SMMM Armağan Yörük

Muhasebeci Neler Yapar?

Muhasebeci Neler Yapar?

Günümüzde gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde faaliyet gösteren farklı ölçeklerdeki tüm işletmelerde muhasebe elemanları bulunur. Muhasebecilerin temel görevleri vergi kayıtlarının tutulması, yıllık bilanço oluşturulması, gelir ve gider analizlerinin yapılması şeklinde sıralansa da muhasebecilerin yükümlülüklerinin bunlarla sınırlı olmadığı net bir şekilde ifade edilebilir. 

Temel olarak gelir sağlayan farklı özellikteki işletmelerin finansal tüm süreçlerinin yürütülmesi, kayıt altına alınması, vergi beyanında bulunulması ve vergi kurallarına uyum sağlanması muhasebecilik kapsamında yer alır. İşletmelerin finansal geleceklerine yön vermesi nedeniyle muhasebeciliğin olmazsa olmaz meslek kolları arasında yer aldığı net bir şekilde ifade edilebilir. Genel itibarıyla işletmelerin vergi mevzuatlarına uyum sağlaması noktasında muhasebecilerin işletme ve devlet arasında bir köprü görevini üstlendiği kabul edilir.

Genellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerde bir muhasebe departmanı bulunur. Bu departman şirketlerin gelir ve gider kayıtlarını tutma, kar ve zarar analizlerini yapma, vergi beyanında bulunma ve SGK işlemlerini yürütme görevlerini yerine getirir. 

Muhasebe departmanı yalnızca orta ve büyük ölçekli şirketlerde değil aynı zamanda kamu kurumları, kooperatifler ve dernek gibi oluşumlarda da yer almaktadır. Muhasebe departmanlarında çalışan muhasebe personelinin meslek öncesinde önemli eğitim süreçlerinden geçmesi gereklidir.

Muhasebeci Ne İş Yapar? Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Muhasebenin temel konusunu oluşturan finansal işlemler zorlu ve titizlik gerektiren işlemlerdir. Bu nedenle muhasebecilerin görevleri ve sorumlulukları son derece geniş kapsamlıdır. 

 • Muhasebe işlemlerini vergi mevzuatına uygun olacak şekilde yönetilmesi,
 • İşletmelerin defter kayıtlarının tutulması,
 • Alış, satış, masraf ve personel giderlerinin muhasebe yazılımlarına işlenmesi,
 • Makbuzların ve faturaların takibinin ve kaydının yapılması,
 • Resmi kurumların yazışmalarının oluşturulması,
 • Gerekli durumlarda finansal tedbirlerin alınması ve uygulanması,
 • Yıllık ve aylık bilançoların düzenli olarak oluşturulması,
 • Vergi kontrollerinin yapılması,
 • Harcamaların takip edilmesi,
 • Çalışanlara ait maaş, ek ödeme ve kesintilerin hesaplanması,
 • Ay sonlarında bordroların düzenlenmesi,
 • Ücret hesap pusulalarının oluşturulması,
 • İşçilerin izinlerinin hesaplanması ve takip edilmesi,
 • Gerekli hallerde vergi dairesi uzlaşma işlemlerinin yönetilmesi,
 • SGK ödemelerinin, yazışmalarının ve işlemlerinin yapılması,
 • Vergi beyanlarının düzenlenmesi,
 • Fatura, belge ve evrak gibi dokümanların düzenli bir şekilde klase edilmesi muhasebecilerin görevleri arasında yer alır.

Muhasebecilerin planlama, bütçeleme, kontrol ve karar verme sürelerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri için mali tabloları ve muhasebe raporlarını nasıl hazırlayacağını bilmesi şarttır. Bilanço, kar ve zarar ve nakit akışları hesabı üç temel mali tablosudur. Bu üç temel mali tablo aynı zamanda birbiriyle bağlantılıdır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Serbest muhasebeci mali müşavirler temel olarak serbest muhasebecilerin yaptığı her işi yapmaktadırlar. Aynı zamanda küçük ya da büyük ölçekli şirketlerin muhasebe alanındaki ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi sistemin temelini de oluştururlar ve mali yönetmelikler konusunda ihtiyaç duydukları destekleri sağlarlar. 

Serbest muhasebeci mali müşavir olmak için hukuk, bankacılık, işletme, muhasebe, iktisat ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmak ve üç yıl boyunca muhasebe stajı yapmak gerekmektedir. Buna ek olarak meslek sınavından da iyi bir derece alınmalıdır.

Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Serbest muhasebeci olarak en az 10 yıl hizmet veren kişilerin yeminli mali müşavir olma hakkı vardır. Bu kişiler yeminli mali müşavirlik sınavına girip başarılı olmaları halinde yeminli mali müşavir olarak hizmet verebilirler. Bu adımlardan sonra yeminli mali müşavir unvanı kazanan kişiler serbest muhasebeci mali müşavir gibi çalışabilmelerinin yanı sıra onay yetkisini de elde ederler. Ruhsata sahip olmayan kişilerin yeminli mali müşavir olarak hizmet verme hakkı yoktur.

Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur?

İşletme, maliye, muhasebe, iktisat ve ekonomi mezunları muhasebe uzmanı olarak hizmet verebilirler. Muhasebe uzmanlarının en az 3 yıllık genel muhasebe deneyimine sahip, Vergi Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı’na hakim olması beklenir. Aynı zamanda muhasebe uzmanlarının KDV iadesi mevzuat ve süreci hakkında uzman olması da zorunlu bir durumdur. Nakdi işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Vergi beyannamelerinin denetlenmesi ve hazırlanması ile KDV iadelerinin hazırlanması konularında deneyim aranır.

Ön Muhasebeci Nasıl Olunur?

Ön Muhasebeci Nasıl Olunur?

Şirketlerin muhasebe işlemlerinin temelini ve başlangıcını ön muhasebe oluşturur. Gelir ve giderlerin takip edilmesi, cari hesapların, kıymetli evrakların, banka hesaplarının, fatura kayıtlarının, maaş bordrolarının ve her tür ticari hareketin kaydı tutulur ve kontrolü sağlanır. Diğer yandan ön muhasebe işlemelerinin işletmelerin muhasebesi için bir ön hazırlık süreci olduğu açıkça ifade edilebilir. 

Ön muhasebeci olacak kişilerin genellikle muhasebe eğitimi verilen ön lisans ya da lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranmakla birlikte muhasebe bilgisi ve yeterli deneyimi bulunan lise mezunları da ön muhasebe uzmanı olarak hizmet vermektedir.

Muhasebecilerin muhasebe programlarının yanı sıra Word ve Excel gibi MS Office programlarına hakim olması gerekir. Aynı zamanda muhasebe bilimindeki teorik bilgilerden yararlanması, esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması, ekip arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi, muhasebe alanında eğitim alması ve muhasebe ekipmanlarını kullanabilmesi gerekmektedir. Ayrıca kurumsal yazışma diline de hakim olması şartı aranır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?