SMMM Armağan Yörük

Sanayi Sicil Kaydı Nasıl Yapılır? Ne İşe Yarar?

Sanayi Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Sanayi işletmelerine, tadilat yapanlara, seri üretim yapanlara, elektrik ve enerji ürünü üreten santraller ile büyük gemi firmalarına sanayi sicil belgesi verilmesi gerekir. Sanayi kuruluşlarının çalışmaya başladıktan sonraki 2 ay içinde sanayi sicil belgesi alması gerekir.

Sanayi sicil belgesine sahip olmak için Sanayi Bakanlığı’nın içindeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne başvuru yapılması gerekir. www.sanayisicil.sanayi.gov.tr üzerinden kayıtlı işletmeler bölümünde işletme bulunmalıdır.

Başvuru için gereken dokümanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sanayi sicil beyannamesi (A ve C formu. C formu yalnızca gayri hak kullanan kuruluşlar tarafından kullanılmakta olup Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü aracılığıyla doldurulur.)
 • Yıllık işletme cetveli (Başvuruda bulunan kurumun önceki yıllara ilişkin faaliyetlerini ilk 4 ay içinde göstermelidir. Her yıl ve her başvuruda verilmesi gerekir.)
 • Kapasite raporunun (İlgili oda tarafından onaylı olması gerekir. Eğer kapasite raporu bulunmuyorsa kuruluşun üretim kapasitesi, yıllık ham madde tüketimi belgesi)
 • Yetki belgesi
 • Kurumun unvanında bir değişiklik yapıldıysa değişikliğe ilişkin fotokopi
 • Makineler kiralık olduğu takdirde en az 1 yıllık kira sözleşmesi fotokopisi.

Sanayi sicil belgesi teminatından sonra iki yılda bir vize yaptırılmalıdır. Aynı ikametgah üzerinde birden fazla işletme bulunduğu durumlarda Sanayi Sicil Belgesi alınması için şu şartlar aranır:

 • İşletmelerin faaliyetlerinin birbirinden bağımsız olması
 • İşletmelerin birbirinden fiziki anlamda ayrı olması ve ortak alet kullanımının söz konusu olmaması
 • İşletmelerin birbirinden ayrı personellerinin olması
 • İşletmelerin farklı kapasite raporlarının olması

Sanayi Sicil Belgesi Ne İşe Yarar?

Sanayi sicil belgesinin sağladığı avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İhraç şartıyla mal teslimatlarında KDV, Tecil – Telkin işlemlerinde kullanılabilir.
 • Sanayi sicil belgesine sahip bulunan işletmeler elektriği %20 oranında daha ucuza temin etme şansına sahiptirler.
 • Elektrik kullanımlarında %2 oranında TRT payının hesaplanması söz konusu değildir.
 • Bankaların sanayi kredileri için Sanayi Sicil Belgesi ibraz edilmesi gerekir.
 • Yeni iş dalları oluşturmak mümkündür.
 • Bakanlıklara yapılan yerli mal başvurularında sanayi sicil belgesi bulunmalıdır. Sanayi sicil belgesine sahip olan kuruluşların %15 oranında fiyat avantajı vardır.
 • İhale kanunlarında yer almakta olan yerli isteklerin belirtilmesinde avantaj sağlayan bir durumdur. 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sanayiler için açıkladığı desteklerden yararlanmak mümkündür.

Sanayi Sicil Belgesi Adres ve Unvan Değişikliği İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Sanayi kuruluşları belgelerindeki rütbe ve ikametgah değişimleri için hazırlanması gereken evraklar şu şekildedir:

 • Sanayi Sicil Belgesi’nin aslı,
 • Kuruluşun bağlı bulunduğu odadan aldığı kapasite raporunun aslı,
 • Ticari Sicil Gazetesi’nde unvan değişikliğin ilişkin belge,
 • İşletme sahiplerinin imzaları,
 • Yetki belgesi.

Sanayi Sicil Belgesi Kaybedilirse Ne Olur?

Sanayi sicil belgesinin kaybolduğu durumlarda gerekli evrakların hazırlanmasıyla yeniden çıkarılması mümkündür. Belgenin yeniden çıkarılması için gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sanayi Sicil Belgesi’nin kaybı durumunda yerel gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekir.
 • Dilekçe hazırlanır.
 • Hangi gazetelere kayıp ilanı verildiğine dair belge temin edilir.
 • İşletme kuruluşunun bağlı olduğu odadan kapasite raporunun aslı alınır.
 • İşletme sahiplerinin imza örnekleri ile yetki belgesine gereksinim duyulur.

Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri Ne Zaman Yapılır?

Sanayi kayıt belgesi harç işlemleri, sanayi sicil belgesinin verilişinin ardından her iki yılda bir yapılmalıdır. Vize işlemleri için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’ne gerekli vize başvuruları yapılması gerekir. Vize başvuruları için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’ne işletmenin cetvelinin yıl sonunda dört aylık bölümler halinde teslim edilmesi gerekmektedir. Sanayi sicil belgesi vize işlemlerini yapmayanlar kanunun öngördüğü çerçevede para cezasına çarptırılmaktadır. Gerekli mesleki yeterlilik belgelerini temin etmeleri söz konusu değildir.

 • Sanayi sicil belgesi temininin ardından düzenli olarak 2 yılda bir vize yenilenmelidir.
 • Düzenli olarak vize yapılmalıdır.
 • Vizelerde kuruluşa ait bilgiler güncel olmalıdır.
 • İl Müdürlükleri’nin talepleri doğrultusunda gerekli görülen belgelerin temini şeklinde koşullar aranır.

Sanayi Sicil Belgesinin Süresi Ne Kadardır?

Sanayi sicil belgesinin geçerliliği işletme sahipleri üretimleri durdurma kararı alana kadar olur. Alınan kararlara istinaden Sanayi ve Sicil Bilgi Sistemi üzerinden internet ortamında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürüğü’ne başvurulur. Kuruluşlar üretime ara verdiklerinde ya da üretimi sonlandırma kararı aldıklarında 1 aylık süre içinde Bakanlığın İl Müdürlükleri’ne gerekli başvuru yapılmalıdır. Kuruluşun denetimlerde sonra faaliyet yapmadığı tespit edilmediği takdirde gerekçe gösterilerek sicil belgesinin iptal edilmesi mümkündür. İl Müdürlükleri’ne başvuru yapılmaması durumunda idari para cezası kesilir.

Üretim durdurulduktan sonra teslim edilmesi gereken belgeler;

 • Üretimin son bulduğuna ilişkin dilekçe örneği,
 • Sanayi sicil belgesinin aslı
 • Makine satış faturalarıdır.

Sanayi sicil belgesine ihtiyaç duyan işletmeler 6948 sayılı Kanun kapsamında sıralanmıştır:

 • Ham maddeleri değiştirenler ya da işleyenler
 • Enerji üretimindeki tesisler
 • Teknoloji ve bilişim içinde olanlar
 • Seri üretim halinde olan işletmeler.

Sanayi sicil belgesi vize talebinin yapılmadığı durumlarda sanayi sicil belgeleri hukuken geçersizdir. Sanayi sicil belgesinin sağladığı avantajlarda yararlanılması söz konusu olmaz. Vize başvurusunu yenilemeyen ya da yapmayan işletmelerin bilgileri gerekli kuruluşlarla paylaşıldığı gibi elektrik kullanımındaki %2 ila %20 arasındaki indirim olanakları ile TRT payını hesaplanmaması avantajı kaybedilir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?