SMMM Armağan Yörük

Şirket Nasıl Kurulur?

Günümüzde işletmeler şirket kurarken kendi amaçları, gelecekteki hedefleri ve sermayelerini göz önünde bulundurarak bu doğrultuda hareket etmelidir. Bunun doğal bir sonucu olarak bazı kişiler küçük ölçekli bazı kişiler ise büyük ölçekli şirketler kurmayı tercih etmektedir.

ŞİRKET NEDİR?

Bir ya da birden fazla kişinin kar elde etme amacıyla kurduğu, ürün ve hizmet üretimi ya da satışı yapan tüzel yapılar şirket olarak adlandırılır. Tüzel yapılar olan şirketler bir kişi tarafından kurulabileceği gibi birden fazla kişinin de şirket kurması mümkündür. Bununla birlikte kişilerin ve işletmelerin şirket kuruluşu sırasında dikkat etmeleri gereken en önemli noktalar; sermayeleri, hedefleri ve gelecekteki amaçlarıdır.

ŞİRKET KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Şirket kurmak isteyen kişiler, şirket kuruluş işlemlerinden önce ve sonra bazı adımları yerine getirmelidir. 

Bir şirket kurarak ticari faaliyette bulunmak isteyen kişiler ve işletmeler ilk olarak iş planlarını hazırlamalıdır. İş planının daha sonra hazırlanması da mümkün olsa da şirket kuruluş işlemlerinden önce iş planı hazırlamak işletmelerin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması avantajını sağlar. 

Şirket kurmak için yapılması gerekenlerden bir diğer şirketin faaliyet alanının belirlenmesidir. Bunun için işletmenin gelecekteki hedefleri göz önünde bulundurulmalı, NACE Kodu listesinden yapılmak istenilen iş ve yakın işler belirlenmelidir.

Şirket kurmak için noter işlemleri de tamamlanmalıdır. Şirket kuruluşu sırasında gerçekleştirilecek noter işlemleri arasında; mali müşavir vekaletnamesi, imza beyannamesi ve imza sirküleri alımı ile şirket türüne göre şirket ana sözleşmesinin onaylanması sayılabilir.

Şirket kurmak isteyen her işletme belirli bir adresi, şirket adresi olarak göstermelidir. İş yeri sahibi olan kişiler genellikle iş yeri tapusunu göstererek şirket adresini belirlerken, iş yeri sahibi olmayan kişiler iş yeri kiralar ve kira kontratı ile işyeri açma başvurusunda bulunur.

ŞİRKET TÜRLERİ NELERDİR?

Şirket kurma aşamasında girişimcilerin karar vermesi gereken en önemli konuların başında kurulacak olan şirketin türü gelir. Şirket türlerinin kendi içlerinde şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere iki farklı türü vardır. Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri, sermayelerine ve şirket yapılarına göre kendi içlerinde ayrılabilir.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilen, idare ve sermayesinden itibarını alan ve şirket ortaklarının paylarının kişisel olmadığı şirket türüne sermaye şirketi denilir. Sermaye şirketleri özelliklerine ve yapılarına göre; komandit, limited ve anonim olarak ayrılırlar.

Şirket ortaklarının sınırsız sorumlu olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirket türüne ise şahıs şirketi denilir. Şahıs şirketleri genellikle ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve ortak bir amaca hitap edilmesi için bir ya da birden fazla kişi tarafından kurulabilir. Şahıs şirketleri özelliklerine ve yapılarına göre; adi şirket, adi komandit şirket, hakiki şahıs şirketi ve kollektif şirket olarak ayrılırlar. 

ŞAHIS ŞİRKETİ NEDİR? NASIL KURULUR?

Tek kişi ya da az sayıda ortak tarafından kurulabilen, kurucu ortakların sınırsız sorumluluk sahibi olduğu şirket türüne şahıs şirketi denilir. Kuruluş ve ortak bakımından şahıs şirketleri; komandit şirketler, adi şirketler ve kollektif şirketler olarak üçe ayrılır.

Şahıs şirketi kurmak isteyen kişiler, gerekli belgeleri muhasebeci ya da mali müşavir danışmanlığında hazırlamalı ve şirket kuruluş işlemlerini tamamlamalıdır.

LİMİTED ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR?

Bir ya da birden fazla gerçek kişi ve tüzel kişi tarafından ticari amaçlarla kurulan şirket türüne limited şirket denilir. Limited şirketlerde ortakların sorumluluğu sermayeleri ile sınırlı olmaktadır.

Limited şirket kurmak isteyen kişiler ve işletmeler ibraz etmeleri gereken belgeleri toplamalı ve en az 10.000 TL şirket sermayesi göstermelidir. Belgelerin hazırlanıp ibraz edilmesi ve şirket sermayesinin hazır olmasıyla birlikte limited şirket kurmak isteyen kişiler ve işletmeler, mali müşavir ile çalışarak limited şirket kurma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

ANONİM ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR?

Sermayesi belirlenerek paylara bölünmüş, borçlarından yalnızca mal varlığı ile sorumlu bulunan sermaye şirketlerine anonim şirket denilir. Genellikle büyük hedeflere sahip kişiler ve işletmeler anonim şirket kurmayı tercih ederler.

Anonim şirket kurmak isteyen kişilerin ve işletmelerin gerekli evrakları hazırlamaları gerekir.

KOLEKTİF ŞİRKET NEDİR?

Ticari faaliyette bulunmak için bir ticaret unvanı adı altında gerçek kişilerle kurulan ve şirket ortaklarının şirket alacaklarına karşı sorumluluklarının sınırlanmadığı şirket türüne kolektif şirket denilir.

KOMANDİT ŞİRKET NEDİR?

İki ya da daha fazla kişinin ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletme amacına yönelik olarak kurulan şirket türüne komandit şirket denilir. Genellikle bir sözleşme ile kurulurlar. Şirketten alacaklı olan kişilere karşı şirket ortakları sınırlandırılır. Bu alacaklara karşı bazı şirket ortaklarının sorumlulukları bir miktar dahilinde sınırlandırılır. Ayrıca hak ehliyeti işletme konusunda sınırlanmıştır. Komandit şirketler adi komandit şirketler ve sermayesi paylara bölünen komandit şirketlere olarak ikiye ayrılır.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?