevcuttur ve bu tür gelirler için KDV’siz fatura kesilmesi gerekir. Google reklam gelirlerinin düşük rakamlar olduğu durumlarda şahıs şirketi yeterli iken rakamların aylık 25 – 30 bin liraları aşması durumunda limited ya da anonim şirket açılması gerekebilir. 

Adsense gelirinin vergilendirilmesi için ilk etapta bir şahıs şirketi kurulması yeterli gelir. Bunun dışında basit usul vergilendirme ya da kira vergisi gibi yıllık vergi beyannamesi verilecek vergilendirme şu anki vergi mevzuatı kapsamında mümkün değildir. 

Google AdSense Gelirleri Vergilendirilir mi?

Birçok şahıs ve şirket günümüzde Google AdSense üzerinden gelir elde etmekte olup bu kazançlar şahıs ve şirket özelinde farklılık göstermektedir. Sabit ücretin kazanıldığı dengeli bir sistem olmadığından kazançlar birçok faktöre göre değişebilir.

gelir sistemi

Google AdSense üzerinden elde edilen kazançlara yönelik fatura kesilebilmesi için vergiye tabi olma şartları sağlanmalıdır. Elde edilen kazancın sürekliliği ya da kazancın belirli bir miktarı aşması durumunda fatura kesilmesi mümkündür. Kazancı elde eden kişinin şirket olmadığı durumlarda fatura kesme işlemi gerekmediğinden vergi dairesine bildirimde bulunulması yeterlidir. Fatura işlemi oluşturulurken; faturanın tipi, vergi numarası ya da T.C.Kimlik Numarası, kişinin unvanı ve adresi, hizmete ilişkin açıklama, elde edilen kazanç miktarı, birim fiyat ve KDV oranı gibi bilgiler faturada belirtilmelidir.

Google AdSense’den elde edilen kazançlar;

  • Ay içerisinde elde edilen ödemelerin tümü için ay sonunda toplu bir fatura düzenlenmesi yoluyla faturalandırılabilir.
  • Fatura düzenlemesinin ödemeyi yapan kurum adına olması gerekir.
  • Düzenlenen fatura e-arşiv faturası olarak saklanabilir ve istenilen bir zamanda görüntülenebilir.

Google AdSense fatura kesim işlemi elde edilen kazanca göre değişiklik gösterebilmekte olup faturanın ay içindeki her kazanç için ayrı ayrı kesilmesine gerek yoktur. Toplam kazanç üzerinde KDV oranı yansıtılarak ay sonunda toplu fatura kesimi yapılabilir. Faturanın ödemeyi gerçekleştiren Google adına kesilmesi gerekir. Düzenlenmiş olan fatura herhangi bir kişiye ya da kuruma gönderilmek zorunda değildir. Yalnızca arşivlenip saklanabilir. 

Bununla birlikte Google AdSense üzerinden elde edilen gelir arızi olması ve ticari niteliğe dönüşmemesi durumunda vergiye tabi olmaz. Kazancın arızi olup olmaması kazancın elde edilme sayısına göre değerlendirilmekle birlikte genelde birden fazla şekilde ve sürekli kazanç elde edilmesi durumunda arızi olmaktan çıkar, ticari kazanç kapsamına girip vergiye tabi olur. Buna ek olarak söz konusu geliri elde eden kişi 29 yaşının altındaysa ve ilk kez bir şahıs şirketi kuruyorsa Genç Girişimci Desteği kapsamında 75.000 TL’ye  kadar gelir vergisi istisnasında yararlanması mümkündür.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?