SMMM Armağan Yörük

Şirketlerde Adres Değişikliği

şirketlerde adres değişikliği

Şirketlerin hangi vergi dairesine bağlı olduğu şirket merkezinin bulunmakta olduğu adrese göre belirlenmektedir. Bu nedenle adres değişikliği yapılmak istenildiğinde vergi dairesi değişikliği de söz konusu olabilmektedir. Önceden bu uzun bir bürokratik süreç gerektiren bir işlemken son yapılan değişikliklerden sonra adres değişikliği vergi dairesi değişikliğine neden oluyorsa yeni vergi dairesine adres bildirimi yapılması yeterli olmaktadır.

Şirketlerle kurulacak olan hukuki iletişim tescil edilmiş olan adres üzerinden yapıldığından adres beyanı oldukça önemli bir konu haline gelmektedir. Bu nedenle adres değişikliği durumu söz konusu olduğunda gerekli güncellemelerin en kısa süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

Şirketlerde Adres Değişikliği Nedir?

Şirketlerde adres değişikliği, şirket merkezinin adresinin aynı il sınırları içerisinde bir ilçeden bir başka ilçeye taşınması gerçekleşmektedir. Bir ilden başka bir ile yapılan taşınma işlemlerinde ise adres nakli söz konusu olmaktadır.

Şirketlerde Adres Değişikliği Gerekli mi?

Şirketlerin ilk aşamada belirtmiş olduğu adresler Ticaret Sicil kütüğüne kayıt edilmektedir. Bu kayıt sayesinde şirket ile ilgili belge alışverişlerinde kullanılacak iletişim adresi belirlenmektedir. Şirketin sektörel yazışmalar ve diğer önemli hususlarda iletişime geçilecek bir adresinin bulunması, önemli durumlardan haberdar olabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Adres değişikliği yapan ya da adresinin kayıtlı olup olmadığını bilmeyen şirketler Ticaret Sicil’den bu konu hakkında araştırma yaparak kayıtlı adreslerini öğrenebilmekte ve doğruluğunu teyit edebilmektedirler. Eğer adres bulunmuyorsa kayıt ettirilmesi, adresin güncel görünmediği durumlarda da en kısa sürede değişiminin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, vergi dairesinde ve SGK’da kayırlı bulunan adresin, Ticaret Sicil’e kayıt ettirilen adres ile aynı olması gerekmektedir.

Şirketlerde Adres Değişikliği İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne adres değişikliği ile ilgili yapılacak başvurularda ibraz edilmesi gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Başvuru esnasında Mersis başvuru numarasının yazılı olduğu dilekçenin, yönetim kurulunun ya da ortaklar kurulunun adres değişikliğine dair noter onaylı kararı, ortaklar kurulu kararı alındıysa toplantıya katılanları gösteren Hazirun Cetveli’nin sunulması gerekmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede sicil numarasının, elektronik posta adresinin, vergi dairesinin ve numarasının belirtilmesi istenmektedir.

Şirketlerde Adres Değişikliği Yapmak İçin Nereye Başvurulur?

Şirketlerin adres değişikliği işlemleri için MERSİS’teki sürecin tamamlanmasının ardından gerekli belgeler ile birlikte Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmaktadır. Ticaret Sicil’de tescil edilip onaylanan adres değişikliği kararı ile birlikte adres değişikliği yapılmış olmaktadır. Bunun yanı sıra dilekçe ve karar örneği ile birlikte en geç 30 gün içerisinde başvuruda bulunularak vergi dairesine, en geç 10 gün içerisinde başvurularak da SGK’ya değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

Kanuni değişikliklerin yapılmasında önce mükelleflerin adres değişikliğine bağlı olarak vergi dairelerinin değişmesi durumu ortaya çıktığında; mükelleflerin bir vergi dairesinin yetki alanından çıkması ve bir başka vergi dairesinin yetki alanına işyerini nakletmesi, adres değişikliği olarak sayılmamaktaydı. Bu nedenle süreç yetki alanından çıkılan vergi dairesinde işi bırakma yeni vergi dairesinde ise yeniden işe başlama olarak uygulanmaktaydı. Bu uygulama kapsamında mükelleflerin, düzenlenmesi zorunlu olan belgelerinden kullanılmamış olanları varsa bunları imha edilmek üzere vergi dairesine teslim etmeleri gerekmekteydi.

Vergi Usul Kanunu’nun 163. Maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte artık bir vergi dairesinin yetki alanından çıkıp diğer bir vergi dairesinin yetki alanına iş yerini ya da şirketin kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmamakta ve vergi daireleri tarafından adres değişikliği işlemlerine tabi tutulmaktadırlar.

Şirketin adres değişikliğine bağlı olarak vergi dairesi değişikliğinin de olması söz konusuysa adres değişikliği işlemlerinin yeni vergi dairesi tarafından tamamlanmasının ardından eski vergi dairesindeki mükellefiyete ilişkin terk işlemleri elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Adres değişikliği yapmış olan mükellefler, ellerinde bulunmakta olan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerlerinde kullanmaya devam edebilmeleri için başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yaptıklarında kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmemektedir.

Şirketlerde Adres Değişikliği Yapmak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir?

Aynı şehir içerisinde adres değişikliği yapacak olan şirketlerin öncelikle adres değişikliğine dair şirket içi kararlarını almaları gerekmektedir. Eğer söz konusu olan şirket anonim şirketse yönetim kurulu kararına, limited şirket ise ortaklar kurulu kararı alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Şirket adres değişiklikleri için şirket yöneticisi MERSİS sistemine kayıt olduktan sonra işlem yapacağı şirketi seçip adres değişikliği sekmesinden adres detaylarını ve karar numarasını girebilmektedir. Girilecek olan adresin şirket kararında geçen adres olması gerekmekte ve MERSİS sistemi kira kontratındaki adresin yazılmasına izin vermemektedir. MERSİS sistemine girilecek adres ile alınan kararda geçen adresin aynı olması bu nedenle çok önemli bir konu haline gelmektedir. Bu işlemlerden sonra MERSİS’ten alınan onay kodu Ticaret Odası’na yapılacak olan başvuruda kullanılmaktadır. Ardından gerekli evrakların ibrazı ile birlikte ticaret sicil başvurusu yapılmaktadır.

Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Şirketlerde adres değişikliği konusunda kararın alınması ve MERSİS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Ticaret Sicil’e başvuruda bulunulmaktadır. Ticaret Sicil tarafından gerekli incelemeler yapılıp uygun bulunduğu takdirde adres değişikliği işlemi gerçekleştirilmektedir. Yeni adres bir hafta sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmaktadır.

Eğer adres değişikliğinde şehir değişikliği olması durumu söz konusuysa şirket kararının alınması ve MERSİS aşamalarının yine eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ticaret Sicil’e başvuru esnasında izlenmesi gereken adımlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Adres değişikliğine yönelik dilekçe ve MERSİS no’nun yanı sıra şirketin ünvanının, sermayesinin, açılış tarihinin ve o tarihteki işlerin konusunun NACE kodu ile birlikte açık bir şekilde beyan edilmesi,
  • Önceden kayıtlı bulunulan Sicil Müdürlüğü’nden yönetmeliğin 111. Maddesine yönelik olarak alınan belge,
  • Noter tarafından tasdik edilmiş Yönetim Kurulu Kararı ya da Ortaklar Kurulu Kararı ile ortakların beyanı,
  • Önceden kayıtlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan son sicil gazetesi,
  • Yetkiliye ait imza ve oda kayıt beyannameleri,
  • Yabancı ortakların olması durumunda Kuruluş Bildirim Formu

Söz konusu evrakların eksiksiz şekilde ibrazının ardından Ticaret Sicil aynı şekilde başvuruyu incelemekte ve uygun görüldüğü takdirde bir hafta sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde adres beyan edilmektedir.

şirketler adres değişikliği nasıl yapılır

Şirketlerin adres değişikliğinin aynı zamanda vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu da bulunmaktadır. Adres değişikliğine ilişkin bildirimlerin mükellefler tarafından yeni vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçelerini yeni vergi dairelerine vermelerinin ardından mükellefin bildirmiş olduğu yeni iş yeri adresinde vergi dairesi tarafından yoklama yapılmaktadır. Yapılan yoklamanın sonucunda mükellefin belirtmiş olduğu yeni adresinde faaliyete başladığı tespit edildiği takdirde yeni vergi dairesince nakil nedeni ile işe başlaması yapılmaktadır. Eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydıysa nakil nedeni ile yeni adresteki işe başlama tarihi itibari ile sistem tarafından otomatik olarak terkin edilmektedir. Mükellef elinde bulunan kullanılmamış durumdaki belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek için vergi dairesine dilekçe verirse bu belgeler türleri ve sayıları itibarıyla tespit edilmekte ve tutanak düzenlenmekte, vergi dairesinin müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutacağın bir örneği de mükellefe teslim edilmektedir. Ancak mükellef bu başvurusunu İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden gerçekleştirirse kullanılmamış belgelere dair tutanak düzenlenmemektedir.

Open chat
1
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?